LS Trần Khánh Thương

Anh em ruột chuyển nhượng đất cho nhau có mất thuế không?

Hộ gia đình, cá nhân khi chuyển nhượng một phần diện tích thửa đất thì phải thực hiện thủ tục tách thửa trước khi chuyển nhượng. Nếu bạn chưa biết rõ cụ thể hồ sơ, các bước thực hiện thủ tục chuyển nhượng một phần diện tích thửa đất và các loại thuế, phí khi thực hiện chuyển nhượng đất, bạn có thể liên hệ với Luật Minh Gia để được tư vấn cụ thể.

Câu hỏi đề nghị tư vấn: Cho tôi hỏi: Tôi có tài sản riêng là mảnh đất hình chữ L mang tên mình tôi vì tôi được bố mẹ cho trước khi lấy vợ. Nếu tôi tách thửa đất ra làm 2 và cho em ruột tôi 1 nửa diện tích đất thì có phải chịu thuế không, nếu phải chịu thì là bao nhiêu %, thủ tục tách thửa như thế nào, hồ sơ gồm những giấy tờ gì? Xin cảm ơn.

Trả lời: Cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi yêu cầu tư vấn đến công ty Luật Minh Gia. Đối với trường hợp của bạn, chúng tôi xin được tư vấn như sau:

Thứ nhất: Nghĩa vụ tài chính khi nhận tặng, cho bất động sản

-  Thuế Thu nhập cá nhân và Lệ phí trước bạ:

Việc tặng cho bất động sản được thực hiện giữa anh, chị, em ruột  thì người nhận tặng cho được miễn thuế thu nhập cá nhân theo khoản 4 Điều 4 Nghị định 65/2013/NĐ - CP năm 2013 và miễn lệ phí trước bạ theo khoản 10 Điều 5 Thông tư 301/2016/TT- BTC năm 2016. Cụ thể:

Điều 4. Thu nhập được miễn thuế

4. Thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản giữa vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh, chị, em ruột với nhau.

Điều 5. Miễn lệ phí trước bạ.

10. Nhà, đất nhận thừa kế hoặc là quà tặng giữa: vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh, chị, em ruột với nhau nay được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. 

- Lệ phí địa chính:  Mức thu do HĐND cấp tỉnh quyết định.

Thứ hai: Hồ sơ, thủ tục tách thửa theo quy định

Hồ sơ tách thửa hoặc hợp thửa đất được quy định tại khoản 11 điều 9 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT năm 2014 như sau:

- Đơn đề nghị tách thửa hoặc hợp thửa theo mẫu số 11/ĐK;

- Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp;

Sau khi chuẩn bị hồ sơ tách thửa, căn cứ theo quy định tại Điều 75 Nghị định 43/2014/NĐ-CP năm 2014, anh thực hiện thủ tục tách thửa như sau:

- Bước 1: Nộp hồ sơ

 Người sử dụng đất nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất nơi có đất.

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ ghi đầy đủ thông tin vào Sổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, trao Phiếu tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cho người nộp hồ sơ. Trường hợp nộp hồ sơ tại UBND cấp xã thì trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, UBND cấp xã phải chuyển hồ sơ đến Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất.

Bước 3: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất xử lý hồ sơ, cụ thể như sau:

+ Đo đạc địa chính để chia tách thửa đất;

+ Lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người sử dụng đất đối với thửa đất mới tách, hợp thửa;

+ Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người được cấp hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

Để giải quyết nhanh nhất vấn đề của bạn, hãy liên hệ

Liên hệ tư vấn