Cà Thị Phương

Quyết định thu hồi đất sau bao năm không thực hiện thì bị hết hạn?

Hiện nay, phát sinh rất nhiều trường hợp cơ quan có thẩm quyền đã ra quyết định thu hồi đất của người dẫn để thực hiện dự án phục vụ một mục đích cụ thể nhưng không thực hiện đúng tiến độ dẫn đến tình trạng đất nằm trong các dự án treo ngày càng phổ biến.

1. Luật sư tư vấn pháp luật liên quan đến thu hồi đất

Trên thực tế nước ta, có rất nhiều trường hợp người dân đã nhận được quyết định thu hồi đất của cơ quan có thẩm quyền nhưng vấn đề thu hồi đất này đã không được thực hiện theo đúng tiến độ đã đề ra, dẫn đến phần diện tích đất này trở thành phần đất nằm trong các dự án treo gây ảnh hướng lớn đến quá trình sử dụng đất cũng như ảnh hưởng lớn đến quyền lợi của người sử dụng đất đối với phần diện tích đất thuộc quyền sử dụng của mình, đặc biệt là vấn đề liên quan đến quyền chuyển nhượng đất đai.

Đất đai đối với người sử dụng đất là một loại tài sản có giá trị lớn do đó việc đất nằm trong quy hoạch dự án treo là một rủi ro rất lớn đối với người sử dụng đất. Nếu gia đình bạn cũng đang có phần đất nằm trong diện đã có quyết định thu hồi đất của cơ quan có thẩm quyền nhưng vẫn chưa được thu hồi và bạn có nhu cầu tìm hiểu các quy định xoay quanh vấn đề này bạn hãy liên hệ với công ty Luật Minh Gia thông qua các hình thức như gửi Email tư vấn hoặc gọi tới số 1900.6169 để được chúng tôi tư vấn cụ thể về các vấn đề này.

2. Quyết định thu hồi đất bao nhiêu năm không thực hiện thì bị hết hạn

Câu hỏi tư vấn: Ngày 3 tháng 1 năm 2008, UBND tỉnh có ban hành Quyết định về việc thu hồi đất, giao cho Ban Quản lý Khu kinh tế mở  quản lý, sử dụng để xây dựng Khu Thương Mại tự do giai đoạn 1 thuộc Khu phi thuế quan giai đoạn 1.Nhưng đến nay (năm 2019) chưa thực hiện việc thu hồi, Vậy Quyết định này có còn phù hợp với quy định không? Vì quyết định này làm hạn chế các quyền của người sử dụng đất gây bức xúc cho nhân dân. Nhờ Luật sư tư vấn! cảm ơn nhiều!

Trả lời tư vấn: Cám ơn bạn đã gửi thông tin tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, trường hợp của bạn chúng tôi giải quyết như sau:

Theo như thông tin bạn cung cấp thì năm 2008, UBND tỉnh đã có quyết định thu hồi đất giao cho Ban Quản lý Khu kinh tế mở  quản lý, sử dụng để xây dựng Khu Thương Mại tự do giai đoạn 1 thuộc Khu phi thuế quan giai đoạn 1 nhưng đến nay là năm 2019 vẫn chưa thực hiện việc thu hồi đất. Pháp luật hiện hành chưa có quy định về thời gian cơ quan có thẩm quyền phải thu hồi đất, mà chỉ qui định về việc hạn chế quyền của người sử dụng đất trong trường hợp đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm và có quyết định thu hồi đất. Cụ thể:

Theo quy định tại Điều 49 về thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất:

2. Trường hợp quy hoạch sử dụng đất đã được công bố mà chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện thì người sử dụng đất được tiếp tục sử dụng và được thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Trường hợp đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì người sử dụng đất trong khu vực phải chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi đất theo kế hoạch được tiếp tục thực hiện các quyền của người sử dụng đất nhưng không được xây dựng mới nhà ở, công trình, trồng cây lâu năm; nếu người sử dụng đất có nhu cầu cải tạo, sửa chữa nhà ở, công trình hiện có thì phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép theo quy định của pháp luật.

3. Diện tích đất ghi trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được công bố phải thu hồi để thực hiện dự án hoặc phải chuyển mục đích sử dụng đất mà sau 03 năm chưa có quyết định thu hồi đất hoặc chưa được phép chuyển mục đích sử dụng đất thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch sử dụng đất phải điều chỉnh, hủy bỏ và phải công bố việc điều chỉnh, hủy bỏ việc thu hồi hoặc chuyển mục đích đối với phần diện tích đất ghi trong kế hoạch sử dụng đất.

Trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch sử dụng đất không điều chỉnh, hủy bỏ hoặc có điều chỉnh, hủy bỏ nhưng không công bố việc điều chỉnh, hủy bỏ thì người sử dụng đất không bị hạn chế về quyền theo quy định tại khoản 2 Điều này.”

Tuy nhiên, vì chưa có quyết định bãi bỏ việc thu hồi, cho nên đất của bạn vẫn thuộc diện quy hoạch giải tỏa.  Trường hợp này bạn có thể khiếu nại đến Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu trả lời về việc chậm thực hiện thủ tục thu hồi đất và bồi thường giải phóng mặt bằng hoặc đề nghị đưa ra những phương án giải quyết hợp lý đảm bảo quyền lợi cho người dân.

Để giải quyết nhanh nhất vấn đề của bạn, hãy liên hệ

Tư vấn miễn phí