Hỏi đáp pháp luật Đất đai

 • Tư vấn về hợp đồng trọn gói đối với nhà thầu

  • 27/12/2017
  • Vy Huyền
  • Luật sư tư vấn đối với trường hợp công ty có phải trả chi phí tăng thêm trong hợp đồng trọn gói không? Nội dung tư vấn như sau:

  Câu hỏi: Công ty tôi có một vướng mắc như sau xin ý kiến trả lời của Công ty Luật Minh Gia: Công ty đã tham gia đấu thầu để thi công 02 gói thầu: Gói thầu số 16: Xây dựng hệ thống thoát nước trên mặt bằng và gói thầu số 13: Xây dựng hệ thống sân bãi trên mặt bằng. Hai gói thầu này thuộc dự án khai thác xuống sâu dưới mức -75, là công trình công nghiệp cấp 2. Trong quá trình dự thầu, Công ty chúng tôi chiết tính đơn giá dự thầu áp dụng hệ số chi phí chung và thu nhập chịu thuế tính trước cho Công trình công nghiệp (Theo mục 2.1.4.1 của QCVN 03:2012/BXD kèm theo thông tư số 12/2012/TT-BXD ngày 28/12/2012) và được Chủ đầu tư ký kết hợp đồng, nghiệm thu, quyết toán theo đơn giá này (Hợp đồng trọn gói). Trong quá trình Chủ đầu tư thuê kiểm toán độc lập 02 gói thầu trên, đơn vị kiểm toán có đưa ra một ý kiến như sau: "Dự toán lập áp dụng các hệ số chi phí chung và thu nhập chịu thuế tính trước không đúng cấp công trình. Đây là công trình hạ tầng kỹ thuật nhưng dự toán tư vấn lập áp dụng các hệ số đối với công trình công nghiệp, dẫn đến giá gói thầu tăng là X đồng". Giá trị này Chủ đầu tư yêu cầu công ty chúng tôi hoàn trả lại theo đúng ý kiến của kiểm toán. Trường hợp này Công ty chúng tôi có 02 câu hỏi sau: 1. Công ty chúng tôi áp dụng hệ số chi phí chung và thu nhập chịu thuế tính trước cho Công trình công nghiệp (Theo mục 2.1.4.1 của QCVN 03/2012/BXD kèm theo thông tư số 12/2012/TT-BXD ngày 28/12/2012) trong đơn giá dự thầu là đúng hay sai? Chủ đầu tư phê duyệt dự toán cũng áp dụng hệ số này. 2. Giả sử 02 hạng mục trên theo phân loại và phân cấp là công trình hạ tầng kỹ thuật thì giá trị chênh lệch X đồng mà đơn vị kiểm toán độc lập đưa ra công ty chúng tôi có phải hoàn trả cho chủ đầu tư không? (Vì 02 hợp đồng này là hợp đồng trọn gói, Công ty chúng tôi đã thi công hoàn thành và được chủ đầu tư nghiệm thu, quyết toán theo đúng nội dung của hợp đồng).  kính mong Công ty luật Minh xem xét, trả lời bằng để công ty chúng tôi thực hiện và áp dụng cho những hạng mục công trình tương tự theo đúng quy định của Nhà nước.—

  Trả lời: Cám ơn bạn đã tin tưởng gửi câu hỏi đến Công ty Luật Minh Gia, với yêu cầu của bạn chúng tôi xin được tư vấn như sau:

  Dựa theo thông tin mà bạn thì công ty bạn ký hợp đồng trọn gói với chủ đầu tư với cả hai gói thầu. Trong quá trình thực hiện dự án thì trình Chủ đầu tư thuê kiểm toán độc lập 02 gói thầu và đơn vị kiểm toán xác định gói thầu của bạn bị tăng X đồng và công ty bạn buộc phải hoàn trả phần giá trị tăng thêm này. Do phần thông tin mà bạn cung cấp chưa trình bày  rõ về thỏa thuận của công ty bạn với chủ đầu tư như thế nào về vấn đề chi phí đầu tư?  cho nên đối với vấn đề của bạn chúng tôi cần thêm phải biết thêm thông của công ty bạn để tư vấn được chính xác hơn.

