Nguyễn Thị Tuyết Nhung

Ký vào giấy nhận tiền bồi thường có được khiếu nại về tiền bồi thường không?

Chào luật sư. Do nhu cầu mở đường quốc lộ tỉnh nên nhà anh tôi bị chiếm gần 1 nửa ngôi nhà. Chúng tôi nhận giấy đền bù nhà đất với giá 6 triệu.

 

Câu hỏi: Chào luật sư. Do nhu cầu mở đường quốc lộ tỉnh nên nhà anh tôi bị chiếm gần 1 nửa ngôi nhà. Chúng tôi nhận giấy đền bù nhà đất với giá 6 triệu. Lúc đó các nhà kế bên chưa nhận giấy báo đền bù như nhà anh tôi. Do anh tôi không biết số tiền đó là quá ít đã ký nhận. Vài ngày sau các nhà lân cận nhận được giấy báo đền bù cũng như vậy, họ đã không chấp nhận và kiện vì thế được đền bù với số tiền hàng trăm triệu. Tôi xin hỏi luật sư anh tôi có quyền kiện lên cấp chính quyền không. Trong trường hợp anh tôi nên xử lý thế nào để nhận được số tiền thỏa đáng. Tại sao những người nông dân nghèo, thiếu hiểu biết lại bị đối xử như vậy. Tôi quá bức xúc khi nghe tin nhà anh tôi bị như vậy. Do tôi ở xa nên không biết vụ việc để can ngăn. Mong luật sư giải đáp giúp.

 

Trả lời: Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi tư vấn đến Công ty luật Minh Gia. Về vấn đề của bạn chúng tôi xin được tư vấn như sau:

 

Anh bạn đã nhận tiền bồi thường và ký nhận thì việc khiếu kiện đối với quyết định bồi thường là không có căn cứ. Nhưng anh bạn có thể làm đơn khiếu nại về việc có sự chênh lệch giá đất bồi thường giữa số tiền gia đình anh bạn và các gia đình lân cận, để yêu cầu làm rõ tại sao trên cùng một địa điểm vị trí như thế mà lại có sự chênh lệch về giá khi bồi thường.

 

Căn cứ vào quy định tại Điều 9 Nghị định 47/2014 về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất thì gia đình anh bạn sẽ nhận được:

1. Mức bồi thường nhà, công trình bằng tổng giá trị hiện có của nhà, công trình bị thiệt hại và khoản tiền tính bằng tỷ lệ phần trăm theo giá trị hiện có của nhà, công trình đó.

Giá trị hiện có của nhà, công trình bị thiệt hại được xác định bằng (=) tỷ lệ phần trăm chất lượng còn lại của nhà, công trình đó nhân (x) với giá trị xây dựng mới của nhà, công trình có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương do Bộ quản lý chuyên ngành ban hành.

Khoản tiền tính bằng tỷ lệ phần trăm theo giá trị hiện có của nhà, công trình do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định, nhưng mức bồi thường không quá 100% giá trị xây dựng mới của nhà, công trình có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương với nhà, công trình bị thiệt hại.

2. Giá trị hiện có của nhà, công trình bị thiệt hại được xác định theo công thức sau:

 

Tgt= G1-G1/T× T1

 

Trong đó:

Tgt: Giá trị hiện có của nhà, công trình bị thiệt hại;

G1: Giá trị xây mới nhà, công trình bị thiệt hại có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương do Bộ quản lý chuyên ngành ban hành;

T: Thời gian khấu hao áp dụng đối với nhà, công trình bị thiệt hại;

T1: Thời gian mà nhà, công trình bị thiệt hại đã qua sử dụng.

3. Đối với nhà, công trình xây dựng khác bị phá dỡ một phần mà phần còn lại không còn sử dụng được thì bồi thường cho toàn bộ nhà, công trình; trường hợp nhà, công trình xây dựng khác bị phá dỡ một phần, những vẫn tồn tại và sử dụng được phần còn lại thì bồi thường phần giá trị công trình bị phá dỡ và chi phí để sửa chữa, hoàn thiện phần còn lại theo tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương của nhà, công trình trước khi bị phá dỡ.

4. Đối với nhà, công trình xây dựng không đủ tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định của Bộ quản lý chuyên ngành ban hành thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định mức bồi thường cụ thể cho phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương.

 

Bạn có thể tư vấn cho anh bạn làm đơn khiếu nại hoặc anh bạn ủy quyền cho bạn thực hiện việc khiếu nại đến cơ quan đã ra quyết định. Bạn chú ý đến thời hiệu khiếu nại, theo quy định Điều 9 Luật khiếu nại 2012 thì “Thời hiệu khiếu nại là 90 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định hành chính hoặc biết được quyết định hành chính, hành vi hành chính. Trường hợp người khiếu nại không thực hiện được quyền khiếu nại theo đúng thời hiệu vì ốm đau, thiên tai, địch họa, đi công tác, học tập ở nơi xa hoặc vì những trở ngại khách quan khác thì thời gian có trở ngại đó không tính vào thời hiệu khiếu nại”, hết khoảng thời gian này anh bạn không thể thực hiện việc khiếu nại nữa. Bạn có thể tham khảo thủ tục khiếu nại. 

 

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Ký vào giấy nhận tiền bồi thường có được khiếu nại về tiền bồi thường không?. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến - Số điện thoại liên hệ 1900.6169 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

 

Trân trọng!

Vũ Thị Yến – Công ty luật Minh Gia.

Gọi ngay