Vũ Thị Thảo

Tư vấn về lệ phí trước bạ

Chào Luật sư! Nhờ LS tư vấn dùm em nội dung: Tháng 4/2015 em khai tờ khai trước bạ và nộp hồ sơ cấp giấy CNQSDĐ hợp lệ ở VPĐKQSDĐ Quận là ngày 12/5/2015, tháng 3/2016 em có nhận thông báo nộp tiền lệ phí trước bạ và tiền sử dụng đất của Chi cục thuế quận 5.

 Em có hỏi cán bộ thuế về giá đất để tính tiền lệ phí trước bạ, cán bộ thuế trả lời là "giá tính lệ phí trước bạ là giá đất năm 2016, theo quy định là giá đất tại thời điểm kê khai nộp lệ phí trước bạ theo quy định tại thông tư 34, cụ thể là tại thời điểm cơ quan thuế nhận phiếu chuyển thông tin địa chính và cơ quan thuế tính lệ phí trước bạ chứ không phải tại thời điểm khai tờ khai trước bạ, nội dung giá đất tính lệ phí trước bạ tại thời điểm nộp hồ sơ hợp lệ văn bản cũng đã bỏ rồi ". Nhưng trường hợp của em là kê khai trước bạ vào tháng 4/2015 và nộp hồ sơ hợp lệ vào ngày 12/5/2015 nên giá đất tính lệ phí trước bạ phải là năm 2015 chứ, giá đất năm 2016 cao hơn giá đất năm 2015 nhiều lắm. Vậy lời giải thích của cán bộ thuế có đúng không? rất mong được sự tư vấn của Luật sư, chúc sức khỏe thành đạt và hạnh phúc. xin cảm ơn.

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến công ty Luật Minh Gia. Trường hợp của bạn, chúng tôi tư vấn như sau:

Căn cứ theo Thông tư 124/2011/TT-BTC ngày 31 tháng 8 năm 2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ, Thông tư 34/2013/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 124/2011/TT-BTC.

Khi đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bạn cần phải nộp lệ phí trước bạ đối với đất đai. Số tiền nộp lệ phí trước bạ phải nộp = Giá trị tài sản tính lệ phí x Mức thu lệ phí trước bạ theo tỷ lệ (%).

Giá trị tài sản tính lệ phí = giá đất tính lệ phí trước bạ x diện tích đất tính lệ phí.

Giá đất tính lệ phí trước bạ là giá đất do UBND cấp tỉnh ban hành theo quy định của pháp luật về đất đai tại thời điểm kê khai nộp lệ phí trước bạ. Thời điểm kê khai nộp lệ phí trước bạ là thời điểm bạn khai tờ khai nộp lệ phí trước bạ đất đai.

Đối với giá đất mua theo phương thức đấu giá đúng quy định của pháp luật về đấu thầu, đấu giá thì giá tính lệ phí trước bạ là giá trúng đấu giá thực tế ghi trên đơn bán hàng.

Mức thu lệ phí trước bạ là 0,5%.

Như vậy, bạn khai tờ khai vào tháng 4/2015 và nộp hồ sơ cho văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì lệ phí trước bạ đối với đất thì sẽ áp dụng theo mức giá đất năm 2015 do UBND cấp tỉnh nơi bạn thường trú quy định.

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Tư vấn về lệ phí trước bạ. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến - Số điện thoại liên hệ 1900.6169 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

Trân trọng!

Trịnh Hoa - Công ty Luật Minh Gia

Tư vấn miễn phí