Lại Thị Nhật Lệ

Diện tích đất bị trùng bản vẽ với nhà hàng xóm có được công nhận?

Tranh chấp đất đai là tranh chấp về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất giữa hai hoặc nhiều bên trong quan hệ đất đai. Tính phức tạp, gay gắt của tranh chấp đất đai không chỉ dừng lại ở khía cạnh tranh chấp dân sự về quyền mà còn có thể dẫn đến các vụ án hình sự, thậm chí còn mang tính chính trị, gây ảnh hưởng đến trật tự xã hội. Vì vậy, giải quyết tranh chấp đất đai là một nội dung rất quan trọng và không thể thiếu của pháp luật đất đai.

1.Tư vấn quy định của pháp luật về đất đai

Trên thực tế thì tranh chấp về đất đai không chỉ phát sinh khi có sự mâu thuẫn về quyền và lợi ích liên quan đến đất mà còn có thể phát sinh khi hồ sơ, tài liệu chứng minh diện tích đất mâu thuẫn với nhau. Vậy khi mà diện tích trên bản vẽ có sự mâu thuẫn với nhau thì phải giải quyết như thế nào?

Đã có rất nhiều khách hàng đã liên hệ với Luật Minh Gia để được tư vấn. Nếu bạn cũng có những thắc mắc, băn khoăn về vấn đề này thì hãy liên hệ với Luật Minh Gia, Luật sư chúng tôi sẽ hướng dẫn, tư vấn để bạn nắm được các quy định về vấn đề liên quan đến chế đất đai.

>> Giải đáp vướng mắc về tranh chấp đất liền kề, gọi: 1900.6169

2. Trả lời câu hỏi tư vấn về đất đai

Câu hỏi tư vấn: Năm 2005, gia đình tôi có mua mảnh đất 10.000m2 và đã canh tác trên đó đến nay. Do hiện nay đang có nhu cầu bán nên khi gia đình tôi làm thủ tục sang tên làm sổ cho người mua thì mới biết là trên bản vẽ của xã 1 phần đất nhà tôi đã nằm trên bản vẽ của nhà hàng xóm, trên huyện thì nằm trong bản vẽ gia đình tôi. Sau khi thỏa thuận, nhà hàng xóm không đồng ý đi điều chỉnh sổ vì như vậy đất trên sổ sẽ ít đi bán không có giá, còn đất thực tế thì không tranh chấp. Cho tôi hỏi hiện tại bây giờ gia đình tôi cần làm gì để điều chỉnh lại bản vẽ tại xã cho đúng với thực tế? Thủ tục như vậy kéo dài khoảng bao lâu? Khi gia đình tôi đem đơn vào xã thì xã từ chối nhận với lí do việc cuối năm nhiều không xử lý kịp để qua năm, còn gia đình hàng xóm thì đang tiến hành xin cấp sổ mới.

Trả lời câu hỏi tư vấn: Cảm ơn bạn đã gửi yêu cầu tư vấn tới Công ty Luật Minh Gia. Sau khi nghiên cứu trường hợp của bạn, chúng tôi tư vấn như sau:

Thứ nhất, về trình tự, thủ tục thực hiện việc điều chỉnh bản vẽ:

Khoản 1 Điều 17 Thông tư 25/2014/TT-BTNMT về bản đồ địa chính do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành, theo đó:

1. Việc chỉnh lý bản đồ địa chính thực hiện trong các trường hợp sau:

a) Xuất hiện thửa đất và các đối tượng chiếm đất mới (trừ các đối tượng là công trình, xây dựng và tài sản trên đất);

b) Thay đổi ranh giới thửa đất và các đối tượng chiếm đất (trừ các đối tượng là công trình xây dựng và tài sản trên đất);

c) Thay đổi diện tích thửa đất;

d) Thay đổi mục đích sử dụng đất;

đ) Thay đổi thông tin về tình trạng pháp lý của thửa đất;

e) Thay đổi về mốc giới và đường địa giới hành chính các cấp;

g) Thay đổi về điểm tọa độ địa chính và điểm tọa độ Quốc gia;

h) Thay đổi về mốc giới và hành lang an toàn công trình;

i) Thay đổi về địa danh và các ghi chú trên bản đồ.

Như vậy, trường hợp có những thay đổi liên quan đến diện tích, ranh giới đất thì bạn có thể thực hiện việc yêu cầu chỉnh lý bản đồ địa chính. Về trình tự và thủ tục thực hiện việc chỉnh lý bản đồ địa chính thường được quy định trong quyết định về quy trình thủ tục trích lục bản đồ địa chính, trích đo địa chính thửa đất, trích đo chỉnh lý bản đồ địa chính thửa đất thực hiện trên địa bàn tỉnh do UBND cấp tỉnh nơi có đất ban hành.

Gọi ngay