Nguyễn Thị Tuyết Nhung

Tư vấn về trường hợp khởi kiện khi tỉnh thu hồi đất rồi bán đấu giá cho người khác?

Luật sư tư vấn về trường hợp khởi kiện khi đất của người dân bị tỉnh thu hồi rồi bán đấu giá cho người khác. Nội dung tư vấn cụ thể như sau:

Nội dung tư vấn: Gia đình bạn tôi có một mảnh đất được sử dụng từ năm 1968, trong đó có một cái ao giáp đường đi (đường mở năm 1992). Khoảng năm 2010, tỉnh và huyện có thu hồi đất ở hai bên đường, trong đó có cái ao của gia đình. Bố bạn tôi đã ký để trả lại cho tỉnh san lấp bán đất cho người khác. Mẹ bạn tôi không ký. Hiện cái ao đó đã được bán đấu giá và cấp cho người khác. Vậy mẹ bạn tôi có thể khởi kiện để đời lại cái ao đó không. 

Trả lời: Cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi câu hỏi đến Công ty Luật Minh Gia. Với vấn đề của bạn, chúng tôi xin đưa ra tư vấn như sau:

Điều 38 Luật Đất đai 2003 quy định về Các trường hợp thu hồi đất như sau:

Nhà nước thu hồi đất trong các trường hợp sau đây:

1. Nhà nước sử dụng đất vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, phát triển kinh tế;

2. Tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất, được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất mà tiền sử dụng đất có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước hoặc cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm bị giải thể, phá sản, chuyển đi nơi khác, giảm hoặc không còn nhu cầu sử dụng đất;

...

Theo thông tin bạn cung cấp, tỉnh và huyện có thu hồi đất ở hai bên đường, trong đó có cái ao của gia đình bạn và hiện tại, cái ao đó đã được tỉnh san lấp, bán đấu giá và cấp cho người khác. Do việc thu hồi đất của gia đình nhà bạn là theo quyết định thu hồi của cơ quan nhà nước, cụ thể là UBND cấp tỉnh nên nếu gia đình bạn không đồng ý và phát hiện ra có sai phạm trong quá trình thu hồi thì đại diện gia đình bạn có thể làm đơn khiếu nại hoặc khởi kiện.

Điều 116 Luật Tố tụng hành chính 2015 quy định:

 “1. Thời hiệu khởi kiện là thời hạn mà cơ quan, tổ chức, cá nhân được quyền khởi kiện để yêu cầu Tòa án giải quyết vụ án hành chính bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm; nếu thời hạn đó kết thúc thì mất quyền khởi kiện.

2. Thời hiệu khởi kiện đối với từng trường hợp được quy định như sau:

a) 01 năm kể từ ngày nhận được hoặc biết được quyết định hành chính, hành vi hành chính, quyết định kỷ luật buộc thôi việc;

...

Ngoài ra, Điều 330 Luật này quy định về Thời hiệu khiếu nại như sau:

Thời hiệu khiếu nại là 10 ngày kể từ ngày người khiếu nại nhận được hoặc biết được quyết định, hành vi tố tụng mà người đó cho rằng có vi phạm pháp luật.

Trường hợp có sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan mà người khiếu nại không thực hiện được quyền khiếu nại theo đúng thời hạn quy định tại Điều này thì thời gian có sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan đó không tính vào thời hiệu khiếu nại.

Do gia đình bạn nhận được quyết định thu hồi đất từ năm 2010 đến nay không thực hiện việc khiếu nại, khởi kiện nên theo quy định trên, gia đình bạn đã mất quyền khởi kiện về quyết định thu hồi đất ao của gia đình mình.

Trân trọng

Phòng Luật sư tư vấn Đất đai – Công ty Luật Minh Gia.

Đừng lãng phí thời gian vì vướng mắc, hãy để Luật Minh Gia giải quyết vấn đề của bạn!

Tư vấn miễn phí