Vũ Thị Thảo

Luật sư tư vẫn về bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh

Gia đình tôi hiện đang thuê đất nhà nước 35 năm để ở và kinh doanh (gần 200m2), (đất thuê đến năm 2043 mới hết hạn), nhưng hiện chuẩn bị có dự án thu hồi đất ( dự án Doanh trại Quân đội) thì gia đình tôi được bồi thường như thế nào vì nếu thu hồi thì gia đình tôi không có chỗ ở. Xin chân thành cảm ơn luật sư!

Trả lời: Chào anh, cảm ơn anh đã gửi yêu cầu tư vấn tới cho công ty Luật Minh Gia chúng tôi, công ty xin được tư vấn về yêu cầu của anh như sau:

Căn cứ khoản 1 Điều 61 Luật Đất đai 2013 thì việc thu hồi đất để làm nơi đóng quân là việc thu hồi đất vì mục đích quốc phòng an ninh. Gia đình bạn hiện đang thuê đất của Nhà nước để ở và kinh doanh, khi bị thu hồi sẽ được bồi thường theo điểm Khoản 1 Điều 76 Luật Đất đai 2013:

Điều  76. Bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng

1. Các trường hợp không được bồi thường về đất nhưng được bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại khi Nhà nước thu hồi đất bao gồm:


c) Đất được Nhà nước cho thuê trả tiền thuê đất hàng năm; đất thuê trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê nhưng được miễn tiền thuê đất, trừ trường hợp hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất thuê do thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng;
…”.

Quy định của Luật Đất Đai được hướng dẫn rõ ràng, cụ thể tại Điều 3 Nghị định 47/2014/NĐ-CP Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, khi Nhà nước thu hồi đất.

 Chi phí đầu tư vào đất còn lại được hiểu là các chi phí mà người sử dụng đất đã đầu tư vào đấtphù hợp với mục đích sử dụng đất nhưng đến thời điểm cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định thu hồi đất còn chưa thu hồi hết. Chi phí đầu tư vào đất còn lại gồm toàn bộ hoặc một phần của các khoản chi phí sau: Chi phí san lấp mặt bằng; chi phí cải tạo làm tăng độ màu mỡ của đất, thau chua rửa mặn, chống xói mòn, xâm thực đối với đất sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp; chi phí gia cố khả năng chịu lực chống rung, sụt lún đất đối với đất làm mặt bằng sản xuất kinh doanh và chi phí khác có liên quan đã đầu tư vào đất phù hợp với mục đích sử dụng đất (khoản 2 Điều 3 Nghị định 47/2014/NĐ-CP).

Mức bồi thường  được quy định tại Khoản 3 Điều 3 Nghị định 47/2014/NĐ-CP như sau: 


                                                                    P= ((P1 + P2 + P3 + P4) / T1) x T2

Trong đó:

P: Chi phí đầu tư vào đất còn lại;

P1: Chi phí san lấp mặt bằng;

P2: Chi phí cải tạo làm tăng độ màu mỡ của đất, thau chua rửa mặn, chống xói mòn, xâm thực đối với đất sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp;

P3: Chi phí gia cố khả năng chịu lực chống rung, sụt lún đất đối với đất làm mặt bằng sản xuất kinh doanh;

P4: Chi phí khác có liên quan đã đầu tư vào đất phù hợp với mục đích sử dụng đất;

T1: Thời hạn sử dụng đất;

T2: Thời hạn sử dụng đất còn lại.

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Luật sư tư vẫn về bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến - Số điện thoại liên hệ 1900.6169 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

Trân trọng

Trần Thị Thúy Hiên – Luật Minh Gia

Gọi ngay