Hỏi đáp pháp luật Đất đai

 • Hỏi về thời hiệu khởi kiện tranh chấp đất đai

  • 31/08/2020
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn
  • Luật sư tư vấn về thời hiệu khởi kiện tranh chấp đất đai theo quy định pháp luật hiện hành. Có phải mọi trường hợp tranh chấp đất đai nào cũng đều tính thời hiệu khởi kiện? Thời hiệu khởi kiện là bao lâu? Luật Minh Gia tư vấn như sau:

  1. Luật sư tư vấn về thời hiệu khởi kiện

  Khi nói đến tranh chấp đất đai, hầu hết các chủ thể trong quan hệ tranh chấp hoặc những cá nhân, tổ chức liên quan đều lo lắng trước thời hiệu khởi kiện tranh chấp đất đai. Bởi lẽ tùy thuộc vào từng loại tranh chấp đất đai mà thời hiệu khởi kiện sẽ được pháp luật quy định khác nhau. Do vậy, nếu không nắm rõ các quy định pháp luật về thời hiệu thì rất khó để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Vậy, thời hiệu khởi kiện tranh chấp đất đai là gì? Có phải trường hợp nào cũng áp dụng thời hiệu tranh chấp đất đai. Để trả lời cho vấn đề này, bạn hãy liên hệ tới Luật Minh Gia, luật sư sẽ tư vấn cho bạn cụ thể những nội dụng liên quan đến thời hiệu khởi kiện.

  Bạn hãy gửi câu hỏi hoặc Gọi: 1900.6169, luật sư sẵn sàng giải đáp các vướng mắc của bạn đọc, ngoài ra bạn có thể tham khảo thêm tình huống mà Luật Minh Gia tư vấn dưới đây để có thêm kiến thức về thời hiệu khởi kiện.

  2. Thời hiệu khởi kiện tranh chấp đất đai

  Câu hỏi: Đối với tranh chấp liên quan đến giao dịch về quyền sử dụng đất như: tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, hợp đồng cầm cố, hợp đồng chuyển đổi, tặng cho quyền sử dụng đất thì có tính thời hiệu khởi kiện hay không? Cách tính như thế nào?

  Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

  Thứ nhất, thời hiệu yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai:

  Căn cứ theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 quy định thời hiệu khởi kiện được áp dụng theo quy định của bộ luật dân sự. Tại điều 155 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định như sau:

  "Điều 155. Không áp dụng thời hiệu khởi kiện

  Thời hiệu khởi kiện không áp dụng trong trường hợp sau đây:

  1. Yêu cầu bảo vệ quyền nhân thân không gắn với tài sản.

  2. Yêu cầu bảo vệ quyền sở hữu, trừ trường hợp Bộ luật này, luật khác có liên quan quy định khác.

  3. Tranh chấp về quyền sử dụng đất theo quy định của Luật đất đai.

  4. Trường hợp khác do luật quy định."

  Như vậy những tranh chấp về quyền sử dụng đất của cá nhân, tổ chức,…như tranh chấp về quyền sử dụng, nghĩa vụ sử dụng chung lối đi,….sẽ không áp dụng thời hiệu khởi kiện. Khi phát hiện quyền lợi và nghĩa vụ bị xâm phạm thì các bên có quyền gửi yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai mà không phụ thuộc vào thời hạn tính từ thời điểm xảy ra vi phạm.

  Thứ hai, liên quan đến giao dịch về quyền sử dụng đất:

  Căn cứ theo quy định tại điều 132 Bộ luật dân sự năm 2015. Cụ thể:

  "Điều 132. Thời hiệu yêu cầu Tòa án tuyên bố giao dịch dân sự vô hiệu

  1. Thời hiệu yêu cầu Tòa án tuyên bố giao dịch dân sự vô hiệu quy định tại các Điều 125, 126, 127, 128 và 129 của Bộ luật này là 02 năm, kể từ ngày:

  a) Người đại diện của người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự biết hoặc phải biết người được đại diện tự mình xác lập, thực hiện giao dịch;

  b) Người bị nhầm lẫn, bị lừa dối biết hoặc phải biết giao dịch được xác lập do bị nhầm lẫn, do bị lừa dối;

  c) Người có hành vi đe dọa, cưỡng ép chấm dứt hành vi đe dọa, cưỡng ép;

  d) Người không nhận thức và làm chủ được hành vi của mình xác lập giao dịch;

  đ) Giao dịch dân sự được xác lập trong trường hợp giao dịch dân sự không tuân thủ quy định về hình thức.

  2. Hết thời hiệu quy định tại khoản 1 Điều này mà không có yêu cầu tuyên bố giao dịch dân sự vô hiệu thì giao dịch dân sự có hiệu lực.

  3. Đối với giao dịch dân sự quy định tại Điều 123 và Điều 124 của Bộ luật này thì thời hiệu yêu cầu Tòa án tuyên bố giao dịch dân sự vô hiệu không bị hạn chế."

  Theo đó một giao dịch được coi là hợp pháp cần đảm bảo các điều kiện chủ thể tham gia giao dịch hoàn toàn có năng lực hành vi dân sự và tự nguyện tham gia không bị ép buộc, nội dung và mục đích không được trái với quy định của pháp luật, đạo đức xã hội. Ngoài ra còn cần đảm bảo về hình thức của giao dịch.Nếu không đáp ứng các điều kiện đó thì hợp đồng bị vô hiệu. Khi vô hiệu các bên liên quan có quyền yêu cầu Tòa án tuyên bố giao dịch vô hiệu tuân thủ điều kiện về thời hạn trên đây. Khi hết thời hiệu này thì giao dịch dân sự có hiệu lực. Ví dụ như hợp đồng cầm cố về quyền sử dụng đất vô hiệu do bị đe dọa sau 2 năm không có yêu cầu tuyên vô hiệu thì giao dịch này có hiệu lực.

  Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Hỏi về thời hiệu khởi kiện tranh chấp đất đai. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp đất đai để được giải đáp.

  Trân trọng!

  Công ty Luật Minh Gia

    Hotline: 1900.6169