Triệu Lan Thảo

Tư vấn miễn phí qua mail về trường hợp chuyển MĐSDĐ

Tôi có lô đất nông nghiệp (trồng cây hàng năm khác) tại Quận 12 – Tp. Hồ Chí Minh với diện tích: 4 x 18 m, đã có thông tin quy hoạch như sau: Một phần thuộc đất dân cư dự kiến; một phần thuộc lộ giới đường dự phóng 30m. Theo bản vẽ thì lô đất của tôi nếu phóng đường thì vẫn còn được 10m chiều dài. Vậy xin hỏi theo quy định hiện nay, tôi có được chuyển mục đích sử dụng sang đất ở và xin xây nhà không? Tôi phải làm thủ tục thế nào?
 
Câu hỏi đề nghị tư vấn: Tôi có lô đất nông nghiệp (trồng cây hàng năm khác) tại Quận 12 – Tp. Hồ Chí Minh với diện tích: 4 x 18m, đã có thông tin quy hoạch như sau: Một phần thuộc đất dân cư dự kiến; một phần thuộc lộ giới đường dự phóng 30m.
Theo bản vẽ thì lô đất của tôi nếu phóng đường thì vẫn còn được 10m chiều dài. Vậy xin hỏi theo quy định hiện nay, tôi có được chuyển mục đích sử dụng sang đất ở và xin xây nhà không? Tôi phải làm thủ tục thế nào?

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Tư vấn miễn phí qua mail về trường hợp chuyển MĐSDĐ. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến - Số điện thoại liên hệ 1900.6169 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

 

Trân trọng cảm ơn!
 
Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về cho Công ty Luật Minh Gia, chúng tôi xin tư vấn trường hợp của bạn như sau:

Điều 57 Luật Đất đai quy định về Chuyển mục đích sử dụng đất như sau:

“1. Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bao gồm:

a) Chuyển đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm, đất trồng rừng, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối;

b) Chuyển đất trồng cây hàng năm khác sang đất nuôi trồng thủy sản nước mặn, đất làm muối, đất nuôi trồng thủy sản dưới hình thức ao, hồ, đầm;

c) Chuyển đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất sang sử dụng vào mục đích khác trong nhóm đất nông nghiệp;

d) Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp;

đ) Chuyển đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất sang đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất;

e) Chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở;

g) Chuyển đất xây dựng công trình sự nghiệp, đất sử dụng vào mục đích công cộng có mục đích kinh doanh, đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ sang đất thương mại, dịch vụ; chuyển đất thương mại, dịch vụ, đất xây dựng công trình sự nghiệp sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp.

2. Khi chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại khoản 1 Điều này thì người sử dụng đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; chế độ sử dụng đất, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất được áp dụng theo loại đất sau khi được chuyển mục đích sử dụng.”

Do đó, theo quy định của pháp luật thì trường hợp của bạn thuộc vào trường hợp chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp và được phép chuyển nhượng, tuy nhiên việc chuyển nhượng phải được sự cho phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại địa phương.

Thủ tục như sau:

     - Hồ sơ cần có: Tờ khai đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

     - Hồ sơ này anh gửi đến UBND cấp xã nơi có đất, sau đó UBND cấp xã sẽ chuyển hồ sơ cho Phòng TNMT để giải quyết.
 
 

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Tư vấn miễn phí qua mail về trường hợp chuyển MĐSDĐ. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến - Số điện thoại liên hệ 1900.6169 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

 

Trân trọng!
Chuyên viên: Lương Sen - Công ty Luật Minh Gia
 

Gọi ngay