Nguyễn Thị Biển

Tư vấn bồi thường đất ở và đất nông nghiệp

Nội dung tư vấn: Gia đình tôi sống ở Huyện ngoại thành Hà Nội.Năm 1987, gia đình tôi được UBND xã kêu gọi ra khu đất nông nghiệp trồng lúa với diện tích 1ha để xây dựng nhà máy sản xuất giấy bìa cứng( làm pháo) để giúp đỡ việc làm cho lao động nông thôn

 

 Gia đình tôi đã đồng ý và hoàn thành nhà máy giấy vào năm 1989 và có sản xuất chạy thử. Tuy nhiên,đến năm 1990 do Nhà nước cấm đốt pháo nên việc sản xuất của gia đình không thực hiện được. Từ đó, phần diện tích đó gia đình tôi sử dụng làm đất ở và trồng rau. Đến năm, 2003 khu diện tích đó được trưng dụng để làm trường cấp I của xã. Phần gia đình tôi không được bồi thường hay hỗ trợ chút nào đối với các tài sản trên đất. Vậy mong các Luật gia tư vấn về lợi ích gia đình tôi có gì? Và cách thức giải quyết. Trân trọng cảm ơn!

 

Trả lời: Cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi yêu cầu tư vấn về cho công ty, với vụ việc của bạn chúng tôi có quan điểm giải quyết như sau:

 

Căn cứ vào các quy định tại Luật đất đai năm 2013, nghị định 43/2014/ NĐ-CP quy định chi tiết luật Đất đai và các nghị định, thông tư khác thì trường hợp gia đình bạn là nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế- xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng theo điều 62 Luật đất đai năm 2013.

 

Thứ nhất, trong trường hợp này, gia đình bạn không được bồi thường về đất ở. Căn cứ vào quy định tại điểm a khoản 1 điều 64 Luật đất đai  thì các trường hợp thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai bao gồm:

 

“Sử dụng đất không đúng mục đích đã được Nhà nước giao, cho thuê, công nhận quyền sử dụng đất và đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi sử dụng đất không đúng mục đích mà tiếp tục vi phạm”

 

Việc nhà nước thu hồi đất này không phải bồi thường là bởi năm 1987 diện tích 1ha đất để xây dựng nhà máy sản xuất giấy bìa cứng đó là đất nông nghiệp trồng lúa. Sau đó gia đình bạn lại sử dụng mảnh đất này với mục đích là để ở như vậy đã là sai với mục đích nhà nước giao ban đầu. Theo đó việc sử dụng đất không đúng mục đích đã được Nhà nước giao là căn cứ để không được bồi thường về đất khi nhà nước thu hồi theo quy định tại điều 92 Luật đất đai năm 2013.

 

Thứ hai, gia đình bạn được bồi thường về đất nếu như đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tại điều 77 thì gia đình sẽ được bồi thường về đất, cụ thể tại điều 77 về bồi thường đất như sau: 

 

1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất nông nghiệp khi Nhà nước thu hồi đất thì được bồi thường về đất, chi phí đầu tư vào đất còn lại theo quy định sau đây:

 

a) Diện tích đất nông nghiệp được bồi thường bao gồm diện tích trong hạn mức theo quy định tại Điều 129, Điều 130 của Luật này và diện tích đất do được nhận thừa kế;

 

b) Đối với diện tích đất nông nghiệp vượt hạn mức quy định tại Điều 129 của Luật này thì không được bồi thường về đất nhưng được bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại;

 

c) Đối với diện tích đất nông nghiệp do nhận chuyển quyền sử dụng đất vượt hạn mức trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành thì việc bồi thường, hỗ trợ được thực hiện theo quy định của Chính phủ.

 

2. Đối với đất nông nghiệp đã sử dụng trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 mà người sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp nhưng không có Giấy chứng nhận hoặc không đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này thì được bồi thường đối với diện tích đất thực tế đang sử dụng, diện tích được bồi thường không vượt quá hạn mức giao đất nông nghiệp quy định tại Điều 129 của Luật này.

 

Đồng thời  khi nhà nước thu hồi diện tích đất của gia đình bạn để xây dựng trường học thì nhà nước  bồi thường với phần thiệt hại đối với cây trồng trên diện tích đất thu hồi.

 

 

Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi về vấn đề bạn quan tâm. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến Tổng đài luật sư tư vấn luật trực tuyến - 1900.6169 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời

 

Trân trọng

CV Hà Tuyền - Công ty Luật Minh Gia

Gọi ngay