Vũ Thanh Thủy

Trường hợp khiếu nại về đất đai

Xin chào công ty Luật Minh Gia. Tôi muốn nhờ công ty tư vấn giúp tôi sự việc sau có liên quan đến đất đai. Hiện nay nhà tôi ở có một sân chung giữa nhà tôi và nhà anh tôi. Năm 2002 tôi có làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để xác nhận sân đó là sân chung.
Nhưng vào năm 2006 anh tôi mới bắt đầu làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đât, nhưng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của anh tôi xác nhận sân đó là tài sản riêng của gia đình anh tôi.
Về mặt định hình hai nhà sát bên nhau. nhưng nhà tôi lại có phần thục vào phía trong nhà anh tôi.
Tôi có những thắc mắc sau:
Về trường hợp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của tôi và anh tôi như vậy thì tôi phải làm như thế nào?
 

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Luật Minh Gia. Câu hỏi của bạn chúng tôi xin được tư vấn như sau:

Như bạn trình bày thì sân là sân chung của hai gia đình bạn và anh bạn và anh chứng minh được điều này thì:

Vì bạn không nói rõ thời điểm bạn phát hiện ra giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình anh bạn xác định sân chung của hai gia đình là tài sản riêng của gia đình anh bạn nên nếu :

- Từ khi bạn phát hiện ra đến thời điểm hiện tại chưa quá 90 ngày hoặc quá 90 ngày rồi nhưng bạn có thể chứng minh được bạn không thực hiện được khiếu nại theo đúng thời hiệu vì ốm đau, thiên tai, địch họa, đi công tác, học tập ở nơi xa hoặc vì những trở ngại khách quan khác thì thời gian có trở ngại đó không tính vào thời hiệu khiếu nại thì bạn vẫn có thể tiến khiếu nại

Căn cứ  khoản 1 điều 204 Luật đất đai 2013.

“ 1. Người sử dụng đất, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến sử dụng đất có quyền khiếu nại, khởi kiện quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính về quản lý đất đai”.

Theo quy định tại điều 7 Luật khiếu nại 2011 thì anh có thể làm đơn khiếu nại hoặc khiếu nại trực tiếp tại cơ quan ra quyết định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở ) cho gia đình anh bạn.

Nếu anh thực hiện khiếu nại bằng đơn thì trong đơn khiếu nại phải ghi rõ ngày, tháng, năm khiếu nại; tên, địa chỉ của người khiếu nại; tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức, cá nhân bị khiếu nại; nội dung, lý do khiếu nại, tài liệu liên quan đến nội dung khiếu nại và yêu cầu giải quyết của người khiếu nại. Và bạn phải kí hoặc điểm chỉ vào đơn khiếu nại.

Và khi bạn tiến nhận được quyết định giải quyết khiếu nại lần một mà bạn không đồng ý thì bạn có thể tiến hành giải quyết khiếu nại lần 02

- Từ khi phát hiện ra đến thời điểm hiện tại chưa quá 01 năm hoặc quá 01 năm nhưng bạn chứng minh được trường hợp vì sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan khác làm cho người khởi kiện không khởi kiện được trong thời hạn quy định hoặc đơn khiếu nại của bạn không được giải quyết hoặc bạn không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần 02 thì bạn có thể tiến hành khởi kiện hành chính gửi đến Tòa án huyện.

Đơn khởi kiện hành chính sẽ gồm các nội dung sau:
+ Ngày, tháng, năm làm đơn;
+ Toà án được yêu cầu giải quyết vụ án hành chính;
+ Tên, địa chỉ của người khởi kiện, người bị kiện;
+  Nội dung quyết định hành chính
+ Nội dung quyết định giải quyết khiếu nại (nếu có);
+ Các yêu cầu đề nghị Toà án giải quyết;
+ Cam đoan về việc không đồng thời khiếu nại đến người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại.
 

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Trường hợp khiếu nại về đất đai. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến - Số điện thoại liên hệ 1900.6169 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

 

Trân trọng!
 

Tư vấn miễn phí