Trần Phương Hà

Tư vấn về đứng tên trên GCNQSDĐ ổn định lâu dài nhưng không xin được xác nhận của UBND xã

Tư vấn về vấn đề đất đã sử dụng ổn định lâu dài, nhưng hiện nay trên sơ đồ địa chính lại đứng tên của UBND phường, và khi thực hiện xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì UBND không xác nhận đất ổn định lâu dài.


Nội dung: Chào Luật Gia Minh,xin hỏi công ty: Bà nội tôi có 1 mảnh ruộng cá thể, năm 1980 bà cho bố đẻ tôi để sản xuất lấy thóc gạo nuôi con, nhưng năm 1991 khi tôi lập gia đình vì hoản cảnh khó khăn nên bố tôi cho tôi mảnh đất đó. Vợ chồng tôi đã khai hoang thêm từ trước năm 1993 (do ít ruộng) để trồng cây trái và làm màu. Gia đình tôi đã sử dụng ổn định từ năm 1991 cho đến nay và không có tranh chấp với ai có cả xác nhận của HTX nông nghiệp và đội trưởng đội đội sản xuất số 2 là đất đó mang tên tôi. Khi tôi đưa giấy đó lên Ủy ban nhân dân phường để xin xác nhận của các cấp là đất đó tôi sử dụng ổn định, không tranh chấp và tôi muốn xin GCNQSD đất nhưng phường nói: "không giải quyết, không biết đất nào là của nhà bà". Theo dự kiến mấy năm nữa là toàn bộ khu đất quanh thửa ruộng nhà tôi bị lấy ra nên tôi rất bối rối không biết là mình có được bồi thường gì không trong khi tôi không có đủ giấy tờ như điều 100 Luật đất đai. Tôi đã lên thành phố để hỏi thì trong sơ đồ địa chính lại không mang tên tôi (số thửa ruộng Vlap của tôi lại mang tên Ủy ban nhân dân phường) Vậy Luật cho tôi hỏi tôi phải làm gì? (khi phường không xác nhận cho tôi, không cấp GCNQSD đất cho tôi, và số thửa ruộng Vlap của tôi trên sơ đồ địa chính lại mang tên của phường) Tôi xin chân thành cảm ơn!!!

 

Trả lời: Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi yêu cầu tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, về vấn đề của bạn chúng tôi xin được giải đáp như sau:

 

Theo quy định của Luật Đất đai 2013 quy định:

 

Điều 101. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất mà không có giấy tờ về quyền sử dụng đất

1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành mà không có các giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này, có hộ khẩu thường trú tại địa phương và trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, nay được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất xác nhận là người đã sử dụng đất ổn định, không có tranh chấp thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và không phải nộp tiền sử dụng đất.

2. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không có các giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này nhưng đất đã được sử dụng ổn định từ trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 và không vi phạm pháp luật về đất đai, nay được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đất không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đối với nơi đã có quy hoạch thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.”

 

Theo quy định trên, nếu bạn muốn được cấp GCNQSDĐ khi mà không có các Giấy tờ quyền sử dụng đất thì phải có sự xác nhận của của UBND cấp xã là đất đã sử dụng ổn định, lâu dài và hiện nay không có tranh chấp.

 

Tuy nhiên theo bạn trình bày hiện nay mảnh đất này trên hồ sơ địa chính đang mang tên của UBND xã, phường với trường hợp này bạn cần phải thu thập các chứng cứ về việc sử dụng đất ổn định lâu dài của mình như: xác nhận của HTX nông nghiệp và đội trưởng đội đội sản xuất số 2; xác nhận của những người hàng xóm xung quanh về việc sử dụng ổn định lâu dài của mình, xác nhận của họ về nguồn gốc phần đất khai hoang thêm; những giấy tờ về tặng cho, chuyển nhượng quyền sử dụng đối với mảnh đất đó; các giấy tờ xác nhận việc sử dụng lâu dài mảnh đất đó… ngoài ra bạn có thể thu thập các giấy tờ chứng minh về việc sử dụng ổn định lâu dài theo quy định tại Điều 21 Nghị định 43/2014 như sau:

 

Điều 21. Căn cứ xác định việc sử dụng đất ổn định. 


