Hỏi đáp pháp luật Đất đai

 • Trồng cây lâu năm trên đất trồng cây hàng năm thì được cấp GCNQSDĐ với mục đích nào?

  • 31/07/2015
  • Đồng Xuân Thuận
  • Chào luật sư cho tôi hỏi: Gia đình tôi có sử dụng thửa đất nông nghiệp (hiện tại sử dụng vào mục đích trồng cây lâu năm) tuy nhiên lô đất thuộc quy hoạch đất trồng cây hàng năm, các điều kiện khác đều đủ điều kiện, vậy gia đình tôi có được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay không, nếu được thì cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng vào loại đất nào? Mong luật sư tư vấn, tôi xin cảm ơn.


  Câu hỏi đề nghị tư vấn:

  Chào luật sư cho tôi hỏi: Gia đình tôi có sử dụng thửa đất nông nghiệp (hiện tại sử dụng vào mục đích trồng cây lâu năm) tuy nhiên lô đất thuộc quy hoạch đất trồng cây hàng năm, các điều kiện khác đều đủ điều kiện, vậy gia đình tôi có được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay không, nếu được thì cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng vào loại đất nào? Mong luật sư tư vấn, tôi xin cảm ơn.

   

  Trồng cây lâu năm trên đất trồng cây hàng năm thì được cấp GCNQSDĐ với mục đích nào?

  Đất trồng cây lâu năm


  Trả lời tư vấn: Cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi câu hỏi đề nghị tư vấn tới Luật Minh Gia, vấn đề bạn hỏi chúng tôi xin tư vấn như sau:
   

  Điều 100 Luật đất đai 2013 quy định:

  Điều 100. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư đang sử dụng đất có giấy tờ về quyền sử dụng đất

  1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn định mà có một trong các loại giấy tờ sau đây thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và không phải nộp tiền sử dụng đất:

  a) Những giấy tờ về quyền được sử dụng đất trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 do cơ quan có thẩm quyền cấp trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của Nhà nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

  b) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc có tên trong Sổ đăng ký ruộng đất, Sổ địa chính trước ngày 15 tháng 10 năm 1993;
  ….

  4. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất được Nhà nước giao đất, cho thuê đất từ ngày 15 tháng 10 năm 1993 đến ngày Luật này có hiệu lực thi hành mà chưa được cấp Giấy chứng nhận thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; trường hợp chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính thì phải thực hiện theo quy định của pháp luật.
  …..”

  Nghị định số 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều, khoản của Luật Đất đai quy định:

  “Điều 21. Căn cứ xác định việc sử dụng đất ổn định

  1. Sử dụng đất ổn định là việc sử dụng đất liên tục vào một mục đích chính nhất định kể từ thời điểm bắt đầu sử dụng đất vào mục đích đó đến thời điểm cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc đến thời điểm quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với trường hợp chưa cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận).
  ….”


  Theo thông tin bạn cung cấp, hiện tại gia đình bạn có đủ các điều kiện các điều kiện để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, mảnh đất của gia đình bạn thuộc quy hoạch đất trồng cây hàng năm, hiện tại gia đình bạn đang chuyển sang trồng cây lâu năm (mục đích chính từ thời điểm bắt đầu sử dụng đất vẫn là trồng cây hàng năm). Do vậy, căn cứ vào các quy định nêu trên, gia đình bạn được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với mục đích trồng cây hàng năm.

  Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Trồng cây lâu năm trên đất trồng cây hàng năm thì được cấp GCNQSDĐ với mục đích nào?. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến - Số điện thoại liên hệ 1900.6169 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

   

  Trân trọng!
  CV. Danh Thị Huệ - Công ty Luật Minh Gia
   
   
   

    Hotline: 1900.6169