Trần Diềm Quỳnh

Tư vấn về hạn mức đất ở của hộ gia đình

Tư vấn về hạn mức đất ở, theo quy định của pháp luật đất ở của hộ gia đình có bắt buộc phải đủ diện tích tối đa về hạn mức đất ở không?

Nội dung đề nghị tư vấn:
 
Chào Luật sư. Kính nhờ luật sư tư vấn: Ở địa phương của tôi có một số hộ gia đình được cấp giấy chứng nhận QSD đất theo Nghị định 64 của Chính phủ. Giấy CNQSD đất được cấp trong giai đoạn 1998-2000.Trong giấy chứng nhận thể hiện: Ví dụ: Diện tích: 500,0m2 (Đất ở: 200,0m2 ; Đất vườn: 300,0m2).Hạn mức công nhận của địa phương được UBND tỉnh quy định tại thời điểm này là 200,0m2. Các hộ này đất có nguồn gốc sử dụng sau ngày 18/12/1980 đến trước ngày 15/10/1993. Năm 2014 UBND tỉnh điều chỉnh hạn mức công nhận lên 300,0m2. Cho tôi hỏi khi cấp đổi lại giấy chứng nhận QSD đất cho các hộ gia đình này thì hạn mức công nhận đất ở là bao nhiêu? xin cám ơn Luật sư.
 
Tư vấn về hạn mức đất ở của hộ gia đình
                                                       Hạn mức đất ở (Ảnh minh họa)

Trả lời: cảm ơn bạn đã gửi nội dung đề nghị tư vấn tới Công ty Luật Minh Gia chúng tôi, trường hợp của bạn chúng tôi xin được tư vấn như sau:
 
Thứ nhất, hạn mức đất ở là diện tích tối đa cho người sử dụng đất được hưởng các quyền lợi hoặc thực hiện các nghĩa vụ theo quy định.
 
Thứ hai, trong trường hợp bạn đã nêu, hộ gia đình đang có 200m2 đất ở, hạn mức đất ở thời điểm trước năm 2014 là 200m2 là phù hợp với hạn mức đất ở của tỉnh đó quy định. Nếu khi cấp đổi lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hộ gia đình muốn tăng hạn mức lên 300m2 theo quy định mới về hạn mức đất ở thì hộ gia đình sẽ làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng từ đất vườn sang đất ở thêm 100m2. Còn nếu như không chuyển mục đích sử dụng đất để tăng thêm đất ở thì khi được cấp đổi lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, phần đất ở vẫn được ghi là 200m2.
 

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Tư vấn về hạn mức đất ở của hộ gia đình. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến - Số điện thoại liên hệ 1900.6169 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

 

Trân trọng!
CV tư vấn: Hoàng Huyền – Công ty Luật Minh Gia.

Hotline: 1900.6169