Hỏi đáp pháp luật Đất đai

 • Trường hợp cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất

  • 12/09/2015
  • Phạm Diệu
  • Gia đình em có ruộng nằm trong dự án trung tâm thể dục, thể thao của xã, nhưng ngoài sử dụng để làm trung tâm thể dục thể thao thì ở mặt ngoài xã còn làm dãy kiot bán cho dân. Văn phòng luật Mình Gia cho em hỏi trong trường hợp này xã có được quyền cưỡng chế đất của dân không?

  Trường hợp cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất
  Ảnh minh họa

  Trả lời tư vấn: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

  Theo khoản 2 Điều 71 Luật Đất đai 2013 thì:
   
  “Cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất được thực hiện khi có đủ các điều kiện sau đây:
   
  a) Người có đất thu hồi không chấp hành quyết định thu hồi đất sau khi Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã nơi có đất thu hồi và tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng đã vận động, thuyết phục;
   
  b) Quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất đã được niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất thu hồi;
   
  c) Quyết định cưỡng chế  thực hiện quyết định thu hồi đất đã có hiệu lực thi hành;
   
  d) Người bị cưỡng chế đã nhận được quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất có hiệu lực thi hành.
   
  Trường hợp người bị cưỡng chế từ chối không nhận quyết định cưỡng chế hoặc vắng mặt khi giao quyết định cưỡng chế thì Ủy ban nhân dân cấp xã lập biên bản.”
   
  Như vậy, nếu sau khi Ủy ban nhân dân xã đã vận động, thuyết phục mà bạn vẫn không chấp hành quyết định thu hồi đất thì Ủy ban nhân dân xã sẽ lập biên bản gửi đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện sẽ ban hành quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất và tổ chức thực hiện quyết định cưỡng chế.
   
  Về vấn đề ở mặt ngoài trung tâm thể dục thể thao xã còn làm dãy kiot bán cho dân, nếu dãy kiot đó thuộc diện tích đất nằm trong quy hoạch sử dụng đất thì bạn có quyền tố cáo tới Chủ tịch ủy ban nhân dân xã đối với hành vi thực hiện trái quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của cán bộ, công chức thuộc Ủy ban nhân dân xã theo điểm a khoản 1 Điều 207 Luật đất đai 2013 về xử lý đối với người có hành vi vi phạm pháp luật về đất đai khi thi hành công vụ trong lĩnh vực đất đai và Điều 13 Luật tố cáo 2011 quy định về thẩm quyền giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của cán bộ, công chức trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ trong cơ quan hành chính nhà nước. Theo đó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã) có thẩm quyền giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức do mình quản lý trực tiếp và người có hành vi vi phạm pháp luật về đất đai khi thi hành công vụ thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm có thể bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật đối với hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái với quy định về thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

  Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Trường hợp cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến - Số điện thoại liên hệ 1900.6169 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

   

  Trân trọng !
  C.V: Nguyễn Thị Minh Thúy - Công ty Luật Minh Gia

    Hotline: 1900.6169