Hỏi đáp pháp luật Đất đai

 • Miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có công quy định theo luật thế nào?

  • 31/08/2018
  • Nông Hồng Nhung
  • Trường hợp nào được miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có công? Luật Minh Gia tư vấn như sau:

  Nội dung tư vấn: (Nội dung yêu cầu tư vấn và đề nghị bảo mật câu hỏi. Do vậy người gửi câu hỏi cần xem lại mail đã gửi để đối chiếu câu hỏi và trả lời tư vấn).

  Trả lời tư vấn:  Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

  Quyết định số 118/TTg ngày 27 tháng 2 năm 1996 quy định về việc hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở và Quyết định số 117/2007/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2007 sửa đổi, bổ sung quyết định 118/TTg.

  Vậy, yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất có được miễn giảm tiền sử dụng đất hay không không thuộc đối tượng áp dụng của 2 văn bản nêu trên.

  Để xem xét có được miễn, giảm tiền sử dụng đất hay không, bạn cần phải xem xét các quy định trong Nghị định 45/2013/NĐ-CP về thu tiền sử dụng đất:

  Nếu thuộc đối tượng được miễn, giảm tiền sử dụng đất thì chỉ được miễn, giảm một lần trong trường hợp Khoản 1 Điều 10 Nghị định 45/2014/NĐ-CP quy định:

  “1. Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất thì chỉ được miễn hoặc giảm một lần trong trường hợp: Được Nhà nước giao đất để làm nhà ở hoặc được phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất khác sang làm đất ở hoặc được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở

  Nếu thuộc đối tượng được miễn tiền sử dụng đất theo Khoản 1 Điều 10 Nghị định 45/2014/NĐ-CP: 1. Miễn tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở khi sử dụng đất để thực hiện chính sách nhà ở, đất ở đối với người có công với cách mạng thuộc đối tượng được miễn tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về người có công; hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng biên giới, hải đảo; sử dụng đất để xây dựng nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật về nhà ở; nhà ở cho người phải di dời do thiên tai.

  Việc xác định hộ nghèo theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ; việc xác định hộ gia đình hoặc cá nhân là đồng bào dân tộc thiểu số theo quy định của Chính phủ. Thì chỉ được xem xét miễn tiền sử dụng đất khi có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc cho phép miễn tiền sử dụng đất theo pháp luật về người có công theo quy định tại Khoản 1 Điều 13 Thông tư số 76/2014/TT-BTC:


  “1. Miễn tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở trong trường hợp được Nhà nước giao đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất cho người có công với Cách mạng được thực hiện theo quy định của pháp luật về người có công. Việc miễn tiền sử dụng đất đối với người có công với Cách mạng chỉ được thực hiện khi có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc cho phép miễn tiền sử dụng đất theo pháp luật về người có công.”

  Nếu thuộc trường hợp được giảm tiền sử dụng đất theo Khoản 2 Điều 12 Nghị định 45/2013/NĐ-CP: “2. Giảm tiền sử dụng đất đối với đất ở trong hạn mức giao đất ở (bao gồm giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận cho người đang sử dụng đất) đối với người có công với cách mạng mà thuộc diện được giảm tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về người có công.” Thì chỉ được giảm tiền sử dụng đất trong trường hợp có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc cho phép giảm tiền sử dụng đất theo Khoản 2 Điều 14 Thông tư 76/3013/TT-BTC:

  “2. Việc giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với Cách mạng theo quy định tại Khoản 2 Điều 12 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP chỉ được thực hiện khi có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc cho phép giảm tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về người có công (Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc cơ quan được ủy quyền hay phân cấp).

  Nếu vừa thuộc đối tượng được miễn, vừa thuộc đối tượng được giảm tiền sử dụng đất thì được miễn tiền sử dụng đất theo Khoản 3 Điều 10 Nghị định 45/2013/NĐ-CP:

  “Trong trường hợp người thuộc đối tượng được hưởng cả miễn và giảm tiền sử dụng đất theo quy định tại Nghị định này hoặc các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan thì được miễn tiền sử dụng đất; trường hợp người thuộc đối tượng được giảm tiền sử dụng đất nhưng có nhiều mức giảm khác nhau quy định tại Nghị định này và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan thì được hưởng mức giảm cao nhất.

  Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn hỏi và quan tâm. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ cần luật sư giải đáp, bạn vui lòng gọi đến Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến của chúng tôi để được hỗ trợ kịp thời.

  Trân trọng.
  P. Luật sư tư vấn - Luật Minh Gia

    Hotline: 1900.6169