Hỏi đáp pháp luật Đất đai

 • Mua đất không có sổ đỏ thực hiện thế nào?

  • 12/08/2020
  • Ls Nguyễn Mạnh Tuấn
  • Luật đất đai quy định người sử dụng đất được thực hiện những quyền gì? Trường hợp các bên muốn tiến hành thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất thì phải đáp ứng những điều kiện nào? Trình tự, thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất? Trường hợp mảnh đất không có sổ đỏ thì có thể chuyển nhượng được không?

  1. Luật sư tư vấn chuyển nhượng quyền sử dụng đất

  Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý. Nhà nước trao quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất theo quy định của Luật đất đai. Quyền sử dụng đất là một loại quyền về tài sản đặc biệt phát sinh trong quan hệ sử dụng đất. Theo đó, chuyển quyền sử dụng đất là một loại giao dịch dân sự đặc thù, có điều kiện với nhiều hình thức như: chuyển nhượng, chuyển đổi, thừa kế, tặng cho; cho thuê, cho thuê lại,…nhưng chuyển nhượng quyền sử dụng đất là hình thức phổ biến nhất và cũng dễ phát sinh tranh chấp trên thực tế. Để việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất là hợp pháp thì phải đáp ứng được đầy đủ các điều kiện, trình tự, thủ tục theo quy định của Luật đất đai, Bộ luật dân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành.

  Trường hợp bạn có vướng mắc trong quá trình thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất thì bạn có thể gửi câu hỏi đến Luật Minh Gia hoặc gọi Hotline1900.6169 để được chúng tôi hỗ trợ.

  Ngoài ra, bạn có thể tham khảo tình huống chúng tôi tư vấn sau đây để có thêm kiến thức bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

  2. Chuyển nhượng quyền sử dụng đất mà không có sổ đỏ thì thực hiện thế nào?

  Câu hỏi: Chào Luật sư, Em có mua 1 phần đất, đất trên không có sổ đỏ, người bán đã làm giấy tay cho bên xác nhận cả hai đem ra phường- xã- thị trấn UBND đã xác nhận ký tên và đóng dấu. Đất trên hiện tại không ai tranh chấp.

  Vậy luật sư cho em hỏi, em có thể ra UBND để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay không? và thủ tục cần làm như thế nào? em xin cảm ơn.

  Mua đất không có sổ đỏ thực hiện thế nào?
  Mua đất không có sổ đỏ

  Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

  Vì thông tin bạn cung cấp không nói rõ việc sử dụng đất từ năm bao nhiều và việc chuyển nhượng đất bằng giấy viết tay được thực hiện từ năm nào nên chúng tôi chưa thể tư vấn cụ thể cho bạn được.

  Tuy nhiên, theo quy định tại Điều 100 Luật đất đai năm 2013 về việc Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư đang sử dụng đất có giấy tờ về quyền sử dụng đất thì:

  1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn định mà có một trong các loại giấy tờ sau đây thì được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và không phải nộp tiền sử đụng đất:

  a) Những giấy tờ về quyền được sử dụng đất trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 do cơ quan có thẩm quyền cấp trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của Nhà nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

  b) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc có tên trong Sổ đăng ký ruộng đất, Sổ địa chính trước ngày 15 tháng 10 năm 1993;

  c) Giấy tờ hợp pháp về thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn liền với đất; giấy tờ giao nhà tình nghĩa, nhà tình thương gắn liền với đất;

  d) Giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở gắn liền với đất ở trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đã sử dụng trước ngày 15 tháng 10 năm 1993;

  đ) Giấy tờ thanh lý, hóa giá nhà ở gắn liền với đất ở; giấy tờ mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo quy định của pháp luật;

  e) Giấy tờ về quyền sử dụng đất do cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp cho người sử dụng đất;

  g) Các loại giấy tờ khác được xác lập trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 theo quy định của Chính phủ

  2. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có một trong các loại giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều này mà trên giấy tờ đó ghi tên người khác, kèm theo giấy tờ về việc chuyển quyền sử dụng đất có chữ ký của các bên có liên quan, nhưng đến trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật và đất đó không có tranh chấp thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và không phải nộp tiền sử dụng đất.

  3. Hộ gia đình, cá nhân được sử dụng đất theo bản án hoặc quyết định của Tòa án nhân dân, quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án, văn bản công nhận kết quả hòa giải thành, quyết định giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã được thi hành thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; trường hợp chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính thì phải thực hiện theo quy định của pháp luật.

  4. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất được Nhà nước giao đất, cho thuê đất từ ngày 15 tháng 10 năm 1993 đến ngày Luật này có hiệu lực thi hành mà chưa được cấp Giấy chứng nhận thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; trường hợp chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính thì phải thực hiện theo quy định của pháp luật.

  5. Cộng đồng dân cư đang sử dụng đất có công trình là đình, đền, miếu, am, từ đường, nhà thờ họ; đất nông nghiệp quy định tại khoản 3 Điều 131 của Luật này và đất đó không có tranh chấp, được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất xác nhận là đất sử dụng chung cho cộng đồng thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

  Điều 101. Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất mà không có giấy tờ về quyền sử dụng đất.

  1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành mà không có các giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này, có hộ khẩu thường trú tại địa phương và trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, nay được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất xác nhận là người đã sử dụng đất ổn định, không có tranh chấp thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và không phải nộp tiền sử dụng đất.

  2. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không có các giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này nhưng đất đã được sử dụng ổn định từ trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 và không vi phạm pháp luật về đất đai, nay được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đất không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đối với nơi đã có quy hoạch thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

  3. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

  Như vậy, căn cứ vào các quy định nêu trên và đối chiếu với trường hợp của mình, bạn có thể biết được thửa đất của mình có đủ điều kiện để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay không. Trường hợp đủ điều kiện để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì bạn tiến hành kê khai tại ủy ban xã phường hoặc văn phòng đăng ký quyền sử đụng đất cấp huyện. Hồ sơ bao gồm:

   - Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

   - Một trong các loại giấy tờ quy định tại Khoản 1 Điều 100 Luật đất đai 2013 (nếu có)

  >> Tư vấn thắc mắc về nhận chuyển nhượng đất đai, gọi: 1900.6169

  ------------------

  Câu hỏi thứ 2 - Hợp đồng mua bán đất viết tay có làm thủ tục sang tên quyền sử dụng đất không?

  Cho em hỏi là em có mua một mảnh đất của cô chú em với giá là 200triệu và em đã đưa chước là 180 triệu và chỉ có giấy viết tay và có người làm chứng chứ không ra xã hay phong công chứng. Bây giờ em muốn sang tên nhưng cô chú ấy ngập ngừng không muốn sang tên cho em vậy cho em hỏi bây giờ em phải làm thế nào để sang tên được ạ. Công ty tư vấn cho em với ạ. Em xin cảm ơn ạ.

  Trả lời: Đối với yêu cầu hỗ trợ của anh/chị chúng tôi đã tư vấn một số trường hợp tương tự sau đây:

  >> Điều kiện và thủ tục nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất

  >> Hợp đồng chuyển nhượng đất không công chứng có giá trị pháp lý không?

  Theo đó, hợp đồng của bạn không được công chứng nên không có giá trị pháp lý, không làm căn cứ để sang tên quyền sử dụng đất được. Nên nếu bạn muốn sang tên thì phải xác lập lại hợp đồng có công chứng.

  Anh/chị tham khảo để giải đáp thắc mắc của mình!

    Hotline: 1900.6169