Hỏi đáp pháp luật Đất đai

 • Tư vấn về điều kiện, thủ tục và thẩm quyền giao khoán đất công

  • 14/03/2016
  • Nguyễn Thùy Dương
  • Gần nhà tôi có một đầm nước là đất công hiện bỏ không vì mùa mưa thì ngập nước, mùa khô lại chỉ là vũng lầy lội. Vì vậy không ai làm gì được. Tôi muốn hỏi luật sư về việc quy định giao khoán đất công, thủ tục, cách thức và điều kiện. Thời gian giao khoán là bao nhiêu năm, cấp nào có thẩm quyền ra quyết định giao khoán.


  Trả lời tư vấn: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

  Quy định về giao khoán đất công được quy định tại Nghị định 135/2005 về việc giao khoán đất nông nghiệp, đất rừng sản xuất và đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản trong các nông trường quốc doanh, lâm trường quốc doanh và Thông tư 102/2006 hướng dẫn một số điều của  Nghị định 135/2005 về việc giao khoán đất nông nghiệp, đất rừng sản xuất và đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản trong các nông trường quốc doanh, lâm trường quốc doanh.

  *Thủ tục giao khoán

  Trình tự, thủ tục giao khoán, nhận khoán về đất, cây trồng, vật nuôi, hiện trạng các loại rừng và tài sản trên đất.

  Việc giao khoán đất, cây trồng, vật nuôi, hiện trạng các loại rừng và tài sản trên đất (sau đây gọi chung là giao khoán) cho bên nhận khoán được thực hiện theo phương án do bên giao khoán lập và trình cấp trên quản lý trực tiếp mình xét duyệt. Trình tự, thủ tục giao khoán thực hiện như sau:

  a) Bên giao khoán lập phương án khoán chung cho tất cả các trường hợp được giao khoán trong phạm vi của tổ chức mình; lập hội đồng tư vấn giao khoán gồm: giám đốc hoặc phó giám đốc là chủ tịch hội đồng, đại diện bên nhận khoán để xem xét và đề nghị các trường hợp được giao khoán, nhận khoán;

  b) Căn cứ vào ý kiến của hội đồng tư vấn về giao khoán, lãnh đạo bên giao khoán hoàn chỉnh phương án giao khoán, niêm yết công khai danh sách các trường hợp được giao khoán tại trụ sở tổ chức mình, tại trụ sở UBND cấp xã nơi có đất (theo mẫu số 06/TB ban hành kèm theo Thông tư này) và tổ chức tiếp nhận ý kiến của người nhận khoán; hoàn chỉnh phương án khoán đất làm căn cứ triển khai ký kết hợp đồng giao, nhận khoán;

  Việc giao khoán về đất, cây trồng, vật nuôi, hiện trạng các loại rừng, các tài sản trên đất thực hiện theo quy định sau:

  a) Bên nhận khoán nộp đơn xin giao khoán cho lãnh đạo của bên giao khoán.

  b) Bên giao khoán có trách nhiệm xem xét đơn xin giao khoán, nếu đủ điều kiện phải thông báo cho bên nhận khoán và chỉ đạo các cơ quan giúp việc của mình thực hiện việc trích lục hoặc trích đo bản đồ (hoặc sơ đồ đối với những nơi không có bản đồ) khu đất; lập biên bản giao khoán, nhận khoán về đất; chuẩn bị hợp đồng giao khoán, nhận khoán đất và chuẩn bị giao đất, tài sản trên thực địa;

  c) Tổ chức giao, nhận đất và tài sản trên đất tại thực địa, ký các biên bản giao và ký kết hợp đồng giao, nhận khoán.
  Thời gian thực hiện các bước công việc tại tiết này không quá 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ ngày bên giao khoán nhận được các văn bản duyệt phương án khoán đến ngày người nhận khoán ký được hợp đồng giao, nhận khoán.

  *Cách thức thực hiện:

  - Bước 1: Bên nhận giao khoán đển trụ sở của bên giao khoán lấy mẫu đơn, kê khai theo biểu mẫu có xác nhận của địa phương nơi cư trú hoặc nơi có đất

  - Bước 2: Nộp đơn và các giấy tờ có liên quan tại trụ sở bên giao khoán để bên giao khoán lập hội đồng xét duyệt đối tượng giao khoán

  - Bước 3: Niêm yết danh sách tại địa phương có đất giao khoán

  - Bước 4: Lập hợp đồng giao khoán và bàn giao vị trí nhận khoán

  * Điều kiện giao khoán:

  Giao khoán đất công áp dụng đối với đối tượng giao khoán là đất sản xuất nông nghiệp, đất rừng sản xuất, đất có mặt nước nuôi trồng thuỷ sản trong các nông trường quốc doanh, lâm trường quốc doanh, công ty, xí nghiệp nông nghiệp, lâm nghiệp nhà nước.

  Bên nhận giao khoán phải là cán bộ, công nhân, viên chức đang làm việc cho bên giao khoán; hộ gia đình có người đang làm việc cho bên giao khoán hoặc đã nghỉ hưu, nghỉ mất sức lao động, được hưởng chế độ đang cư trú trên địa bàn; hộ gia đình có nhu cầu trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản đang cư trú trên địa bàn

  Và việc giao khoán phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của bên giao khoán và khả năng vốn, trình độ quản lý của bên nhận khoán.

  Ngoài ra, bên nhận khoán phải đáp ứng các điều kiện khác do bên giao khoán đưa ra.

  *Thời hạn giao khoán đất

  Thời hạn giao khoán đất do các bên thỏa thuận trong hợp đồng giao khoán, nhận giao khoán đất nhưng phải phù hợp với thời hạn giao đất, cho thuê đất của đối tượng giao khoán.

  *Thẩm quyền giao khoán đất

  Thẩm quyền quyết định giao khoán đất thuộc về người đứng đầu nông trường quốc doanh, lâm trường quốc doanh.

  Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Tư vấn về điều kiện, thủ tục và thẩm quyền giao khoán đất công. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến - Số điện thoại liên hệ 1900.6169 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

   

  Trân trọng !
  CV Ngô Thị Bắc - Công ty luật Minh Gia

    Hotline: 1900.6169