Tuấn Luật sư

Mẫu biên bản vi phạm về xây dựng

Pháp luật hiện hành quy định như thế nào về trình tự, thủ tục khi tiến hành xây dựng công trình? Điều kiện khởi công xây dựng công trình? Mức xử lý vi phạm hành chính khi vi phạm các quy định về xây dựng? Việc xử lý vi phạm hành chính có phải lập thành biên bản hay không? Mẫu biên bản vi phạm về xây dựng bao gồm những nội dung chủ yếu nào?

1. Luật sư tư vấn quản lý trật tự xây dựng

Quản lý trật tự xây dựng là hoạt động thanh tra, kiểm tra, đề xuất, kiến nghị và xử lý vi phạm theo thẩm quyền và trình tự pháp luật quy định về các vấn đề liên quan đến trật tự xây dựng nhằm đảm bảo xây dựng quản lý phù hợp với quy hoạch tổng thể và phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng. Quản lý trật tự xây dựng có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc tạo điều kiện cho nhân dân xây dựng, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người dân, đồng thời ngăn chặn và tiến tới chấm dứt tình trạng lấn chiếm, sử dụng đất sai mục đích, xây dựng trái phép.

Người sử dụng đất không muốn bị xử phạt hành chính về xây dựng thì việc xây dựng công trình phải được thực hiện theo trình tự, thủ tục được quy định tại Luật xây dựng và các văn bản hướng dẫn thi hành. Trường hợp bạn có vướng mắc liên quan đến trình tự, thủ tục xây dựng hoặc xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng thì bạn có thể gửi câu hỏi đến Luật Minh Gia hoặc gọi Hotline1900.6169 để được chúng tôi hỗ trợ.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo mẫu biên bản vi phạm về xây dựng chúng tôi soạn thảo dưới đây.

2. Mẫu biên bản vi phạm về xây dựng

mau-bien-ban-xu-ly-vi-pham-linh-vuc-xay-dung-jpg-09032013020940-U1.jpg

Tư vấn quy định về Biên bản vi phạm về xây dựng

------------------------------------------

ỦY BAN NHÂN DÂN                                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      QUẬN: ……..                                                                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ỦY BAN NHÂN DÂN                                                                     -------------

PHƯỜNG (XÃ) ……

      ------------

…….., ngày …. tháng … năm …..

BIÊN BẢN VI PHẠM VỀ XÂY DỰNG

Hôm nay, lúc …. giờ … ngày …. tháng …. năm …...............................................................................

Chúng tôi gồm:

1)                  Họ tên: ……………….. Chức vụ: ……. (Cảnh sát khu vực…) ………………………....

Đại diện cho UBND phường ………........................................................................................................

2)                  …………………………………………………...……………………………………………

3)                  …………………………………………………………...……………………………………

Với sự chứng kiến của Ông (Bà): ………………………………….......………….……………………

Thường trú tại:…………………………………………………………..........………………….………..

Đại diện tổ dân phố: ………………………………………………………........…………..……………

Tiến hành lập biên bản vi phạm về xây dựng, đối với hộ Ông  (Bà): ………….…………………..

Thường trú tại: …………………………………………………………………...........….………………

Đã vi phạm về xây dựng lần thứ …………….. (xây dựng không có giấy phép, sai nội dung giấy phép, lần chiếm lộ giới….)

BIỆN PHÁP XỬ LÝ:

Ông (bà) ………………………………………………………….……….. phải ngừng ngay việc xây dựng.

Biên bản được lập thành 2 bản, giao cho người vi phạm 1 bản và đọc lại cho mọi người cùng nghe công nhận là đúng và cùng ký tên.

                           NGƯỜI VI PHẠM XÂY DỰNG                              ĐẠI DIỆN BỘ PHẬN LẬP BIÊN BẢN

Đừng lãng phí thời gian vì vướng mắc, hãy để Luật Minh Gia giải quyết vấn đề của bạn!

Tư vấn miễn phí