Nguyễn Thu Trang

Tiền sử dụng đất trong trường hợp chậm nộp và tiền lãi chậm nộp tiền sử dụng đất là bao nhiêu ?

Người sử dụng đất chậm nộp tiền sử dụng đất sẽ dẫn đến hệ quả pháp lý như thế nào? Chậm nộp tiền sử dụng đất có phải tính lãi hay không? Mức lãi suất đối với chậm nộp tiền sử dụng đất là như thế nào? … Luật Minh Gia giải đáp các vấn đề trên như sau:

1. Luật sư tư vấn về chậm nộp tiền sử dụng đất

Tiền sử dụng đất là khoản thu của Nhà nước đối với những người sử dụng đất hoặc thực hiện các thủ tục về đất đai. Giá trị tiền sử dụng đất được áp dụng ở từng địa phương, khu vực là khác nhau phụ thuộc vào giá trị đất. Tuy nhiên, trên thực tế hiện nay không ít người vì nhiều lý do khác nhau mà chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính với Nhà nước mà cụ thể là chưa đóng tiền sử dụng đất mặc dù có nghĩa vụ phải đóng khoản tiền này, việc này dẫn đến ảnh hưởng quyền lợi của Nhà nước. Chính vì vậy, pháp luật có các quy định về lãi khi chậm nộp tiền sử dụng đất.

Nếu bạn đang có thắc mắc về lãi suất khi chậm đóng tiền sử dụng đất theo quy định pháp luật, hãy gửi câu hỏi của mình qua Email của công ty Luật Minh Gia hoặc liên hệ Hotline: 1900.6169 để được các Luật sư, chuyên viên hướng dẫn, tư vấn các vấn đề như:

- Quy định về đóng tiền sử dụng đất;

- Hậu quả pháp lý khi chậm đóng, không đóng tiền sử dụng đất;

- Tư vấn tất cả các vấn đề liên quan đến đất đai.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo tình huống Luật Minh Gia tư vấn về tiền sử dụng đất sau đây để hiểu thêm về tính chất của khoản tiền này và đối chiếu với trường hợp của mình.

2. Hỏi về lãi chậm nộp tiền sử dụng đất

Câu hỏi tư vấn: Thưa Luật sư. Năm 2011 gia đình tôi được cấp 1 nền tái định cư, giá trị lô nền này 150tr ( do quy hoạch xây dựng Trường Tiểu Học).Đến nay đã gần 7 năm rồi vẫn chưa nộp tiền sử dụng đất cho Nhà nước. Lúc đó, Trung tâm Phát Triển quỹ đất Quận và chi cục thuế Quận nói Nhà nước không có chủ trương cho ghi nợ tiền sử dụng đất với nền tái định cư. Nên gia đình tôi không ghi nợ nền tái định cư này.Vậy Luật sư cho tôi hỏi: bây giờ tôi nộp tiền sử dụng đất cho Nhà nước với giá đất hiện tại hay với giá đất lúc cấp nền tái định cư là 150tr + lãi phạt chậm nộp của 7 năm để có thể lấy quyền sử dụng đất.Rất mong được sự giúp đỡ của Quý Luật sư! Gia đình chúng tôi xin cảm ơn!

Trả lời: Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi tới công ty Luật Minh Gia, trường hợp của bạn chúng tôi xin tư vấn như sau:

Trong trường hợp của bạn, đã quá thời hạn nộp tiền sử dụng đất mà bạn không có đơn xin ghi nợ tiền sử dụng đất thì bạn phải nộp tiền sử dụng đất như sau:

Tại Khoản 2, Điều 12 Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thủ tục thanh toán nợ tiền sử dụng đất theo Điều 16 Nghị định số 45/2014/NĐ- CP như sau:

a) Khi thanh toán nợ tiền sử dụng đất, hộ gia đình, cá nhân đến cơ quan thuế kê khai thanh toán nợ theo mẫu quy định tại Phụ lục số 03 ban hành kèm theo Thông tư này, cơ quan thuế căn cứ vào sổ theo dõi nợ để làm thủ tục thanh toán nợ cho hộ gia đình, cá nhân.

Trường hợp sau 5 năm kể từ ngày ghi nợ trên Giấy chứng nhận, hộ gia đình, cá nhân mới thanh toán nợ hoặc trong thời hạn 5 năm mà chưa thanh toán hết nợ thì số tiền sử dụng đất còn nợ đối với từng loại diện tích trong hạn mức và ngoài hạn mức được quy đổi ra tỷ lệ (%) chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính và hộ gia đình, cá nhân phải nộp tiền sử dụng đất với phần diện tích này như sau:

Tiền sử dụng đất phải nộp bằng (=) tiền sử dụng đất còn nợ chia (:) cho tổng số tiền sử dụng đất được tính theo giá đất tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận nhân (x) với tiền sử dụng đất xác định lại theo giá đất tại thời điểm trả nợ.

b) Sau khi người sử dụng đất đã hoàn thành việc thanh toán nợ, căn cứ sổ theo dõi nợ, cơ quan thuế xác nhận theo Mẫu quy định tại Phụ lục số 04 ban hành kèm theo Thông tư này để người sử dụng đất đến Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất (hoặc Phòng Tài nguyên và Môi trường) làm thủ tục xóa nợ tiền sử dụng đất trên Giấy chứng nhận…”

Khoản 4 Điều 14 Nghị định số 45/2014 quy định về thu tiền sử dụng đất quy định thời hạn nộp tiền sử dụng đất như sau:

“ 4. Thời hạn nộp tiền sử dụng đất:

a) Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ký Thông báo của cơ quan thuế, người sử dụng đất phải nộp 50% tiền sử dụng đất theo Thông báo.

b) Trong vòng 60 ngày tiếp theo, người sử dụng đất phải nộp 50% tiền sử dụng đất còn lại theo Thông báo.

c) Quá thời hạn quy định tại Điểm a, Điểm b Khoản này, người sử dụng đất chưa nộp đủ số tiền sử dụng đất theo Thông báo thì phải nộp tiền chậm nộp đối với số tiền chưa nộp theo mức quy định của pháp luật về quản lý thuế trừ trường hợp có đơn xin ghi nợ tiền sử dụng đất đối với những trường hợp được ghi nợ…”

Theo đó thì số tiền sử dụng đất bạn phải nộp là tiền sử dụng đất tại thời điểm trả nợ cùng với số tiền chậm nộp đối với số tiền chưa nộp ( nghĩa là giá trị của thửa đất cũ mà không phải là giá nền tái định cư) theo mức quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Khoản 3 Điều 3 Luật 106/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế giá trị gia tăng, luật thuế tiêu thụ đặc biệt và luật quản lý thuế quy định về mức xử phạt đối với hành vi chậm nộp thuế như sau:

 1. Người nộp thuế chậm nộp tiền thuế so với thời hạn quy định, thời hạn gia hạn nộp thuế, thời hạn ghi trong thông báo của cơ quan quản lý thuế, thời hạn trong quyết định xử lý của cơ quan quản lý thuế thì phải nộp đủ tiền thuế và tiền chậm nộp theo mức bằng 0,03%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp…”

Số tiền chậm nộp theo mức bằng 0,03/ngày tính trên số tiền nộp thuế.

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn hỏi và quan tâm. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ cần luật sư giải đáp, bạn vui lòng gọi đến Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến của chúng tôi - Số điện thoại liên hệ: 1900.6169 để được hỗ trợ kịp thời.

Gọi ngay