Hỏi đáp pháp luật Đất đai

 • Thắc mắc về việc tiếp cận thông tin về đất đai và quyền thoát nước qua mảnh đất liền kề

  • 09/05/2018
  • Trần Tuấn Hùng
  • Tư vấn về trường hợp người dân muốn xem bản đồ địa chính để biết thông tin về thửa đất thì phải đến đâu để xem và quyền thoát nước qua bất động sản liền kề.

  Nội dung câu hỏi: Gia đình tôi có mua 1 mảnh đất giáp ranh giữa 3 nhà (tạm gọi là nhà tôi, nhà ông B, nhà ông C). Đầu mảnh đất nhà tôi giáp với nhà ông B nhưng cuối đất thì tách riêng vì nhà ông C có miếng đất nhỏ ở giữa 2 nhà không có lối vào lối  ra (đất chết). Khu đất của tôi do bị trũng hay là rãnh nước ngày xưa đã có thì tôi không biết, nhưng bây giờ gd tôi có nhu cầu lập đất xây nhà thì trong quá trình lập đất người dân cùng dãy nhà với nhà tôi không cho lập vì lí do rãnh thoát nước của họ chảy qua phần đất nhà tôi họ yêu cầu tôi phải đặt cống thoát nước họ mới cho làm. Theo tôi tìm hiểu thì trong sổ của nhà tôi nhà ông B, nhà ông C không thể hiện có rãnh nước nào ở đó cả và hoàn toàn là đất liền kề được thể hiện trên sổ sách. Còn tôi không biết trên bản đồ địa chính của xã thì có không tôi không biết. Vậy tôi muốn luật sư tư vấn và giải đáp cho tôi được biết 2 vấn đề:

  1 Theo như người dân nói nhà tôi phải đặt cống rồi mới được san lấp là đúng hay sai và tôi phải làm như thế nào hay là tôi cứ căn cứ theo sổ nơi đặt mốc cắm dây mà lập?

  2 là bản đồ địa chính người dân như tôi có được phép xem không và muốn xem coi thìa phải xem coi ở đâu.Thứ nhất, bạn có thể xem bản đồ địa chính không và phải xem ở đâu?

  Trả lời: Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi yêu cầu tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau :

  Thứ nhất bạn có được xem bản đồ địa chính không và xem như thế nào?

  Điều 9 Thông tư 34/2014/TT-BTNMT quy định về các hình thức khai thác thông tin đất đai:

  “1. Khai thác thông tin đất đai qua mạng internet, cổng thông tin đất đai, dịch vụ tin nhắn SMS.

  2. Khai thác thông tin đất đai thông qua phiếu yêu cầu hoặc văn bản tại cơ quan có thẩm quyền cung cấp dữ liệu đất đai.”

  Điều 15 Thông tư 34/2014/TT-BTNMT quy định về cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai:

  "1. Cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai ở Trung ương là Trung tâm Dữ liệu và Thông tin đất đai thuộc Tổng cục Quản lý đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường.

  2. Cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai ở địa phương là Văn phòng đăng ký đất đai.

  Đối với địa phương chưa xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, Văn phòng đăng ký đất đai, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm cung cấp dữ liệu đất đai từ hồ sơ địa chính theo phân cấp quản lý hồ sơ địa chính."

  Thông tin về đất đai do Nhà nước quản lý và mọi người đều có thể tiếp cận thông qua các hình thức tiếp nhau như qua mạng internet, cổng thông tin đất đai hoặc qua phiếu yêu cầu hoặc văn bản tại cơ quan có thẩm quyền. Nếu bạn muốn biết thông tin về mảnh đất của bạn trong bản đồ địa chính trước đây có rãnh để thoát nước hay không thì bạn có thể thông qua các hình thức trên hay đến văn phòng đăng ký đất đai nơi có đất hoặc nếu địa phương của bạn chưa xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai thì bạn có thể yêu cầu văn phòng đăng ký đất đai và ủy ban nhân dân xã cung cấp dữ liệu về đất đai.

  Thứ hai, việc bạn phải được đặt cống trước mới được xây dựng là đúng hay sai?

  Sau khi đã xem thông tin trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thông qua việc tiế cận với thông tin về đất đai tại bản đồ địa chính và đã biết về thông tin về mảnh đất của bạn thì bạn sẽ xác đinh được rãnh thoát nước thuộc sở hữu chung hay thuộc sở hữu của gia đình bạn. Nếu thuộc sở hữu chung thì bạn sẽ không được sử dụng để xây nhà, nếu thuộc phần sở hữu của bạn thì bạn có quyền được xây tuy nhiên phải dành một lối thoát nước thích hợp để đảm bảo quyền về cấp, thoát nước của các bất động sản liền kề theo quy định sau:

  Điều 252 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định về quyền về cấp, thoát nước qua bất động sản liền kề:

  “Trường hợp do vị trí tự nhiên của bất động sản mà việc cấp, thoát nước buộc phải qua một bất động sản khác thì chủ sở hữu bất động sản có nước chảy qua phải dành một lối cấp, thoát nước thích hợp, không được cản trở hoặc ngăn chặn dòng nước chảy.

  Người sử dụng lối cấp, thoát nước phải hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại cho chủ sở hữu bất động sản có nước chảy qua khi lắp đặt đường dẫn nước; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường. Trường hợp nước tự nhiên chảy từ vị trí cao xuống vị trí thấp mà gây thiệt hại cho chủ sở hữu bất động sản có nước chảy qua thì người sử dụng lối cấp, thoát nước không phải bồi thường thiệt hại”

   

  Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn hỏi và quan tâm. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ cần luật sư giải đáp, bạn vui lòng gọi đến Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến của chúng tôi - Số điện thoại liên hệ: 1900.6169 để được hỗ trợ kịp thời.

  Trân trọng.
  CV : Nông Diệp - Luật Minh Gia

Bài viết nổi bật