Lò Thị Loan

Quy định về chậm nộp thuế thu nhập cá nhân

Thuế thu nhập cá nhân là gì? Đối tượng nào phải đóng thuế thu nhập cá nhân? Thu nhập chịu thuế bao gồm những khoản thu nhập nào? Thu nhập được miễn thuế quy định ra sao? Trường hợp cá nhân chậm nộp thuế thu nhập cá nhân thì bị xử lý như thế nào?

1. Luật sư tư vấn thuế thu nhập cá nhân

Thuế là một công cụ quan trọng của Nhà nước để đảm bảo nguồn thu cho ngân sách Nhà nước và điều tiết nền kinh tế. Trong đó, thuế thu nhập cá nhân cũng đóng vai trò đáng kể trong nguồn thu ngân sách, nó vừa là quyền vừa là nghĩa vụ của cá nhân cư trú có thu nhập chịu thuế phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam và cá nhân không cư trú có thu nhập chịu thuế phát sinh trong lãnh thổ Việt Nam.

Trong thời gian qua, cùng với sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế thì thu nhập của các tầng lớp dân cư cũng tăng lên đáng kể, đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân và hình thức thu nhập của các bộ phân dân cư, người lao động ngày càng đa dạng. Thu nhập quốc dân theo đầu người ngày càng lớn thì khả năng huy động nguồn thu cho ngân sách nhà nước nhà nước thông qua thuế thu nhập cá nhân sẽ ngày càng tăng và ngày vị trí, vai trò của thuế thu nhập cá nhân cũng ngày được nâng cao.

Mặc dù thuế thu nhập cá nhân có vai trò quan trọng như thế nhưng không phải đối tượng nộp thuế nào cũng xác định được những khoản thu nhập nào là thu nhập chịu thuế, thu nhập được miễn thuế cũng như các quy định khác về thuế thu nhập cá nhân như thời hạn nộp thuế, hồ sơ, thủ tục nộp thuế thu nhập cá nhân,…Trường hợp bạn gặp khó khăn khi trong việc thực hiện thủ tục liên quan đến thuế thu nhập cá nhân thì bạn có thể gửi câu hỏi đến Luật Minh Gia hoặc gọi Hotline1900.6169 để được chúng tôi hỗ trợ.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo tình huống chúng tôi tư vấn sau đây để có thêm kiến thức bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

2. Quy định về chậm nộp thuế thu nhập cá nhân

Câu hỏi: Gia đình tôi có nhận chuyển nhượng 1 mảnh đất của bà T. Sau khi địa chính làm thủ tục sang tên, gia đình tôi đã nộp thuế trước bạ nhưng gia đình bà T không chịu nộp thuế thu nhập cá nhân.

Trong giấy chuyển nhượng gia đình tôi trả tiền thực mua là 7 trăm triệu nhưng địa chính chỉ làm thuế là 3 trăm triệu với 2%=6 triệu, không ghi bên nào có trách nhiệm nộp thuế. Theo luật thì gia đình bà T phải nộp thuế thu nhập. Nay đã qua mấy tháng mà bà T vân không chịu nộp thếu, tôi muốn làm đơn nhờ pháp luật giải quyết nhưng không thủ tục như thế nào? gửi cho cơ quan nào giải quyết? Vậy kính mong luật sư chỉ dùm, Tôi xin chân thành cảm ơn.

Trả lời tư vấn: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Theo quy định của Luật thuế thu nhập cá nhân 2007 thì:

Điều 2. Đối tượng nộp thuế

1. Đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân là cá nhân cư trú có thu nhập chịu thuế quy định tại Điều 3 của Luật này phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam và cá nhân không cư trú có thu nhập chịu thuế quy định tại Điều 3 của Luật này phát sinh trong lãnh thổ Việt Nam.

Điều 3. Thu nhập chịu thuế (khoản 5 được sửa đổi tại Luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi 2012)

...

5. Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, bao gồm:

a) Thu nhập từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất;

...

Như vậy, bà T là người có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Tại Điều 7 Luật Quản lý thuế 2006 thì người nộp thuế có nghĩa vụ đăng ký thuế, khai thuế và nộp tiền thuế đầy đủ, đúng thời hạn, đúng địa điểm.

