Hỏi đáp pháp luật Đất đai

 • Hỏi tư vấn về thu hồi ruộng đất giao khoán

  • 21/03/2016
  • Hoàng Tuấn Anh
  • Tên tôi là D, địa chỉ tại NA. Năm 2003 thực hiện chủ trương của nhà nước về dồn điền đổi thửa "hợp tác xã nông nghiệp" (HTXNN) tiến hành chia lai ruộng đất cho nông dân. Thời điểm đó ruộng được chia theo nhân khẩu.và phân làm 3 loại A,B,C ( A là ruộng tốt cho năng suất cao,dễ canh tác,B,C là ruộng xấu năng suất thấp).


  Nếu ai nhận khoán là ruộng B,C thì sẽ được diện tích lớn hơn so với người nhận ruộng loại A.tôi nhận loại B.C nhiều nên diện tích lớn hơn nếu tính theo nhân khẩu và diện tích lớn hơn so với nhân khẩu này la 2 sào trung bộ. Đặc biệt diện tích này nằm ở vùng trũng khó canh tác không ai nhận khoán làm nên HTXNN thuyết phục tôi nhận. Sau đó tôi nhận làm cho đến nay là 12 năm Giờ HTXNN muốn rút ruộng đã khoán cho tôi để chia lại cho người khác nhưng tôi không ý. Vậy quý văn phong luật cho tôi biết trong trường hợp của tôi HTXNN có được quyền rút ruộng của tôi không. có điều luật nào quy định về việc này không? Xin cảm ơn luật sư

  Trả lời tư vấn: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn tới Công ty Luật Minh Gia, trường hợp của bạn chúng tôi trả lời như sau:

  Các trường hợp được thu hồi đất theo quy định tại Điều 16 Luật đất đai năm 2013:

  Điều 16. Nhà nước quyết định thu hồi đất, trưng dụng đất

  1. Nhà nước quyết định thu hồi đất trong các trường hợp sau đây:

  a) Thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng;

  b) Thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai;

  c) Thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất, có nguy cơ đe dọa tính mạng con người.

  2. Nhà nước quyết định trưng dụng đất trong trường hợp thật cần thiết để thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh hoặc trong tình trạng chiến
  tranh, tình trạng khẩn cấp, phòng, chống thiên tai.


  Về thẩm quyền thu hồi đất, căn cứ theo quy định tại Điều 66 Luật đất đai năm 2013 về thẩm quyền thu hồi đất thì:

  Điều 66. Thẩm quyền thu hồi đất

  1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thu hồi đất trong các trường hợp sau đây:

  a) Thu hồi đất đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 2 Điều này;

  b) Thu hồi đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích của xã, phường, thị trấn.

  2. Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thu hồi đất trong các trường hợp sau đây:

  a) Thu hồi đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư;

  b) Thu hồi đất ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam.

  3. Trường hợp trong khu vực thu hồi đất có cả đối tượng quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thu hồi đất hoặc ủy quyền cho Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thu hồi đất.

  Theo đó, hợp tác xã nông nghiệp không có thẩm quyền thu hồi đất, việc hợp tác xã thu hồi đất của gia đình ban là không đúng với quy định của pháp luật đất đai. Bạn có thể làm đơn khiếu nại khiếu nại, khiếu kiện quyết định này, trình tự thực hiện bạn tham khảo bài viết sau: https://luatminhgia.com.vn/hoi-dap-dat-dai/trinh-tu-khieu-nai-quyet-dinh-hanh-chinh.aspx
   

  Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Hỏi tư vấn về thu hồi ruộng đất giao khoán. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến - Số điện thoại liên hệ 1900.6169 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

   

  Trân trọng!
  CV Hứa Lâm - Công ty Luật Minh Gia

    Hotline: 1900.6169