LS Vũ Thảo

Tặng cho đất vườn trước năm 1980

Ông ngoại cho mẹ A mảnh đất năm 1979, khi đó cha của bạn đang ở nước ngoài. Năm 1996, địa phương cấp bìa và đến nay đất thuộc diện quy hoạch. Đất đó có được xét là đất trước năm 1980 không? Bố bạn có quyền sở hữu với mảnh đất đó không? Cụ thể như sau:

Tình huống: Em chào luật sư!  Em có một vấn đề nhờ luật minh gia tư vấn cho em. Nhà em có một thửa đất được ông ngoại cho mẹ em từ năm 1979. thời điểm đó bố em đang ở bên Cộng hòa liên bang Đức. Đất có nhà để ông ngoại làm vườn và ngụ lại đó. Năm 1996 địa phương em mới tiến hành cấp bìa trên toàn xã( tất cả đất trong xã đều cấp bìa năm 1996) và bìa đỏ mang tên mẹ em do khi đó bố em đi làm cho nhà nước nên không có hộ khẩu tại địa phương.Giờ đất nhà em nằm trong quy hoạch mở đường và em muốn xét đất trước năm 1980. Vay luật sư cho em hỏi trường hợp đất em có được xét đất 1980 không? bố em có quyền sở hữu 50% đất đó không. Lúc ông ngoại cho mẹ em không có văn bản vì lúc đó trên toàn xã không có bìa đỏ. Và thửa đất hiện tại có sai số đo đạc so với năm 1996 to hơn 300m2( năm 1996 trong bìa 710 m2 và hiện tại 1010 m2. đất không tranh chấp, không lấn chiếm. dư 300m do sai số đo đạc).Mong các luật sư tư vấn giúp em. em cảm ơn nhiều.

Trả lời tư vấn:  Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi thông tin tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, với nội dung bạn cung cấp chúng tôi xin đưa ra lời tư vấn như sau:

Thứ nhất, để biết được đất có được xét trước năm 1980 hay không? Tuy được ông ngoại cho mẹ bạn là năm 1979 nhưng gia đình bạn cần phải xem xét cụ thể đất thời gian thực tế sử dụng mảnh đất này theo thông tin là trước năm 1980 nên được đánh giá là đất sử dụng ổn định trước năm 1980.

Thứ hai, việc bố bạn có được sở hữu đối với mảnh đất đó hay không thì xác minh lại hợp đồng tặng cho của ông ngoại để lại, nếu hợp đồng tặng cho có ghi rõ là cho chung thì bố bạn sẽ có quyền sử dụng đối với mảnh đất này.

Ngược lại nếu ông ngoại bạn cho riêng mẹ bạn thì đó sẽ là tài sản riêng của mẹ bạn và bố bạn sẽ không có quyển sở hữu đối với mảnh đất trên.

Thứ ba, đối với thửa đất sai số đo đạc thì gia đình bạn có thể yêu cầu UBND xã cấp Chứng nhận quyền sử dụng đất như sau:

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 101 Luật đất đai 2013 khi người sử dụng đất không có giấy tờ về quyền sử dụng đất. Điều 101 quy định như sau:

“Điều 101. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất mà không có giấy tờ về quyền sử dụng đất

1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành mà không có các giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này, có hộ khẩu thường trú tại địa phương và trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, nay được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất xác nhận là người đã sử dụng đất ổn định, không có tranh chấp thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và không phải nộp tiền sử dụng đất.

2. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không có các giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này nhưng đất đã được sử dụng ổn định từ trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 và không vi phạm pháp luật về đất đai, nay được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đất không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đối với nơi đã có quy hoạch thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

3. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.”

Ngoài ra, khoản 2 Điều 20 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định như sau:

2. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có nhà ở, công trình xây dựng khác trong thời gian từ ngày 15 tháng 10 năm 1993 đến trước ngày 01 tháng 7 năm 2004; nay được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là không có tranh chấp sử dụng đất; phù hợp với quy hoạch hoặc không phù hợp với quy hoạch nhưng đất đã sử dụng từ trước thời điểm phê duyệt quy hoạch hoặc sử dụng đất tại nơi chưa có quy hoạch; chưa có thông báo hoặc quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với trường hợp phải thu hồi thì được công nhận quyền sử dụng đất như sau:


 a) Đối với thửa đất có nhà ở mà diện tích thửa đất nhỏ hơn hoặc bằng hạn mức giao đất ở quy định tại Khoản 2 Điều 143 và Khoản 4 Điều 144 của Luật Đất đai (sau đây gọi là hạn mức giao đất ở) thì toàn bộ diện tích thửa đất được công nhận là đất ở.

b) Trường hợp thửa đất có nhà ở mà diện tích thửa đất lớn hơn hạn mức giao đất ở thì diện tích đất ở được công nhận bằng hạn mức giao đất ở; trường hợp diện tích đất xây dựng nhà ở và các công trình phục vụ đời sống lớn hơn hạn mức giao đất ở thì công nhận diện tích đất ở theo diện tích thực tế đã xây dựng nhà ở và các công trình phục vụ đời sống đó;”.

Khoản 1 Điều 21 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định về việc sử dụng đất ổn định như sau:

“1. Sử dụng đất ổn định là việc sử dụng đất liên tục vào một mục đích chính nhất định kể từ thời điểm bắt đầu sử dụng đất vào mục đích đó đến thời điểm cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc đến thời điểm quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với trường hợp chưa cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận).”

Như vậy, gia đình bạn có thể làm thủ tục để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với mảnh đất 300 mét vuông trên. Yêu cầu UBND xã đến đo đạc lại và xác nhận đất không có tranh chấp gì cho tới thời điểm hiện tại cùng các điều kiện khác để tiến hành cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình bạn.

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn hỏi và quan tâm. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ cần luật sư giải đáp, bạn vui lòng gọi đến Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến của chúng tôi - Số điện thoại liên hệ: 1900.6169 để được hỗ trợ kịp thời.

Trân trọng.
 CV tư vấn: Hoàng Khanh - Luật Minh Gia

Để giải quyết nhanh nhất vấn đề của bạn, hãy liên hệ

Liên hệ tư vấn