Lò Thị Loan

Nộp tiền sử dụng đất quá hạn có được cấp sổ đỏ hay không?

Luật sư tư vấn về việc nộp tiền sử dụng đất quá hạn có ảnh hưởng đến việc xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay không như sau:

Nội dung tư vấn: Kính chào luật sư minh gia! Cháu muốn nhờ luật sư tư vấn cho cháu về vấn đề nộp tiền sử dụng đất quá hạn ạ. Bố mẹ cháu năm 2006 có mua mảnh đất của thị trấn vân đình là đất giãn dân là 90m2 là 78.000.000 triệu đồng. Nhưng vì gia đình khó khăn nên mới nộp được 50.000.000 triệu đồng. Mấy năm gần đây cháu muốn nộp nốt số tiền còn lại nhưng không có đợt. Bây giờ có đợt cấp sổ đỏ thì cháu không biết phải làm như thế nào. Đi đến đâu để làm. Nên cháu muốn xin luật sư tư vấn cho cháu với ạ. Cháu xin cảm ơn luật sư!

Trả lời tư vấn: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn tới công ty Luật Minh Gia, với trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau: 

Thứ nhất, về vấn đề nộp tiền sử dụng đấy quá hạn. Ở đây bạn không nói rõ gia đình bạn đã ghi nợ số tiền sử dụng đất đó hay chưa.

- Nếu gia đình bạn chưa ghi nợ số tiền sử dụng đất đó thì theo khoản 4, Điều 14, nghị đinh 45/2014/NĐ-CP quy định a) Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ký Thông báo của cơ quan thuế, người sử dụng đất phải nộp 50% tiền sử dụng đất theo Thông báo.

b) Trong vòng 60 ngày tiếp theo, người sử dụng đất phải nộp 50% tiền sử dụng đất còn lại theo Thông báo.

c) Quá thời hạn quy định tại Điểm a, Điểm b Khoản này, người sử dụng đất chưa nộp đủ số tiền sử dụng đất theo Thông báo thì phải nộp tiền chậm nộp đối với số tiền chưa nộp theo mức quy định của pháp luật về quản lý thuế trừ trường hợp có đơn xin ghi nợ tiền sử dụng đất đối với những trường hợp được ghi nợ. Như vậy gia đình bạn phải nộp nốt số tiền nộp chậm theo quy định về quản lí thuế.

- Nếu gia đình bạn đã ghi nợ tiền sử dụng đất thì theo điều 16, nghị đinh 45/2014/NĐ-CP 1. Hộ gia đình, cá nhân được chuyển mục đích sử dụng đất; được cấp Giấy chứng nhận phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 5, Điều 6, Điều 7, Điều 8, Điều 9 Nghị định này và hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất tái định cư mà có khó khăn về tài chính, có nguyện vọng ghi nợ thì được ghi nợ số tiền sử dụng đất phải nộp trên Giấy chứng nhận sau khi có đơn đề nghị kèm theo hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận hoặc hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất hoặc hồ sơ giao đất tái định cư hoặc có đơn xin ghi nợ khi nhận thông báo nộp tiền sử dụng đất. Người sử dụng đất được trả nợ dần trong thời hạn tối đa là 5 năm; sau 5 năm kể từ ngày ghi nợ mà chưa trả hết nợ tiền sử dụng đất thì người sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất còn lại theo giá đất tại thời điểm trả nợ. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân thanh toán nợ trước hạn thì được hỗ trợ giảm trừ vào tiền sử dụng đất phải nộp theo mức hỗ trợ là 2%/năm của thời hạn trả nợ trước hạn và tính trên số tiền sử dụng đất trả nợ trước hạn. 

2. Đối với trường hợp đã được ghi nợ tiền sử dụng đất trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành mà còn nợ tiền sử dụng đất trong thời hạn được ghi nợ thì được hưởng mức hỗ trợ thanh toán trước hạn theo quy định tại Khoản 1 Điều này.

Theo quy định của pháp luật thì hiện hành gia đình bạn được trả nợ dần khi có khả năng về tài chính trong thời hạn tối đa 5 năm tính từ ngày được ghi nợ quyền sử dụng đất trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sau thời hạn 5 năm kể từ ngày ghi nợ mà bạn chưa trả hết nợ tiền sử dụng đất thì bạn sẽ phải nộp tiền sử dụng đất còn lại theo giá đất của thời điểm hiện trả nợ. Khi bạn không nộp tiền sử dụng đất sẽ bị Nhà nước truy thu đối với khoản tiền này. Tính đến thời điểm hiện tại thì gia đình bạn đã quá thời hạn 5 năm theo quy định của pháp luật, nên bạn phải trả giá đất của thời điểm hiện tại.

Thứ hai, về vấn đề xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Việc gia đình bạn có nợ tiền sử dụng đất không ảnh hưởng đến việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng trên Giấy chứng nhận đó sẽ có ghi nợ về số tiền sử dụng đất. Để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bạn cần nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử đất tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện. 

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn hỏi và quan tâm. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ cần luật sư giải đáp, bạn vui lòng gọi đến Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến của chúng tôi - Số điện thoại liên hệ: 1900.6169 để được hỗ trợ kịp thời.

Trân trọng !

CV tư vấn: Hương Giang - Luật Minh Gia

Đừng lãng phí thời gian vì vướng mắc, hãy để Luật Minh Gia giải quyết vấn đề của bạn!

Tư vấn miễn phí