Triệu Lan Thảo

Tư vấn miễn phí qua mail về trường hợp tái định cư tại chỗ

Kính chào luật sư . Gia đình tôi là 1 trong 17 hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án xây dựng khu trung tâm thương mại Tổng hợp siêu thị thị xã H. Trong khu vực của dự án có 54 lô đất xây dựng nhà liền kề. Vậy gia đình tôi có được tái định cư tại chỗ không. Nếu có thì xin nhờ luật sư tư vấn quy định pháp luật về trường hợp bồi thường hỗ trợ tái định cư thế nào để tôi có cơ sở đòi quyền lợi của mình, tôi xin cảm ơn.

Câu hỏi đề nghị tư vấn: Kính chào luật sư . Gia đình tôi là 1 trong 17 hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án xây dựng khu trung tâm thương mại Tổng hợp siêu thị thị xã H. Trong khu vực của dự án có 54 lô đất xây dựng nhà liền kề. Vậy gia đình tôi có được tái định cư tại chỗ không. Nếu có thì xin nhờ luật sư tư vấn quy định pháp luật về trường hợp bồi thường hỗ trợ tái định cư thế nào để tôi có cơ sở đòi quyền lợi của mình, tôi xin cảm ơn.

Trả lời: Cảm ơn bác đã tin tưởng gửi câu hỏi về cho Công ty Luật Minh Gia, chúng tôi xin tư vấn trường hợp của bác như sau:

Thứ nhất, Về vấn đề tái định cư tại chỗ

Điều 86 Luật Đất đai 2013 có quy định về việc bố trí tái định cư cho người có đất ở thu hồi mà phải chuyển chỗ ở như sau:

1. Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện giao trách nhiệm bố trí tái định cư phải thông báo cho người có đất ở thu hồi thuộc đối tượng phải di chuyển chỗ ở về dự kiến phương án bố trí tái định cư và niêm yết công khai ít nhất là 15 ngày tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất thu hồi và tại nơi tái định cư trước khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt phương án bố trí tái định cư.

Nội dung thông báo gồm địa điểm, quy mô quỹ đất, quỹ nhà tái định cư, thiết kế, diện tích từng lô đất, căn hộ, giá đất, giá nhà tái định cư; dự kiến bố trí tái định cư cho người có đất thu hồi.

2. Người có đất thu hồi được bố trí tái định cư tại chỗ nếu tại khu vực thu hồi đất có dự án tái định cư hoặc có điều kiện bố trí tái định cư. Ưu tiên vị trí thuận lợi cho người có đất thu hồi sớm bàn giao mặt bằng, người có đất thu hồi là người có công với cách mạng.

Phương án bố trí tái định cư đã được phê duyệt phải được công bố công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất thu hồi và tại nơi tái định cư.

3. Giá đất cụ thể tính thu tiền sử dụng đất tại nơi tái định cư, giá bán nhà ở tái định cư do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định.

4. Trường hợp người có đất thu hồi được bố trí tái định cư mà tiền bồi thường, hỗ trợ không đủ để mua một suất tái định cư tối thiểu thì được Nhà nước hỗ trợ tiền đủ để mua một suất tái định cư tối thiểu.

Chính phủ quy định cụ thể suất tái định cư tối thiểu cho phù hợp với điều kiện từng vùng, miền và địa phương.”

Từ quy định trên có thể thấy, gia đình bác có thể thuộc vào diện được tái định cư tại chỗ do tại khu vực đó có dự án tái định cư, trong dự án đó có 54 lô đất xây dựng nhà liền kề (trong khi có 17 hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án xây dựng này).
Theo quy định tại Khoản 2 nêu trên, nếu như gia đình bác là gia đình có công với cách mạng hoặc đã sớm bàn giao mặt bằng khi tổ chức thu hồi đất thì có thể sẽ được ưu tiên những vị trí thuận lợi trong khu vực tái định cư đó.

Thứ hai, Về vấn đề bồi thường khi đất ở nhà bác bị thu hồi

Tại Khoản 1 Điều 75 Luật Đất đai có quy định về Điều kiện được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng như sau:

1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không phải là đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm, có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận) hoặc có đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này mà chưa được cấp, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 77 của Luật này; người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc đối tượng được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam mà có Giấy chứng nhận hoặc có đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này mà chưa được cấp.”

Điều 79 Luật Đất đai quy định về việc bồi thường về đất khi nhà nước thu hồi đất ở, và đã được cụ thể tại Điều 6 Nghị định 47/2014 quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất. Vấn đề này chúng tôi đã làm rõ ở những bài viết trước, để hiểu rõ hơn vấn đề này bác có thể tham khảo bài viết Tư vấn về bồi thường khi nhà nước thu hồi đất.

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Tư vấn miễn phí qua mail về trường hợp tái định cư tại chỗ. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến - Số điện thoại liên hệ 1900.6169 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

 

Trân trọng!
Chuyên viên: Lương Sen – Công ty Luật Minh Gia

Hotline: 1900.6169