Lò Thị Loan

Làm sao để xác định được loại đất đối với đất nhận chuyển nhượng?

Chuyển nhượng quyền sử dụng đất là việc (người sử dụng đất) chuyển giao đất và quyền sử dụng đất đó cho người được chuyển nhượng (gọi là bên nhận quyền sử dụng đất) sử dụng. Vậy để xác định được nguồn gốc đất nhận chuyển nhượng là đất ở hay đất sản xuất thì phải thực hiện những thủ tục nào? Đây là thắc mắc của rất nhiều người đã liên hệ với Luật Minh Gia để được hướng dẫn. Nếu bạn cũng có thắc mắc tương tự thì hãy liên hệ với chúng tôi

1) Luật sư tư vấn quy định pháp luật về xác định loại đất.

Khi bạn có thắc mắc và liên hệ với Luật Minh Gia, Luật sư chúng tôi sẽ hướng dẫn, tư vấn để bạn nắm được các quy định về đất đai như:

+ Nắm được các căn cứ để xác định loại đất;

+ Nắm được các trình tự, thủ tục để xác định loại đất;

+ Biết được các trường hợp xác định loại đất theo hiện trạng;

Để liên hệ với chúng tôi và yêu cầu tư vấn, bạn vui lòng gửi câu hỏi hoặc Gọi: 1900.6169 , bên cạnh đó bạn có thể tham khảo thêm thông qua tình huống chúng tôi tư vấn sau đây: 

2) Quy định pháp luật về xác định loại đất.

Nội dung tư vấn: Nhà tôi có mua mảnh đất có xác nhận của chủ tịch và Ban đại diện Ủy Ban nhân dân xã là đất ở, gồm:  1-Giấy mua bán chuyển nhượng quyền sử dụng nhà đất có xác nhận của Ủy ban xã  năm 2003.  2-Biên bản v/việc Tách đất và chuyển quyền sử dụng đất ngày 14 tháng 4 năm 2003 của đại diện UBND xã  3-hồ sơ kỷ thuật thửa đất. Từ khi mua lại mảnh đất trên đến nay gia đình tôi chưa làm sổ đỏ,nhưng vẫn đóng thuế đất hàng năm theo đất ở đầy đủ và chủ sở hữu là gia đình tôi. Năm 2010 tôi đã nộp kê khai đăng ký làm sổ đỏ,và tháng 4 năm 2017 theo yêu cầu của UBND phường ,chúng tôi lại tiếp tục làm đơn xin cấp sổ đỏ.Tháng 11 năm 2018 được phường thông báo có giấy xác nhận Đăng ký đất đai.của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai- Phòng Tài nguyên môi trường quận xác nhận ngày 20/5/2017 như sau:  -Mảnh đất sử dụng 40m2 có nguồn gốc đất %,gia đình chưa kê khai thời điểm chuyển mục đích sử dụng làm nhà ở,sẽ xác định thời điểm tự chuyển mục đích sử dụng đất khi xét công nhận quyền sử dụng đất.  Sau đó tôi đến UBND phường trình bày thì họ bảo mảnh đất của gia đình tuy ở đã lâu từ khi mua là đất ở từ năm 2003(UBND đã xác nhận là đất ở.)gia đình tôi vẫn đóng thuế hàng năm theo đất ở.Nhưng lần này họ bảo là đất % sản xuất nên phải đóng thuế theo đất sản xuất và không được miễn giảm thuế ưu đãi chính sách thương binh như những năm trước.  Vậy xin nhờ luât sư Công ty luât Minh Gia giúp đỡ chỉ bảo.Tôi xin chân thành cám ơn. 

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, vấn đề của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Vấn đề mà bạn đang gặp phải trên thực tế là đất ở hay đất % sản xuất thì phải căn cứ vào nguồn gốc của đất.

Theo Điều 11 Luật đất đai 2013 quy định về căn cứ để xác định loại đất như sau:

Điều 11. Căn cứ để xác định loại đất

Việc xác định loại đất theo một trong các căn cứ sau đây:

1. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở đã được cấp trước ngày 10 tháng 12 năm 2009; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

2. Giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 100 của Luật này đối với trường hợp chưa được cấp Giấy chứng nhận quy định tại khoản 1 Điều này;

3. Quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với trường hợp chưa được cấp Giấy chứng nhận quy định tại khoản 1 Điều này;

...”.

Như vậy, bạn phải căn cứ vào Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất đã được cấp trước ngày 10 tháng 12 năm 2009 (những giấy tờ này bạn có thể căn cứ vào bên đã thực hiện việc chuyển nhượng cho mình) để xác định, nếu nguồn gốc của đất mà bạn đang sử dụng là đất ở thì bạn vẫn thực hiện nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất đối với loại đất ở như trước đây, nếu nguồn gốc của đất được xác định là đất phần trăm sản xuất thì bạn phải thực hiện việc nộp tiền sử dụng đất đối với loại đất này.

Đối với trường hợp đang sử dụng đất mà không có giấy tờ quy định tại khoản 1, 2 và 3 Điều 11 Luật đất đai 2013thì xác định loại đất được thực hiện theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 3 Nghị định 01/2017/NĐ-CP như sau:

a) Trường hợp đang sử dụng đất ổn định mà không phải do lấn, chiếm, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép thì loại đất được xác định theo hiện trạng đang sử dụng;

Trong trường hợp này nếu đất đang được sử dụng ổn định mà không phải do lấn, chiếm, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép thì loại đất sẽ được xác định theo hiện trạng bạn đang sử dụng và bạn phải thực hiện nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất theo đúng loại đất đó.

Để giải quyết nhanh nhất vấn đề của bạn, hãy liên hệ

Tư vấn miễn phí