Hỏi đáp pháp luật Đất đai

 • Thời gian nhận bồi thường khi Nhà nước có quyết định thu hồi đất

  • 27/01/2021
  • Đỗ Phương Anh
  • Trường hợp nào Nhà nước quyết định thu hồi đất? Trình tự, thủ tục thu hồi đất? Trường hợp nào được bồi thường bằng tiền? Trường hợp nào được bồi thường bằng đất?

  1. Luật sư tư vấn về đất đai

  Nhà nước thu hồi đất là việc Nhà nước quyết định thu lại quyền sử dụng đất của người được Nhà nước trao quyền sử dụng đất hoặc thu lại đất của người sử dụng đất vi phạm pháp luật về đất đai. Vậy điều kiện để được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất? Cơ quan nào có thẩm quyền ra quyết định thu hồi?

  Nếu bạn đang thắc mắc về vấn đề này hoặc các vấn đề pháp lý khác, bạn có thể liên hệ đến công ty Luật Minh Gia để được hỗ trợ tư vấn.

  2. Thời gian nhận bồi thường khi Nhà nước có quyết định thu hồi đất

  Câu hỏi tư vấn: Xin chào Luật sư! Hiện tôi có thắc mắc về vấn đề đất tái định cư, mà đất tôi đang trong giai đoạn chờ đền bù. Thưa luật sư, tôi có mua đất ở đảo Phú Quốc là 147m2, giá lúc đầu mua là 150.000.000 đồng và đã chuyển qua đất thổ cư, nhưng hiện tại đất đang vô quy hoạch làm khu tái định cư và đang đợi đền bù. Luật sư cho tôi hỏi thời gian đền bù tái định cư là bao lâu ạ? Và số tiền nhận đền bù có nhiều hơn số tiền mình đã mua không ạ? Tôi đang rất thắc mắc về vấn đề này, kính mong quý luật sư giải đáp thắc mắc trên giùm tôi. Tôi xin cảm ơn!

  Trả lời: Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới Công ty Luật Minh Gia. Trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

  Căn cứ theo quy định Điều 93 Luật đất đai 2013:

  “Điều 93. Chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

  1. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền có hiệu lực thi hành, cơ quan, tổ chức có trách nhiệm bồi thường phải chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho người có đất thu hồi.

  2. Trường hợp cơ quan, tổ chức có trách nhiệm bồi thường chậm chi trả thì khi thanh toán tiền bồi thường, hỗ trợ cho người có đất thu hồi, ngoài tiền bồi thường, hỗ trợ theo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì người có đất thu hồi còn được thanh toán thêm một khoản tiền bằng mức tiền chậm nộp theo quy định của Luật quản lý thuế tính trên số tiền chậm trả và thời gian chậm trả.

  …”

  Theo quy định trên thì trong vòng 30 ngày, kể từ ngày có quyết định thu hồi đất của cơ quan có thẩm quyền có hiệu lực thì cơ quan, tổ chức có trách nhiệm bồi thường phải chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho người có đất bị thu hồi.

  Về mức bồi thường sẽ dựa trên giá đất cụ thể và diện tích đất bị thu hồi (đất đủ điều kiện được bồi thường). Thẩm quyền quyết định về giá đất cụ thể quy định tại Điều 114 Luật đất đai 2013:

  “Điều 114. Bảng giá đất và giá đất cụ thể

   3. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định giá đất cụ thể. Cơ quan quản lý đất đai cấp tỉnh có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức việc xác định giá đất cụ thể. Trong quá trình thực hiện, cơ quan quản lý đất đai cấp tỉnh được thuê tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất để tư vấn xác định giá đất cụ thể.

  Việc xác định giá đất cụ thể phải dựa trên cơ sở điều tra, thu thập thông tin về thửa đất, giá đất thị trường và thông tin về giá đất trong cơ sở dữ liệu đất đai; áp dụng phương pháp định giá đất phù hợp. Căn cứ kết quả tư vấn xác định giá đất, cơ quan quản lý đất đai cấp tỉnh trình Hội đồng thẩm định giá đất xem xét trước khi trình Ủy ban nhân dân cùng cấp quyết định.

  Hội đồng thẩm định giá đất gồm Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh làm Chủ tịch và đại diện của cơ quan, tổ chức có liên quan, tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất.

  4. Giá đất cụ thể được sử dụng để làm căn cứ trong các trường hợp sau đây:

  a) Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân đối với phần diện tích đất ở vượt hạn mức; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở đối với phần diện tích vượt hạn mức giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân. Tính tiền thuê đất đối với đất nông nghiệp vượt hạn mức giao đất, vượt hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân;

  b) Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất; công nhận quyền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với tổ chức mà phải nộp tiền sử dụng đất;

  c) Tính tiền thuê đất đối với trường hợp Nhà nước cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất;

  d) Tính giá trị quyền sử dụng đất khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước mà doanh nghiệp cổ phần sử dụng đất thuộc trường hợp Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê; tính tiền thuê đất đối với trường hợp doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm;

  đ) Tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất.

  …”

  Như vậy, giá đất cụ thể là căn cứ để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất và UBND cấp tỉnh là cơ quan có thẩm quyền quyết định. Tùy thuộc vào điều kiện của từng nơi mà giá đất cụ thể sẽ khác nhau. UBND cấp tỉnh xem xét điều kiện của địa phương mình và quyết định giá đất cụ thể phù hợp.

Bài viết nổi bật