Triệu Lan Thảo

Những vấn đề liên quan đến bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất

Nhờ luật gia tư vấn dùm: 1/ Tôi có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 800m2. trong đó 300m2 là đất ở, 500m2 là đất lập vườn. Nay nhà nước thu hồi đất phục vụ dự án nâng cấp đô thị. Khi đo đạc thực tế thì diện tích đã được cất nhà ở là 450m2.

Vậy xin hỏi luật gia khi thu hồi đất tôi có được bồi thường theo diện tích đất ở thực tế là 450m2 và đất lập vườn là 350m2 không?

2/ Trong khu vực dự án nhà tôi 1 bên giải tỏa trắng còn 1 bên không giải tỏa. Bên không giải tỏa có miếng đất của nhà nước đã được bán đấu giá thành công. Vậy xin hỏi luật gia tôi có thể yêu cầu bồi thường giá đất của tôi theo giá đất đã được bán đấu giá đó không?

3/ Giá đền bù vật kiến trúc trên đất được áp dụng theo bảng giá của UBND tỉnh năm 2013. Vậy tôi có thể yêu cầu tính thêm phần trượt giá của năm 2014 và 2015 không? Xin chân thành cám ơn luật gia.

Trả lời tư vấn: Chào bạn! cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Công ty Luật Minh Gia, với các vấn đề của bạn chúng tôi xin được giải đáp như sau:

Thứ nhất: Đối với diện tích đất trên thực tế khác với diện tích đất ghi trên giấy tờ sẽ được giải quyết theo Nghị định số 47/2014/NĐ-CP quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.

Điều 12. Bồi thường, hỗ trợ về đất khi Nhà nước thu hồi đất đối với trường hợp diện tích đo đạc thực tế khác với diện tích ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất

"Trường hợp thu hồi đất mà diện tích đo đạc thực tế khác với diện tích ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1,2 và 3 điều 100 của Luật đất đai và Điều 18 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai (sau đây gọi là Nghị định số 43/2014/NĐ-CP thì được bồi thường theo quy định sau đây:

1. Nếu diện tích đo đạc thực tế nhỏ hơn diện tích ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất thì bồi thường theo diện tích đo đạc thực tế.

2. Nếu diện tích đo đạc thực tế nhiều hơn diện tích ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất do việc đo đạc trước đây thiếu chính xác hoặc do khi kê khai đăng ký trước đây người sử dụng đất không kê khai hết diện tích nhưng toàn bộ ranh giới thửa đất đã được xác định là không thay đổi, không có tranh chấp với những người sử dụng đất liền kề, không do lấn, chiếm thì bồi thường theo diện tích đo đạc thực tế.

3. Nếu diện tích đất đo đạc thực tế nhiều hơn diện tích ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất, được Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp xã) nơi có đất xác nhận diện tích nhiều hơn là do khai hoang hoặc nhận chuyển quyền của người sử dụng đất trước đó, đất đã sử dụng ổn định và không có tranh chấp thì được bồi thường theo diện tích đo đạc thực tế.

4. Đối với phần diện tích đất nhiều hơn diện tích đất ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất mà diện tích đất nhiều hơn là do hành vi lấn, chiếm mà có thì không được bồi thường về đất".

Như vậy dựa theo thông tin mà bạn cung cấp thì diện tích đất ở trên thực tế nhiều hơn đất ghi trên giấy tờ là do hành vi lấn chiếm sang phần đất vườn, nên trường hợp này sẽ không được bồi thường theo diện tích đất trên thực tế.

Thứ hai: về vấn đề bồi thường đất Điều 74 Luật đất đai năm 2013 có quy định như sau:

Điều 74. Nguyên tắc bồi thường về đât khi nhà nước thu hồi đất

"2. Việc bồi thường được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất".

Bồi thường dựa trên bảng giá đất của từng địa phương với từng loại đất cụ thể và được thực hiện trước khi bán đấu giá đất, vậy nên bạn không thể yêu cầu bồi thường theo giá bán đấu giá được.

Thứ ba: Khi bồi thường về nhà cửa, kiến trúc trên đất tại thời điểm nào thì sẽ áp dụng hệ số trượt giá tại thời điểm đó. Nếu năm 2013 là thời điểm bồi thường thì hệ số trượt giá sẽ được tình theo bảng giá của UBND Tỉnh năm 2013 và không thể yêu cầu tính thêm của năm 2014 hay năm 2015.

Trên đây là phần tư vấn của chúng tôi mong rằng với phần tư vấn này đã giải đáp được phần nào vướng mắc của bạn. Nếu còn phần nào chưa rõ bạn có thể liên hệ tổng đài 19006169 để được tư vấn cụ thể hơn.

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Những vấn đề liên quan đến bồi thường trong trường hợp nhà nước thu hồi đất. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến - Số điện thoại liên hệ 1900.6169 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

 

Trân trọng!

CV. Yến Chi - Công ty Luật Minh Gia.

Gọi ngay