Thời hạn đăng ký thuế trong trường hợp của bà T là 10 ngày kể từ ngày phát sinh thu nhập chịu thế, tương đương với ngày hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất được công chứng (khoản 4 điều 22 Luật quản lý thuế 2006)

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế chậm nhất là ngày thứ mười, kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế, tương đương với ngày hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất được công chứng (khoản 3 điều 32 Luật quản lý thuế 2006) và thời hạn nộp thuế là chậm nhất vào ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai thuế  (khoản 1 điều 42 Luật quản lý thuế 2006).

Như vậy, đã mấy tháng từ thời điểm hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất được công chứng mà bà T vẫn chưa thực hiện nghĩa vụ đăng ký, khai thuế hay nộp thuế, như vậy đã trái với quy định của pháp luật và bị xử phạt như sau:

Điều 9 Thông tư 166/2013/TT-BTC - Xử phạt đối với hành vi chậm nộp hồ sơ đăng ký thuế, chậm thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế so với thời hạn quy định

"Điều 9. Xử phạt đối với hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế so với thời hạn quy định

1. Phạt cảnh cáo đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ 01 ngày đến 05 ngày mà có tình tiết giảm nhẹ.

2. Phạt tiền 700.000 đồng, nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không thấp hơn 400.000 đồng hoặc có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 1.000.000 đồng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế quá thời hạn quy định từ 01 ngày đến 10 ngày (trừ trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều này).

3. Phạt tiền 1.400.000 đồng, nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không dưới 800.000 đồng hoặc có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 2.000.000 đồng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế quá thời hạn quy định từ trên 10 ngày đến 20 ngày.

4. Phạt tiền 2.100.000 đồng, nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không thấp hơn 1.200.000 đồng hoặc có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 3.000.000 đồng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế quá thời hạn quy định từ trên 20 ngày đến 30 ngày.

5. Phạt tiền 2.800.000 đồng, nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không thấp hơn 1.600.000 đồng hoặc có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 4.000.000 đồng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế quá thời hạn quy định từ trên 30 ngày đến 40 ngày.

6. Phạt tiền 3.500.000 đồng, nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không thấp hơn 2.000.000 đồng hoặc có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ trên 40 ngày đến 90 ngày.

b) Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định trên 90 ngày nhưng không phát sinh số thuế phải nộp hoặc trường hợp quy định tại Khoản 9 Điều 13 Thông tư này.

c) Không nộp hồ sơ khai thuế nhưng không phát sinh số thuế phải nộp (trừ trường hợp pháp luật có quy định không phải nộp hồ sơ khai thuế).

d) Nộp hồ sơ khai thuế tạm tính theo quý quá thời hạn quy định trên 90 ngày, kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế nhưng chưa đến thời hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế năm.

7. Thời hạn nộp hồ sơ quy định tại Điều này bao gồm cả thời gian được gia hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

8. Không áp dụng các mức xử phạt quy định Điều này đối với trường hợp người nộp thuế trong thời gian được gia hạn thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, gia hạn thời hạn nộp thuế.

9. Người nộp thuế chậm nộp hồ sơ khai thuế bị xử phạt theo quy định tại các Khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6 Điều này, nếu dẫn đến chậm nộp tiền thuế thì phải nộp tiền chậm nộp tiền thuế theo quy định tạiĐiều 106 Luật quản lý thuế và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật này.

Trường hợp chậm nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định và cơ quan thuế đã ra quyết định ấn định số thuế phải nộp. Sau đó trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ khai thuế, người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế hợp lệ và xác định đúng số tiền thuế phải nộp của kỳ nộp thuế thì cơ quan thuế xử phạt hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế theo Khoản 1, 2, 3, 4, 5 và Khoản 6 Điều này và tính tiền chậm nộp tiền thuế theo quy định. Cơ quan thuế phải ra quyết định bãi bỏ quyết định ấn định thuế".

Bạn có thể gửi đơn đến chi cục thuế địa phương (nơi có bất động sản) để thông báo về hành vi vi phạm của bà T, bạn gửi kèm theo hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất làm căn cứ để chi cục thuế xac định nghĩa vụ nộp thuế thu nhấp cá nhân của bà T.

Về file đính kèm bạn gửi, chúng tôi không đọc được file, rất mong bạn thông cảm.

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Quy định về chậm nộp thuế thu nhập cá nhân. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến - Số điện thoại liên hệ 1900.6169 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

Trân trọng!

Công ty Luật Minh Gia

Gọi ngay