   Theo đó, căn cứ theo quy định tại điều 62 Luật đấu thầu 2013 thì hợp đồng trọn gói là hợp đồng có giá cố định trong suốt thời gian thực hiện đối với toàn bộ nội dung công việc trong hợp đồng. Giá của gói thầu trong hợp đồng trọn gói đã bao gồm cả chi phí cho các yếu tố rủi ro có thể xảy ra trong quá trình thực hiện hợp đồng, chi phí dự phòng trượt giá. Do đó, việc chủ đầu tư yêu cầu công ty bạn chi trả phần giá trị tăng thêm của gói thầu đối với hợp đồng trọn gói là không phù hợp với quy định của pháp luật, do đó công ty bạn không phải hoàn trả phần giá trị tăng thêm của dự án này. Cụ thể:

  Điều 62. Loại hợp đồng

  1. Hợp đồng trọn gói:

  a) Hợp đồng trọn gói là hợp đồng có giá cố định trong suốt thời gian thực hiện đối với toàn bộ nội dung công việc trong hợp đồng. Việc thanh toán đối với hợp đồng trọn gói được thực hiện nhiều lần trong quá trình thực hiện hoặc thanh toán một lần khi hoàn thành hợp đồng. Tổng số tiền mà nhà thầu được thanh toán cho đến khi hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng bằng đúng giá ghi trong hợp đồng;

  b) Khi áp dụng hợp đồng trọn gói, giá gói thầu để làm căn cứ xét duyệt trúng thầu phải bao gồm cả chi phí cho các yếu tố rủi ro có thể xảy ra trong quá trình thực hiện hợp đồng, chi phí dự phòng trượt giá. Giá dự thầu phải bao gồm tất cả các chi phí cho các yếu tố rủi ro và chi phí trượt giá có thể xảy ra trong quá trình thực hiện hợp đồng;

  c) Hợp đồng trọn gói là loại hợp đồng cơ bản. Khi quyết định áp dụng loại hợp đồng quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này, người phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu phải bảo đảm loại hợp đồng này phù hợp hơn so với hợp đồng trọn gói. Đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn đơn giản; gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp có quy mô nhỏ phải áp dụng hợp đồng trọn gói;

  d) Đối với gói thầu xây lắp, trong quá trình thương thảo, hoàn thiện hợp đồng, các bên liên quan cần rà soát lại bảng khối lượng công việc theo thiết kế được duyệt; nếu nhà thầu hoặc bên mời thầu phát hiện bảng số lượng, khối lượng công việc chưa chính xác so với thiết kế, bên mời thầu báo cáo chủ đầu tư xem xét, quyết định việc điều chỉnh khối lượng công việc để bảo đảm phù hợp với thiết kế;

  đ) Khi áp dụng hợp đồng trọn gói, chủ đầu tư đối với dự án, bên mời thầu đối với mua sắm thường xuyên, đơn vị mua sắm tập trung hoặc đơn vị có nhu cầu mua sắm đối với mua sắm tập trung chịu trách nhiệm về tính chính xác của số lượng, khối lượng công việc. Trường hợp sử dụng nhà thầu tư vấn để lập hồ sơ thiết kế, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu thì trong hợp đồng giữa chủ đầu tư, bên mời thầu, đơn vị mua sắm tập trung hoặc đơn vị có nhu cầu mua sắm với nhà thầu tư vấn phải có quy định về trách nhiệm của các bên trong việc xử lý, đền bù đối với việc tính toán sai số lượng, khối lượng công việc.

  Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn hỏi và quan tâm. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ cần luật sư giải đáp, bạn vui lòng gọi đến Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến của chúng tôi - Số điện thoại liên hệ: 1900.6169 để được hỗ trợ kịp thời.

  Trân trọng.
  CV tư vấn: Thúy Vân - Luật Minh Gia

Bài viết nổi bật