Tuấn Luật sư

Tư vấn về điều kiện cấp giấy chứng nhận QSD đất sử dụng sau ngày 15/10/1993

Tôi muốn tư vấn vấn đề về cấp giấy chứng nhận QSD đất lần đầu như sau: Gia đình tôi có mảnh đất mua bán từ năm 2001 và chỉ có giấy viết tay giữa hai gia đình, giấy tờ thể hiện là mua vườn cây bạch đàn.Năm 2008 gia đình tôi có xây nhà tạm cấp 4 hai gian nhưng không ở tại đó.Gia đình tôi có một mảnh đất khác khai hoang từ năm 2000 và đã xây nhà 2 tầng và hiện tại gia đình tôi đang sinh sống tại đó.


Như vậy gia đình tôi có được cấp giấy chứng nhận đối với 2 thửa đất trên không? Nếu được cấp thì cả hai thửa có được cấp đất ở không?Nếu hai thủa đều được cấp đất ở thì có phải nộp tiền đất ở vượt hạn mức không?

Mong luật sư trả lời giúp. Xin cảm ơn!

Trả lời tư vấn. Cảm ơn bạn đã gửi yêu cầu tư vấn tới công ty luật Minh Gia, trường hợp này chúng tôi tư vấn cho bạn như sau:

Về điều kiện để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:

Khoản 1 Điều 82 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định trường hợp người đang sử dụng đất có nguồn gốc từ việc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất mà đất đó chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và việc nhận chuyển nhượng từ trước ngày 1/1/2008 thì được thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu theo quy định của pháp luật. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ không được bắt buộc người nhận chuyển quyền sử dụng đất nộp hợp đồng, văn bản chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Điều kiện để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong trường hợp sử dụng đất ổn định từ sau ngày 15/10/1993 đến trước ngày 1/7/2004, tại Điều 20 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định nếu được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là không có tranh chấp, sử dụng đất ổn định, lâu dài và phù hợp với quy hoạch thì được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như sau:

- Đối với thửa đất có nhà ở mà diện tích thửa đất nhỏ hơn hoặc bằng hạn mức giao đất ở thì toàn bộ diện tích thửa đất được công nhận là đất ở.

- Trường hợp thửa đất có nhà ở mà diện tích thửa đất lớn hơn hạn mức giao đất ở thì diện tích đất ở được công nhận bằng hạn mức giao đất ở; trường hợp diện tích đất xây dựng nhà ở và các công trình phục vụ đời sống lớn hơn hạn mức giao đất ở thì công nhận diện tích đất ở theo diện tích thực tế đã xây dựng nhà ở và các công trình phục vụ đời sống đó.

- Đối với phần diện tích đất còn lại vượt hạn mức và không có công trình xây dựng trên đất thì được xác định là đất nông nghiệp.
Theo những quy định trên, gia đình bạn để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối vói 2 thửa đất trên thì phải có xác nhận của UBND xã về việc sử dụng đất ổn định đến thời điểm hiện tại và không có tranh chấp.

Phần diện tích đất ở được công nhận theo hạn mức đất ở của địa phương, trường hợp đã xây nhà trên đất mà phần diện tích đã xây lớn hơn hạn mức đất ở thì được công nhận toàn bộ phần diện tích có công trình trên đất là đất ở, phần còn lại sẽ được công nhận là đất nông nghiệp.

Thứ hai, về thu tiền sử dụng đất.

Điều 7 Nghị định 45/2014/NĐ-CP về thu tiền sử dụng đất thì đất quy định như sau:  Hộ gia đình, cá nhân đối với đất đã sử dụng từ ngày 15 tháng 10 năm 1993 đến trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 mà không có giấy tờ quy định tại Khoản 1 Điều 100 Luật Đất đai, nếu được cấp Giấy chứng nhận thì phải nộp tiền sử dụng đất bằng 50% tiền sử dụng đất đối với diện tích đất trong hạn mức giao đất ở theo giá đất quy định tại Bảng giá đất; đối với diện tích đất ở vượt hạn mức thì phải nộp bằng 100% tiền sử dụng đất.

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Tư vấn về điều kiện cấp giấy chứng nhận QSD đất sử dụng sau ngày 15/10/1993. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến - Số điện thoại liên hệ 1900.6169 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

 

Trân trọng.
Cv. Nguyễn Mỵ - Công ty Luật Minh Gia.

Gọi ngay