1. Sử dụng đất ổn định là việc sử dụng đất liên tục vào một mục đích chính nhất định kể từ thời điểm bắt đầu sử dụng đất vào mục đích đó đến thời điểm cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc đến thời điểm quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với trường hợp chưa cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận). 

2. Thời điểm bắt đầu sử dụng đất ổn định được xác định căn cứ vào thời gian và nội dung có liên quan đến mục đích sử dụng đất ghi trên một trong các giấy tờ sau đây: 

a) Biên lai nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp, thuế nhà đất; 

b) Biên bản hoặc quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong việc sử dụng đất, biên bản hoặc quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong việc xây dựng công trình gắn liền với đất; 

c) Quyết định hoặc bản án của Tòa án nhân dân đã có hiệu lực thi hành, quyết định thi hành bản án của cơ quan Thi hành án đã được thi hành về tài sản gắn liền với đất; 

d) Quyết định giải quyết tranh chấp đất đai của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã có hiệu lực thi hành; biên bản hòa giải tranh chấp đất đai có chữ ký của các bên và xác nhận của đại diện Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất; 

đ) Quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo của cơ quan nhà nước có thẩm quyền có liên quan đến việc sử dụng đất; 

e) Giấy tờ về đăng ký hộ khẩu thường trú, tạm trú dài hạn tại nhà ở gắn với đất ở; Giấy chứng minh nhân dân hoặc Giấy khai sinh, giấy tờ nộp tiền điện, nước và các khoản nộp khác có ghi địa chỉ nhà ở tại thửa đất đăng ký; 

g) Giấy tờ về việc giao, phân, cấp nhà hoặc đất của cơ quan, tổ chức được Nhà nước giao quản lý, sử dụng đất; 

h) Giấy tờ về mua bán nhà, tài sản khác gắn liền với đất hoặc giấy tờ về mua bán đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất có chữ ký của các bên liên quan; 

i) Bản đồ, sổ mục kê, tài liệu điều tra, đo đạc về đất đai qua các thời kỳ; 

k) Bản kê khai đăng ký nhà, đất có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã tại thời điểm kê khai đăng ký. 

3. Trường hợp thời điểm sử dụng đất thể hiện trên các loại giấy tờ quy định tại Khoản 2 Điều này có sự không thống nhất thì thời điểm bắt đầu sử dụng đất ổn định được xác định theo giấy tờ có ghi ngày tháng năm sử dụng đất sớm nhất. 

4. Trường hợp không có một trong các loại giấy tờ quy định tại Khoản 2 Điều này hoặc trên giấy tờ đó không ghi rõ thời điểm xác lập giấy tờ và mục đích sử dụng đất thì phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về thời điểm bắt đầu
 sử dụng đất và mục đích sử dụng đất trên cơ sở thu thập ý kiến của những người đã từng cư trú cùng thời điểm bắt đầu sử dụng đất của người có yêu cầu xác nhận trong khu dân cư (thôn, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc, tổ dân phố) nơi có đất.”

 

Khi thu thập được các chứng cứ về quyền sử dụng đất ổn định lâu dài, về quyền sử dụng đất của mình bạn có thể đến UBND cấp xã yêu cầu xác nhận cho mình về việc sử dụng đất ổn định lâu dài không có tranh chấp để làm cơ sở cho việc cấp GCNQSDĐ. Nếu phía UBND không xác nhận cho bạn thì bạn có thể yêu cầu họ đưa ra lý do và viết lại biên bản về việc không xác nhận cho bạn, sau khi có được biên bản về việc không xác nhận đó bạn có cơ sở để thực hiện khiếu nại trực tiếp lên chủ tịch UBND để giải quyết cho mình.

 

Sau khi có xác nhận gia đình bạn sử dụng đất ổn định lâu dài và không có tranh chấp của UBND bạn có thể yêu cầu đến Văn phòng đăng kí đất đai cấp huyện để được cấp GCNQSDĐ hoặc có thể yêu cầu bồi thường sau này khi bị thu hồi.

 

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Tư vấn về đứng tên trên GCNQSDĐ ổn định lâu dài nhưng không xin được xác nhận của UBND xã. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến - Số điện thoại liên hệ 1900.6169 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

 

Trân trọng!

CV. Lý Quỳnh Giang - Công ty Luật Minh Gia

Để giải quyết nhanh nhất vấn đề của bạn, hãy liên hệ

Liên hệ tư vấn