Tuấn Luật sư

Tư vấn cụ thể về phân chi di sản thừa kế.

Nội dung yêu cầu tư vấn: Mẹ em đang đứng tên sở hữu 01 mảnh đất từ trước năm 1990. Do ba em đi làm xa, nên mình mẹ em đứng tên.

Hiện nay ba em đã chết. Ba mẹ em có 3 người con. Mẹ em có ý định cho mảnh đất trên cho 3 đứa cháu nội. Hiện nay anh trai đã cũng đã chết. Gia đình em hiện nay còn lại: mẹ em, chị gái, chị dâu và 3 đứa cháu. Cần những thủ tục gì để sang tên và tách riêng mảnh đất trên cho ba đứa cháu. Em và gái không nhận quyền thừa kế từ mảnh đất trên. Xin cảm ơn.

Trả lời tư vấn: Chào bạn! Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, Đối với yêu cầu hỗ trợ của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Thông tin bạn cung cấp chưa rõ ràng nên có 2 trường hợp sau:

- Thứ nhất, bố bạn mất có để lại di chúc

Bộ luật dân sự 2005 quy định:

"Điều 684. Phân chia di sản theo di chúc

1. Việc phân chia di sản được thực hiện theo ý chí của người để lại di chúc; nếu di chúc không xác định rõ phần của từng người thừa kế thì di sản được chia đều cho những người được chỉ định trong di chúc, trừ trường hợp có thoả thuận khác.

2. Trong trường hợp di chúc xác định phân chia di sản theo hiện vật thì người thừa kế được nhận hiện vật kèm theo hoa lợi, lợi tức thu được từ hiện vật đó hoặc phải chịu phần giá trị của hiện vật bị giảm sút tính đến thời điểm phân chia di sản; nếu hiện vật bị tiêu hủy do lỗi của người khác thì người thừa kế có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại.

3. Trong trường hợp di chúc chỉ xác định phân chia di sản theo tỷ lệ đối với tổng giá trị khối di sản thì tỷ lệ này được tính trên giá trị khối di sản đang còn vào thời điểm phân chia di sản."

Trường hợp này, thì những người thừa kế theo di chúc thực hiện thỏa thuận theo quy định trên.

- Thứ hai, bố bạn mất không để lại di chúc

Trường hợp này di sản thừa kế của bố bạn sẽ chia theo quy định sau:

Điều 676 Bộ luật dân sự 2005. Người thừa kế theo pháp luật

"1. Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây:

a) Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;

...

2. Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau."

Trường hợp có người không muốn nhận di sản thừa kế thì thực hiện theo quy định sau:

Điều 642 BLDS 2005. Từ chối nhận di sản

"1. Người thừa kế có quyền từ chối nhận di sản, trừ trường hợp việc từ chối nhằm trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ tài sản của mình đối với người khác.

2. Việc từ chối nhận di sản phải được lập thành văn bản; người từ chối phải báo cho những người thừa kế khác, người được giao nhiệm vụ phân chia di sản, cơ quan công chứng hoặc ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có địa điểm mở thừa kế về việc từ chối nhận di sản.

3. Thời hạn từ chối nhận di sản là sáu tháng, kể từ ngày mở thừa kế. Sau sáu tháng kể từ ngày mở thừa kế nếu không có từ chối nhận di sản thì được coi là đồng ý nhận thừa kế."

Trường hợp người không muốn nhận di sản thừa kế có quyền từ chối di sản thừa kế trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày mở thừa kế. Nếu đã quá 6 tháng thì sẽ thực hiện theo hình thức tặng cho (thực hiện tại tổ chức hành nghề công chứng).
 

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Tư vấn cụ thể về phân chi di sản thừa kế. . Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến - Số điện thoại liên hệ 1900.6169 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

Trân trọng
P.Luật sư trực tuyến – Công ty Luật Minh Gia

Gọi ngay