Bùi Hoài My

Thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Ông nội em vừa mất, các con của ông tức cô chú của em, tất cả là 4 người con về đã chia nhau mảnh đất đó trên giấy, bố em được 71m2. Bố em có thể làm sổ đỏ trên mảnh đất 71m2 được không ạ? Thủ tục thế nào ạ? Nếu làm được bên công ty luật của anh chị có làm giúp em được không ạ?


Ông nội em có một mảnh đất 330m2, trong đó có xây 1 nhà diện tích 48m2. Mảnh đất đó chỉ có văn tự mua đất từ năm 1961, chưa có sổ đỏ. Mảnh đất đó ở thị xã S. Bố mẹ em ở với ông nội em 30 năm. Ông nội em vừa mất, các con của ông tức cô chú của em, tất cả là 4 người con về đã chia nhau mảnh đất đó trên giấy, bố em được 71m2. Bố em có thể làm sổ đỏ trên mảnh đất 71m2 được không ạ? Thủ tục thế nào ạ? Nếu làm được bên công ty luật của anh chị có làm giúp em được không ạ?

Trả lời. Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến công ty Luật Minh Gia. Trường hợp này chúng tôi tư vấn cho bạn như sau.

Về việc bố bạn có được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với mảnh đất 71m2 đó không:

Điều 100 Luật đất đai 2013 quy định về Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư đang sử dụng đất có giấy tờ về quyền sử dụng đất như sau:

“1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn định mà có một trong các loại giấy tờ sau đây thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và không phải nộp tiền sử dụng đất:

a) Những giấy tờ về quyền được sử dụng đất trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 do cơ quan có thẩm quyền cấp trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của Nhà nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

b) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc có tên trong Sổ đăng ký ruộng đất, Sổ địa chính trước ngày 15 tháng 10 năm 1993;

c) Giấy tờ hợp pháp về thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn liền với đất; giấy tờ giao nhà tình nghĩa, nhà tình thương gắn liền với đất;

d) Giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở gắn liền với đất ở trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đã sử dụng trước ngày 15 tháng 10 năm 1993;

đ) Giấy tờ thanh lý, hóa giá nhà ở gắn liền với đất ở; giấy tờ mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo quy định của pháp luật;

e) Giấy tờ về quyền sử dụng đất do cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp cho người sử dụng đất;

g) Các loại giấy tờ khác được xác lập trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 theo quy định của Chính phủ.

2. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có một trong các loại giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều này mà trên giấy tờ đó ghi tên người khác, kèm theo giấy tờ về việc chuyển quyền sử dụng đất có chữ ký của các bên có liên quan, nhưng đến trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật và đất đó không có tranh chấp thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và không phải nộp tiền sử dụng đất.

.............................................................................”

Theo thông tin bạn cung cấp thì khi ông bạn mất có để lại một mảnh đất và bố bạn được hưởng thừa kế mảnh đất 71m2 từ mảnh đất ông bạn để lại. Nên căn cứ vào điểm c khoản 1 Điều 100 trên thì bố bạn được quyền làm sổ đó đối vớ mảnh đất 71m2 đó nếu bố bạn có giấy tờ hợp pháp về thừa kế.

Giấy tờ hợp pháp về quyền thừa kế là di chúc, văn bản thỏa thuận chia thừa kế được công chứng hoặc bản án phân chia thừa kế theo pháp luật của tòa án nhân dân.

Thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như sau:

-Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bao gồm:

+ Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (theo mẫu).

+ Giấy tờ hợp pháp về thừa kế như: Biên bản phân chia thừa kế; bản án, quyết định giải quyết tranh chấp về thừa kế quyền sử dụng đất của Toà án nhân dân đã có hiệu lực pháp luật.

- Trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính liên quan đến thủ tục hành chính thì việc trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được thực hiện sau khi bạn nộp chứng từ hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định.

-Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bạn trong thời gian không quá 30 ngày.

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến - Số điện thoại liên hệ 1900.6169 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

 

Trân trọng!
Cv. Tú Hiền – Công ty Luật Minh Gia.

Gọi ngay