Vũ Thị Thảo

Quy định về đền bù khi Nhà nước thu hồi đất?

Tư vấn trường hợp đã được cấp sổ thì miếng đất đó có hợp pháp hay không? Khi nhà nước xây dựng hoặc giao đất cho doanh nghiệp làm dự án thì việc đền bù như thế nào?

Nội dung tư vấn: Kính gửi công ty luật Minh Gia !Tôi và một số người khác, mỗi người có một mảnh đất diện tích khác nhau ( liền kề thành 1 khu) tại khu Vĩnh Hoàng - phường Vĩnh Hoàng Hà Nội. 1/ Đất này mọi người mua lại từ người dân sở tại được phân theo chế độ giãn dân theo dự án của huyện Thanh trì ( từ năm 1993). 2/ Các chủ hộ này đều được cấp sổ đỏ với tên chính chủ. 3/ Trong sổ ghi: đất nông nghiệp dùng vào mục đích giãn dân ( khi nào Nhà nước có chủ trương sẽ cấp phép xây dựng). 4/ Sau đó, chủ tịch ủy ban nhân dân xã bị khởi tố với lý do vi phạm pháp luật và bị xử tù (nguyên nhân đã cấp thêm 6 suất đất không có trong quy hoạch đã được phê duyêt) các thửa này không nằm trong số các hộ dân đã được cấp sổ đỏ. Chúng tôi cũng đã nghiên cứu luật đất đai năm 2013, muốn Luật Gia Minh tư vấn thêm :a) Đất đai của chúng tôi có hợp pháp không, có nằm trong phạm vi điều chỉnh của luật này không? Khi nhà nước xây dựng hoặc giao đất cho doanh nghiệp làm dự án thì việc đền bù như thế nào ?Rất mong sự thư vấn của công ty. Trân trong và cám ơn

Trả lời tư vấn: Cám ơn bạn đã gửi thông tin tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, trường hợp của bạn chúng tôi giải quyết như sau:

Thứ nhất, đất đai mà bạn và những hộ dân khác được cấp là hợp pháp, là đối tượng thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật đất đai 2013, vì lý do chủ tịch Ủy ban nhân dân xã bị khởi tố không liên quan đến việc cấp sổ đỏ của bạn. Do đó, bạn có đầy đủ các quyền của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Thứ hai, nguyên tắc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất được quy định tại Điều 74 Luật đất đai 2013 như sau:

"1. Người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất nếu có đủ điều kiện được bồi thường quy định tại Điều 75 của Luật này thì được bồi thường.

2. Việc bồi thường được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất.

3. Việc bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất phải bảo đảm dân chủ, khách quan, công bằng, công khai, kịp thời và đúng quy định của pháp luật."

Điều 77 Luật đất đai 2013 quy định bồi thường về đất, chi phí đầu tư vào đất còn lại khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân:

“1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất nông nghiệp khi Nhà nước thu hồi đất thì được bồi thường về đất, chi phí đầu tư vào đất còn lại theo quy định sau đây:

a) Diện tích đất nông nghiệp được bồi thường bao gồm diện tích trong hạn mức theo quy định tại Điều 129, Điều 130 của Luật này và diện tích đất do được nhận thừa kế;

b) Đối với diện tích đất nông nghiệp vượt hạn mức quy định tại Điều 129 của Luật này thì không được bồi thường về đất nhưng được bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại;

c) Đối với diện tích đất nông nghiệp do nhận chuyển quyền sử dụng đất vượt hạn mức trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành thì việc bồi thường, hỗ trợ được thực hiện theo quy định của Chính phủ.”

Như vậy, khi nhà nước xây dựng hoặc giao đất cho doanh nghiệp làm dự án, thì Nhà nước sẽ phải bồi thường cho bạn. UBND tỉnh quyết định giá đất cụ thể. Việc xác định giá đất cụ thể phải dựa trên cơ sở điều tra, thu thập thông tin về thửa đất, giá đất thị trường và thông tin về giá đất trong cơ sở dữ liệu đất đai.

Bạn có thể tham khảo Bảng giá đất thành phố Hà Nội áp dụng từ năm 2015 đến năm 2019

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn hỏi và quan tâm. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ cần luật sư giải đáp, bạn vui lòng gọi đến Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến của chúng tôi - Số điện thoại liên hệ: 1900.6169 để được hỗ trợ kịp thời.

Trân trọng.
CV tư vấn: Vũ Thảo - Luật Minh Gia

Gọi ngay