Hỏi đáp pháp luật Đất đai

 • Tư vấn về thu hồi đất- mục đích thu hồi đất

  • 08/09/2016
  • Trương Quỳnh Trang
  • Đất nhà tôi thuộc đất thổ cư có sổ đỏ. Năm 2004 nhà nước giải phóng mặt bằng làm đường trục chính khu dân cư và đất gia đình tôi không nằm trong vùng phải giải toả di rời. Diện tích đất ở của gia đình tôi nằm ngay cạnh đường trục chính đã hoàn thiện của khu dân cư. Gần như toàn bộ diện tích đất của gia đình tôi không thuộc phần phải giải toả để xây dựng đường trục chính, trục phụ.

   

  Đến nay 2016, cơ sở hạ tầng đường trục chính đã xây dựng xong nhưng UBND huyện vẫn có quyết định thu hồi đất hộ gia đình của gia đình tôi gồm toàn bộ diện tích đất của gia đình trong đó có nhà ở.

   

   - Gia đình tôi phải di dời và xây lại nhà. chính quyền địa phương cắm đất cho tôi ô đất mới để xây nhà ngay cạnh nhà ở hiện tại và ô đất đó vẫn thuộc diện tích đất của gia đình tôi . 

   

  - phần đất nhà ở bị thu hồi của gia đình không thuộc phần thu hồi phục vụ công trình công cộng hay an ninh quốc phòng mà chính quyền sẽ cắm cho cá nhân hộ gia đình khác.

   

  Tôi có 1 số thắc mắc mong được luật sư giải đáp:

   

  Thứ nhất, xây dựng hạ tầng đô thị từ năm 2004 đã hoàn thiện . Đến nay là 2016 tại sao lại có quyết định thu hồi đất hộ gia đình?

   

  Thứ hai, chính quyền địa phương cắm đất cho gia đình tôi bằng chính ô đất nằm trong diện tích đất của gia đình hiện tại có hợp pháp không?

   

  Thứ ba, đất hộ gia đình bị thu hồi lại được chính quyền cắm cho cá nhân khác. Chính quyền làm như vậy có đúng quy định không?

   

  Mong luật sư giải đáp giúp tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn!

   

  Trả lời:

   

  Cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi câu hỏi tư vấn luật Minh Gia. Chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau:

   

  Thứ nhất, xây dựng hạ tầng đô thị từ năm 2004 đã hoàn thiện . Đến nay là 2016 tại sao lại có quyết định thu hồi đất hộ gia đình?

   

  Căn cứ theo Điều 61 luật đất đai năm 2013 quy định về thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh như sau:

   

  Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh trong các trường hợp sau đây:

   

  1. Làm nơi đóng quân, trụ sở làm việc

   

  2. Xây dựng căn cứ quân sự;

   

  3. Xây dựng công trình phòng thủ quốc gia, trận địa và công trình đặc biệt về quốc phòng, an ninh;

   

  4. Xây dựng ga, cảng quân sự;

   

  5. Xây dựng công trình công nghiệp, khoa học và công nghệ, văn hóa, thể thao phục vụ trực tiếp cho quốc phòng, an ninh;

   

  6. Xây dựng kho tàng của lực lượng vũ trang nhân dân;

   

  7. Làm trường bắn, thao trường, bãi thử vũ khí, bãi hủy vũ khí;

   

  8. Xây dựng cơ sở đào tạo, trung tâm huấn luyện, bệnh viện, nhà an dưỡng của lực lượng vũ trang nhân dân;

   

  9. Xây dựng nhà công vụ của lực lượng vũ trang nhân dân;

   

  10. Xây dựng cơ sở giam giữ, cơ sở giáo dục do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an quản lý.

   

  Khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã thực hiện thu hồi đất vì mục đích quốc phòng an ninh thì phải có một trong những căn cứ trên theo Điều 61 Luật đất đai năm 2013 thì mới được tiến hành thu hồi đất.

