Tuấn Luật sư

Tài sản gắn liền với đất không được công nhận khi nào?

Luật sư tư vấn về điều kiện công nhận quyền sử dụng đất và đăng ký tài sản gắn liền với đất. Trình tự, thủ tục, thành phần hồ sơ đăng ký tài sản gắn liền với đất và các vấn đề pháp lý liên quan theo quy định của pháp luật. Nếu bạn gặp vấn đề này cần tư vấn, hỗ trợ giải đáp những thắc thắc, đưa ra hướng giải quyết đảm bảo tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp cho bạn, bạn hãy liên hệ đến công ty Luật Minh Gia chúng tôi.

1. Tư vấn về vấn đề đăng ký tài sản gắn liền với đất.

Đất đai là nguồn tài nguyên đặc biệt của quốc gia, là tư liệu sản xuất quan trọng đối với các chủ thể trong xã hội. Một trong những cách thức để các chủ thể tiếp cập với nguồn tư liệu sản xuất này là được Nhà nước trao quyền sử dụng đất. Thông qua hoạt động cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, nhà nước bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp trong hoạt động khai thác, sử dụng đất đai của người sử dụng đất. Tuy nhiên thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đăng ký tài sản gắn liền với đất là như thế nào? Tài sản gắn liền với đất không được công nhận khi nào? Thì không phải ai cũng nắm rõ được. Nếu bạn gặp vấn đề này nhưng không có thời gian tìm hiểu quy định của pháp luật, bạn hãy liên hệ đến công ty Luật Minh Gia bằng cách gửi câu hỏi tư vấn hoặc Gọi  1900.6169, luật sư sẽ tư vấn cho bạn những nội dung sau:

+ Điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất ;

+ Trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật ;

+ Hướng giải quyết đối với từng trường hợp cụ thể ;

2. Tài sản gắn liền với đất không được công nhận khi nào?

Tài sản gắn liền với đất không được chứng nhận quyền sở hữu khi thuộc một trong các trường hợp sau:

1. Tài sản gắn liền với đất mà thửa đất có tài sản đó không đủ điều kiện được cấp Giấy chứng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật Đất đai và Nghị định này;

2. Nhà ở hoặc công trình xây dựng khác được xây dựng tạm thời trong thời gian xây dựng công trình chính hoặc xây dựng bằng vật liệu tranh tre, nứa, lá, đất; công trình phụ trợ nằm ngoài phạm vi công trình chính và để phục vụ cho việc quản lý, sử dụng, vận hành công trình chính;

Tài sản gắn liền với đất không được công nhận, chứng nhận

Luật sư tư vấn pháp luật Đất đai

3. Tài sản gắn liền với đất đã có thông báo hoặc quyết định giải tỏa, phá dỡ hoặc đã có thông báo, quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

4. Nhà ở, công trình được xây dựng sau thời điểm công bố cấm xây dựng; xây dựng lấn, chiếm mốc giới bảo vệ các công trình hạ tầng kỹ thuật, di tích lịch sử văn hóa đã xếp hạng; tài sản gắn liền với đất được tạo lập từ sau thời điểm quy hoạch được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt mà tài sản được tạo lập đó không phù hợp với quy hoạch được duyệt tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

5. Tài sản thuộc sở hữu của Nhà nước, trừ trường hợp tài sản đã được xác định là phần vốn của Nhà nước đóng góp vào doanh nghiệp theo hướng dẫn của Bộ Tài chính;

6. Tài sản gắn liền với đất không thuộc trường hợp được chứng nhận quyền sở hữu theo quy định tại các Điều 31, 32, 33 và 34 của Nghị định này;

7. Tài sản tạo lập do chuyển mục đích sử dụng đất trái phép.

Gọi ngay