1. Trang chủ
 2.  › 
 3. Hỏi đáp pháp luật
 4.  › 
 5. Hỏi đáp Đất đai
 • Thủ tục lên thổ cư từ đất nông nghiệp thế nào? Cần thủ tục gì?

  • 18/05/2021
  • Đinh Ngọc Huyền
  • Chuyển đổi mục đích sử dụng đất là sự thay đổi về mục đích sử dụng đất ban đầu (như đất nông nghiệp) sang các hình thức sử dụng khác (như đất thổ cư, đất sản xuất kinh doanh,..) khi người sử dụng đất có nhu cầu chuyển đổi tại các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền bằng các quyết định có tính pháp lý hợp pháp.

  Chuyển mục đích sử dụng đất là gì? Những quy định của pháp luật hiện hành về các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất hiện nay. Pháp luật quy định như thế nào điều kiện và thủ tục, chuyển mục đích sử dụng đất? Bạn có thể tham khảo nội dung tư vấn dưới đây của công ty Luật Minh Gia để giải đáp thắc mắc:

  Câu hỏi yêu cầu luật sư tư vấn:

  Cho em hỏi về việc lên thổ từ đất nông nghiệp sang đất thổ thì thủ tục như thế nào? Mẹ em là con của liệt sĩ thì có quy định khi lên thổ với diện tích 300 mét vuông thì sẽ chỉ đóng 30% phí còn lại 70% thì nhà nước hỗ trợ. Mẹ em đã đem xuống UBND làm từ hồi tháng 07/2020 đến nay mà chưa có kết quả. Cho em hỏi thủ tục quy định thế nào? Cho em hỏi thêm thời gian mà khi nộp hồ sơ bao lâu sẽ giải quyết? Phí lên thổ ra sao? Em cám ơn nhiều.

  Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi yêu cầu tư vấn, công ty Luật Minh Gia xin trả lời như sau:

  1. Điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất

  Theo quy định tại Điều 57 Luật Đất đai 2013 thì đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở muốn chuyển mục đích sử dụng đất thành đất ở thì phải xin phép và được chấp thuận bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

  "Điều 57. Chuyển mục đích sử dụng đất

  1. Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bao gồm:

  ...

  d) Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp;

  ...

  e) Chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở;

  ..."

  2. Về cách tính tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất

  Theo quy định tại Khoản 2 Điều 5 Nghị định 45/2014/NĐ-CP quy định về tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân như sau:

  "2. Đối với hộ gia đình, cá nhân:

  ...

  b) Chuyển từ đất nông nghiệp được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất sang đất ở thì thu tiền sử dụng đất bằng mức chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

  Như vậy, khi chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp lên đất thổ cư, bạn phải nộp tiền sử dụng đất bằng mức chênh lệch giữa giá đất tính theo đất ở trừ đi tiền sử dụng đất của loại đất trước khi chuyển mục đích của thời hạn sử dụng đất (ở đây là đất nông nghiệp) tại thời điểm được cơ quan nhà nước cho phép chuyển mục đích sử dụng. Ngoài ra, bạn phải chịu lệ phí trước bạ, mức thu là 0,5%.

  Trường hợp mẹ bạn là con liệt sỹ, căn cứ khoản 1 Điều 4 Nghị định 31/2013/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng quy định:

  Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

  “1. Thân nhân người có công là cha đẻ, mẹ đẻ; vợ hoặc chồng; con (con đẻ, con nuôi). Thân nhân liệt sĩ còn là người có công nuôi dưỡng liệt sĩ.

  …”

  Căn cứ quy định nêu trên, mẹ anh là con của liệt sỹ được xác định là thân nhân của liệt sỹ, được cấp Giấy chứng nhận gia đình liệt sỹ, có hồ sơ hưởng chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng do Sở LĐTBXH  quản lý. 

  Khoản 2, Điều 1 Quyết định số 117/2007/QĐ-TTg ngày 25/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điểm c, Khoản 2, Điều 2 Quyết định số 118/TTg ngày 27/2/1996 của Thủ tướng Chính phủ thì thân nhân của liệt sĩ quy định tại khoản 1 Điều 14 của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng… được hỗ trợ 70% tiền sử dụng đất.

  3. Thủ tục xin chuyển mục đích sử dụng đất:

  Theo Điều 69 Nghị định 43/2014/NĐ-CP , thủ tục xin phép chuyển mục đích sử dụng đất được quy định như sau:

  “1. Người sử dụng đất nộp đơn xin phép chuyển mục đích sử dụng đất kèm theo Giấy chứng nhận đến cơ quan tài nguyên và môi trường.

   2. Cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ; xác minh thực địa, thẩm định nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất; hướng dẫn người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; chỉ đạo cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính

  Đối với trường hợp của mẹ bạn là thân nhân của liệt sĩ, thì hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất sang thổ cư cụ thể như sau:

  - Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư 30/2014/TT-BTNMT;

  - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

  - Hồ sơ xin miễn, giảm tiền sử dụng đất.

  Thời hạn giải quyết cho phép chuyển mục đích sử dụng đất là không quá 15 ngày (không kể thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất) hoặc không quá 25 ngày đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.

Bài viết nổi bật