   

  Diện tích đất ở của gia đình bạn nằm ngay cạnh đường trục chính đã hoàn thiện của khu dân cư. Gần như toàn bộ diện tích đất của gia đình bạn không thuộc  phần phải giải toả để xây dựng đường trục chính, trục phụ. Nhưng đến nay thì lại có quyết định thu hồi có thể vì lý do:

   

  Dự án làm đường, trục chính, trục phụ có thể đây là mội dự án lâu dài. Nó được tiến hành từ năm 2004 nhưng mới hoàn thành được một phần hoặc cơ quan nhà nước đang có dự án mở rộng phần đường. Phần đường đó có đi qua một phần đất nhà bạn nên nhà nước phải tiến hành thu hồi đất nhà bạn để hoàn thành dự án làm đường trên.

   

  Thứ hai, chính quyền địa phương cắm đất cho gia đình tôi bằng chính ô đất nằm trong diện tích đất của gia đình hiện tại có hợp pháp không?

   

  Căn cứ theo khoản 2 Điều 69 luật đất đai năm 2013 quy định về  trình tự, thủ tục thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng như sau:

   

  Lập, thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được quy định như sau:

   

  a) Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng có trách nhiệm lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất thu hồi tổ chức lấy ý kiến về phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo hình thức tổ chức họp trực tiếp với người dân trong khu vực có đất thu hồi, đồng thời niêm yết công khai phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất thu hồi.

   

  Việc tổ chức lấy ý kiến phải được lập thành biên bản có xác nhận của đại diện Ủy ban nhân dân cấp xã, đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã, đại diện những người có đất thu hồi.

   

  Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng có trách nhiệm tổng hợp ý kiến đóng góp bằng văn bản, ghi rõ số lượng ý kiến đồng ý, số lượng ý kiến không đồng ý, số lượng ý kiến khác đối với phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất thu hồi tổ chức đối thoại đối với trường hợp còn có ý kiến không đồng ý về phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; hoàn chỉnh phương án trình cơ quan có thẩm quyền;

   

  b) Cơ quan có thẩm quyền thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trước khi trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định thu hồi đất.

  .... 

  Do đó, khi mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiến hành thu hồi đất nhà bạn thì họ sẽ phải có trách nhiệm bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư. UBND huyện tiến hành cho gia đình bạn xây dựng nhà tại chính ô đất mà nhà bạn đang ở. Trong trường hợp này, có thể diện tích đất nhà bạn bị thu hồi phục vụ mục đích làm đường chỉ là một phần trong tổng diện tích hiện tại của nhà bạn. Và UBND huyện tiến hành lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho gia đình bạn. Việc cho gia đình bạn xây nhà trên một phần đất không bị thu hồi có thể nằm trong phương án bồi thường, tái định cư. Đồng thời gia đình bạn sẽ bồi thường tương ứng với phần đất gia đình bạn bị thu hồi.

   

  Thứ ba, đất hộ gia đình bị thu hồi lại được chính quyền cắm cho cá nhân khác. Chính quyền làm như vậy có đúng quy định không?

   

  Bạn cần căn cứ vào lý do, mục đích thu hồi đất được ghi trong giấy thu hồi đất của gia đình bạn để xem xét về quyết định thu hồi đất có đúng hay không.

   

  Nếu đất gia đình bạn bị thu hồi vì mục đích phát triển kinh tế - xã hội, mục đích quốc gia, công cộng thì việc mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho cá nhân khác là hoàn toàn hợp lý bởi ở đây có thể đây là thực hiện việc quy hoạch lại khu dân cư phục vụ mục đích thực hiện dự án tái định cư, dự án xây dựng lại khu đô thị mới, khu dân cư nông thôn…

   

  Nhưng nếu, UBND huyện tiến hành thu hồi đất không vì mục đích quốc phòng an ninh, phát triển kinh tế xã hội, lợi ích công cộng… Không có một căn cứ, lý do theo quy định của pháp luật mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiến hành thu hồi đất của gia đình bạn, sau đó cấp cho gia đình khác để họ tiến hành xây dựng nhà trên đó thì là không đúng theo quy định của pháp luật. Trong trường hợp này bạn có thể làm đơn khiếu nại về quyết định thu hồi đất nên UBND cấp huyện hoặc UBND cấp tỉnh nơi đưa ra quyết định thu hồi.

   

  Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Tư vấn về thu hồi đất- mục đích thu hồi đất. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến - Số điện thoại liên hệ 1900.6169 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

   

  Trân trọng!

  Cv: Vũ Nga - Luật Minh Gia.

    Hotline: 1900.6169