Tuấn Luật sư

Hỏi về việc xử lý hành vi xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng

Chào luật sư. Bạn có thể tư vấn giúp tôi cách xử lý, áp dụng luật với tình huống cụ thể sau: Thanh tra xây dựng phát hiện công trình xây dựng vi phạm. qua kiểm tra công trình xây dựng không phép (đất đủ điều kiện xin cấp phép xây dựng). Thanh tra xay dựng lập Biên bản vi phạm hành chính và yêu cầu ngừng thi công. hành vi vi phạm trên được áp tại khoản 1 điều 5 hay khoản 1 điều 12 nghị định 180/ND-CP ngày 7/12/2007 của chính phủ. cảm ơn bạn nhiều.


Trả lời tư vấn. Cảm ơn bạn đã gửi bạn đã gửi yêu cầu tới công ty Luật Minh Gia, trường hợp này chúng tôi tư vấn cho bạn như sau:

Điều 5 Nghị định 180/2007/NĐ – CP liệt kê những hành vi bị coi là vi phạm trật tự xây dựng đô thị phải bị xử lý theo quy định của Nghị định này, trong đó có hành vi xây dựng công trình theo quy định của pháp luật phải có Giấy phép xây dựng mà không có Giấy phép xây dựng.

Còn tại Điều 12 Nghị Định 180/2007/NĐ-CP quy định chế tài xử lý đối với các hành vi vi phạm trật tự xây dựng đô thị. Như vậy, để xử lý hành vi vi phạm trên thì phải áp dụng Điều 12 Nghị định 180/2007/NĐ – CP.

Cụ thể, tại khoản 1 Điều 12 quy định hành vi xây dựng công trình theo quy định phải có Giấy phép xây dựng, khi xây dựng không có Giấy phép xây dựng phải bị xử lý như sau:
 
a) Lập  biên bản ngừng thi công xây dựng, yêu cầu chủ đầu tư tự phá dỡ công trình xây dựng vi phạm trật tự xây dựng đô thị;
 
b) Trường hợp chủ đầu tư không ngừng thi công xây dựng phải bị đình chỉ thi công xây dựng, buộc phá dỡ công trình xây dựng vi phạm trật tự xây dựng đô thị; đồng thời, áp dụng các biện pháp ngừng cung cấp các dịch vụ điện, nước và các dịch vụ khác liên quan đến xây dựng công trình; cấm các phương tiện vận tải chuyên chở vật tư, vật liệu, công nhân vào thi công xây dựng;
 
c) Cưỡng chế phá dỡ nếu chủ đầu tư không thực hiện quyết định đình chỉ thi công xây dựng. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm về toàn bộ chi phí lập phương án phá dỡ (nếu có) và chi phí tổ chức cưỡng chế phá dỡ.
Tuy nhiên, trường hợp . Đối với những công trình xây dựng không có Giấy phép xây dựng nhưng đủ điều kiện để cấp Giấy phép xây dựng theo quy định thì xử lý như sau:
 
a) Những công trình xây dựng phải bị lập biên bản ngừng thi công xây dựng, yêu cầu chủ đầu tư làm thủ tục xin cấp Giấy phép xây dựng gồm: công trình xây dựng phù hợp vị trí quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; công trình xây dựng trên đất ở có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà, phù hợp quy hoạch xây dựng; xây dựng mới trên nền nhà cũ hoặc cải tạo nhà đang ở phù hợp quy hoạch xây dựng; công trình xây dựng trên đất có đủ điều kiện về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai;
 
b) Trường hợp chủ đầu tư không ngừng thi công xây dựng, công trình phải bị đình chỉ thi công xây dựng, buộc xin cấp Giấy phép xây dựng, đồng thời áp dụng các biện pháp quy định tại điểm b khoản 1 Điều này.
 
Trong thời hạn tối đa 60 ngày, kể từ ngày có quyết định đình chỉ thi công xây dựng, chủ đầu tư không xuất trình Giấy phép xây dựng do cơ quan có thẩm quyền cấp thì bị cưỡng chế phá dỡ;
 
c) Sau khi được cấp Giấy phép xây dựng, nếu công trình đã xây dựng sai nội dung Giấy phép xây dựng thì chủ đầu tư phải tự phá dỡ phần sai nội dung Giấy phép xây dựng. Sau khi tự phá dỡ công trình sai nội dung Giấy phép xây dựng, chủ đầu tư mới được tiếp tục thi công xây dựng.
 
Trường hợp chủ đầu tư không tự phá dỡ phần sai nội dung Giấy phép xây dựng được cấp thì phải bị cưỡng chế phá dỡ và phải chịu trách nhiệm về toàn bộ chi phí tổ chức cưỡng chế phá dỡ;
 
d) Trường hợp chủ đầu tư bị từ chối cấp Giấy phép xây dựng hoặc không có Giấy phép xây dựng sau thời hạn quy định tại điểm b khoản 2 Điều này thì chủ đầu tư phải tự phá dỡ công trình vi phạm, nếu chủ đầu tư không tự phá dỡ thì bị cưỡng chế phá dỡ và phải chịu trách nhiệm về toàn bộ chi phí tổ chức cưỡng chế phá dỡ.

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Hỏi về việc xử lý hành vi xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến - Số điện thoại liên hệ 1900.6169 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

 

Trân trọng!
Cv. Nguyễn My – Công ty Luật Minh Gia.

Tư vấn miễn phí