Trần Tuấn Hùng

Tư vấn trường hợp sổ đỏ mất lâu có được cấp lại

Nội dung tư vấn: Kính chào luật Sư ! Năm 1993 Mẹ cháu được cấp sổ đỏ 1 mảnh đất thổ cư và 3 thửa ruộng, sang năm 1994 thì Mẹ cháu vào miền Nam sinh sống. Đất ngoài quê thì không sử dụng tới, Sau một thời gian thì bị lạc mất cuốn sổ đỏ và chưa thể về quê để làm lại được, tới nay đã là 21 năm xa quê và không sử dụng đất.hiện tại được biết có người đã làm nhà trên đất của mẹ cháu nên mẹ cháu đã về quê để xin cấp lại sổ đỏ với mục đích lấy lại đất.

Được UBND xã hướng dẫn làm đơn xin cung cấp thông tin địa chính và gửi lên Huyện vì Mẹ cháu không còn giấy tờ gì để chứng minh quyền sở hữu mảnh đất đó,cháu thấy tên Mẹ cháu vẫn còn trong sổ lưu trữ ở UBND xã và mảnh đất thổ cư đó đã được chia làm hai cho 2 người khác trong bản đồ ở UBND xã. 

Vậy xin hỏi luật sư rằng: 21 năm không sử dụng đất thì đất đó có được cấp cho người khác hay không? khi có giấy cung cấp thông tin đó thì giấy đó có được xem như là sổ đỏ tạm thời không? Nếu tranh chấp không hoà giải được thì Mẹ cháu cần làm những gì để có thể lấy lại được đất. Cháu xin cảm ơn!

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến công ty Luật Minh Gia, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Thứ nhất, hiện nay theo quy định của pháp luật thì chưa có quy định pháp luật về việc đất 21 năm không sử dụng đất thì được cấp cho người khác.

Thứ hai, theo như thông tin bạn cung cấp ở trên thì trường hợp trên bản đồ UBND xã ghi nhận mảnh đất thổ cư của mẹ bạn được chia cho 2 người thì có thể việc cấp đất của cơ quan có thẩm quyền cấp đất đã cấp sai đối tượng ( cấp đất trên diện tích đất đã có sổ đỏ )

Cụ thể tại Điều 204 Luật đất đai 2013 quy định giải quyết khiếu nại, khiếu kiện về đất đai như sau:

" 1. Người sử dụng đất, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến sử dụng đất có quyền khiếu nại, khởi kiện quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính về quản lý đất đai.

2. Trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính về đất đai thực hiện theo quy định của pháp luật về khiếu nại. Trình tự, thủ tục giải quyết khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính về đất đai thực hiện theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính".

Vậy, nếu có đầy đủ căn cứ cho rằng quyết định của Ủy ban nhân dân huyện về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là sai (cấp sai đối tượng) thì gia đình bạn có thể gửi đơn đến tòa án có thẩm quyền để yêu cầu hủy quyết định cấp giấy chứng nhận đó.

Thứ ba, mẹ bạn vẫn còn được lưu trữ ở UBND xã nên trường hợp này bạn có thể làm đơn lên cơ quan có thẩm quyền để xin cấp lại sổ đỏ quy định tại Điều 77 Nghị định 43/2014/NĐ-CP như sau:

" 1. Hộ gia đình và cá nhân, cộng đồng dân cư phải khai báo với Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất về việc bị mất Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm niêm yết thông báo mất Giấy chứng nhận tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, trừ trường hợp mất giấy do thiên tai, hỏa hoạn.

Tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài phải đăng tin mất Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng trên phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương.

2. Sau 30 ngày, kể từ ngày niêm yết thông báo mất Giấy chứng nhận tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã đối với trường hợp của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư hoặc kể từ ngày đăng tin lần đầu trên phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương đối với trường hợp của tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người bị mất Giấy chứng nhận nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận.

3. Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ; trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất đối với trường hợp chưa có bản đồ địa chính và chưa trích đo địa chính thửa đất; lập hồ sơ trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 37 của Nghị định này ký quyết định hủy Giấy chứng nhận bị mất, đồng thời ký cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người được cấp hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã".

Ngoài ra, giấy cung cấp thông tin bạn nói trên thì hiện nay pháp luật chưa có quy định nào cho rằng giấy đó được coi là sổ đỏ tạm thời.

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Tư vấn trường hợp sổ đỏ mất lâu có được cấp lại. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến - Số điện thoại liên hệ 1900.6169 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

 

Trân trọng!
Luật gia: P.T.Nguyệt - Luật Minh Gia

Hotline: 1900.6169