Hỏi đáp pháp luật Đất đai

 • Tư vấn về thuế - lệ phí sang tên nhà đất quy định thế nào?

  • 20/02/2015
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn
  • Khi thực hiện việc sang tên sổ đỏ, các bên phải nộp Thuế thu nhập cá nhân, Lệ phí trước bạ nhà đất, lệ phí địa chính. Nếu các bên không có thoả thuận về người nộp thuế thì mỗi bên sẽ nộp thuế theo quy định dưới đây:


  1. Các khoản thuế, phí, lệ phí bên chuyển nhượng phải nộp

   Thuế thu nhập cá nhân:

   Số thuế thu nhập cá nhân mà bên chuyển nhượng phải nộp căn cứ vào thuế suất và thu nhập của người đó. Theo Luật thuế thu nhập cá nhân thì tuỳ từng trường hợp mà người chuyển nhượng được lựa chọn một trong hai cách sau:

   - 25% tính trên thu nhập chuyển nhượng áp dụng đối với các trường hợp xác định được chính xác thu nhập.

  - Hoặc 2% tính trên Tổng giá trị mua bán chuyển nhượng trên hợp đồng nhưng không thấp hợp giá theo khung giá nhà đất được Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố ban hành hàng năm.

  2. Các khoản phí, lệ phí bên nhận chuyển nhượng phải nộp:

   - Lệ phí địa chính 0,15% giá trị chuyển nhượng

  - Lệ phí trước bạ nhà đất: 0,5%

  Trân trọng

  P. Luật sư tư vấn Đất đai - Luật Minh Gia

Bài viết nổi bật