Tuấn Luật sư

Quy định về Đất rừng sản xuất

Đất rừng sản xuất là đất sử dụng vào mục đích sản xuất lâm nghiệp theo quy định của pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng. Vậy, pháp luật quy định như thế nào về các chủ thể có thể sử dụng đất rừng sản xuất? Có những hình thức sử dụng đất rừng sản xuất nào? Công ty Luật TNHH Minh Gia tư vấn như sau:

1. Luật sư tư vấn về pháp luật đất đai

Giao đất, cho thuê đất rừng sản xuất là một chủ trương của Đảng và Nhà nước nhằm định hướng cho ngành lâm nghiệp từng bước ổn định và đảm bảo trong việc quản lý, bảo vệ rừng. Kết quả đã đạt được từ việc thực hiện chính sách giao đất, cho thuê đất đối với các cá nhân, tổ chức, hộ gia đình,... đã góp phần từng bước nâng cao chất lượng tài nguyên rừng, đảm bảo chức năng phòng hộ, đa dạng sinh học và việc làm. Bên cạnh những thành tựu đạt được, hiện tượng chặt phá rừng, gây ô nhiễm môi trường, đốt rừng...ngày càng phổ biến. Do đó, nhà nước cần ban hành các chính sách phù hợp để bảo vệ rừng và quản lý chặt chẽ đối với các khu vực có rừng.

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về lĩnh vực đất đai, bạn có thể liên hệ với chúng tôi thông qua hình thức gửi Email tư vấn hoặc liên hệ qua tổng đài 1900.6169 để được hỗ trợ tư vấn.

2. Tư vấn về đất rừng sản xuất

quy-dinh-ve-dat-rung-san-xuat-jpg-26082013013058-U1.jpg

Quy định pháp luật về đất rừng sản xuất

1.  Đất rừng sản xuất được Nhà nước giao, cho thuê thu tiền thuê đất hàng năm đối với tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân để sử dụng vào mục đích sản xuất lâm nghiệp.

Đất rừng sản xuất được Nhà nước giao, cho thuê thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê hoặc thu tiền thuê đất hàng năm đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài để thực hiện dự án đầu tư sản xuất lâm nghiệp.

Đất rừng sản xuất được Nhà nước cho thuê thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê hoặc thu tiền thuê đất hàng năm đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài để thực hiện dự án đầu tư sản xuất lâm nghiệp.

2.  Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất, cho thuê đất rừng sản xuất được sử dụng diện tích đất chưa có rừng để trồng rừng hoặc trồng cây lâu năm.

3.  Tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài sử dụng đất rừng sản xuất được kết hợp kinh doanh cảnh quan, du lịch sinh thái - môi trường dưới tán rừng.

4.  Đất rừng sản xuất tập trung ở những nơi xa khu dân cư không thể giao trực tiếp cho hộ gia đình, cá nhân thì được Nhà nước giao cho tổ chức để bảo vệ và phát triển rừng kết hợp với sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản.

Gọi ngay