Nguyễn Ngọc Ánh

Giảm tiền sử dụng đất và ghi nợ tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng

Chào luật sư, cho tôi hỏi tôi chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở đô thị 70m2 và có quyết định của UB huyện cho phép chuyển mục đích. khi đi thực hiện nghĩa vụ tài chính vì tôi là người dân tộc thiểu số đã được áp giảm 50% số tiền chuyển mục đích sử dụng đất nhưng CCT lại không cho phép tôi được ghi nợ 70%. chi cục thuế huyện nói đã được giảm 50% rồi không được ghi nợ tiền chuyển mục đích sử dụng đất nữa, cho tôi hỏi quy định pháp luật về ghi nợ quyền sử dụng đất thế nào?

Trả lời:

Cảm ơn anh đã tin tưởng và gửi yêu cầu tới công ty Luật Minh Gia! Sau đây, chúng tôi xin tư vấn yêu cầu của anh như sau:

Thứ nhất, quy định về giảm tiền sử dụng đất đối với trường hợp của anh:

Khoản 1 Điều 12 Nghị định 45/2014 quy định về giảm tiền sử dụng đất như sau:

Điều 12. Giảm tiền sử dụng đất

1. Giảm 50% tiền sử dụng đất trong hạn mức đất ở đối với hộ gia đình là đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo tại các địa bàn không thuộc phạm vi quy định tại Khoản 2 Điều 11 Nghị định này khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định giao đất; công nhận (cấp Giấy chứng nhận) quyền sử dụng đất lần đầu đối với đất đang sử dụng hoặc khi được chuyển mục đích sử dụng từ đất không phải là đất ở sang đất ở.

Việc xác định hộ nghèo theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ; việc xác định hộ gia đình hoặc cá nhân là đồng bào dân tộc thiểu số theo quy định của Chính phủ”
.

Như vậy, đối với trường hợp của anh, nếu chuyển mục đích từ đất không phải là đất ở sang đất ở trong hạn mức thì anh sẽ được giảm 50% tiền sử dụng đất.

Thứ hai, quy định về nợ tiền sử dụng đất.

Điều 16 Nghị định 45/2014 quy định về ghi nợ tiền sử dụng đất như sau:

"Điều 16. Ghi nợ tiền sử dụng đất


1. Hộ gia đình, cá nhân được chuyển mục đích sử dụng đất; được cấp Giấy chứng nhận phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 5, Điều 6, Điều 7, Điều 8, Điều 9 Nghị định này và hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất tái định cư mà có khó khăn về tài chính, có nguyện vọng ghi nợ thì được ghi nợ số tiền sử dụng đất phải nộp trên Giấy chứng nhận sau khi có đơn đề nghị kèm theo hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận hoặc hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất hoặc hồ sơ giao đất tái định cư hoặc có đơn xin ghi nợ khi nhận thông báo nộp tiền sử dụng đất. Người sử dụng đất được trả nợ dần trong thời hạn tối đa là 5 năm; sau 5 năm kể từ ngày ghi nợ mà chưa trả hết nợ tiền sử dụng đất thì người sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất còn lại theo giá đất tại thời điểm trả nợ.Trường hợp hộ gia đình, cá nhân thanh toán nợ trước hạn thì được hỗ trợ giảm trừ vào tiền sử dụng đất phải nộp theo mức hỗ trợ là 2%/năm của thời hạn trả nợ trước hạn và tính trên số tiền sử dụng đất trả nợ trước hạn.

2. Đối với trường hợp đã được ghi nợ tiền sử dụng đất trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành mà còn nợ tiền sử dụng đất trong thời hạn được ghi nợ thì được hưởng mứchỗ trợ thanh toán trước hạn theo quy định tại Khoản 1 Điều này.

3. Bộ Tài chính hướng dẫn trình tự, thủ tục ghi nợ và thanh toán nợ tiền sử dụng đất quy định tại Khoản 1 Điều này”
.

Và theo hướng dẫn tại thông tư 76/2014/ TT – BTC thì trường hợp của anh sau khi nhận Thông báo nộp tiền sử dụng đất, hộ gia đình, cá nhân mới có đơn đề nghị được ghi nợ tiền sử dụng đất và UBND cấp huyện cấp Giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân trong đó có ghi nợ số tiền sử dụng đất trên Giấy chứng nhận thì Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất chuyển thông tin về ghi nợ tiền sử dụng đất đến cơ quan thuế cùng cấp để lập sổ theo dõi nợ và thanh toán nợ tiền sử dụng đất theo quy định.

Pháp luật không quy định mức ghi nợ chi tiết mà chỉ quy định về thời gian nợ ( tối đa 5 năm nếu đủ điều kiện và có nhu cầu), hơn nữa cũng không quy định như câu trả lời của chi cục thuế. Vì vậy anh có thể yêu cầu phía chi cục thuế trả lời bằng văn bản, ghi rõ căn cứ pháp lí để có câu trả lời trên. Dựa trên văn bản trả lời của phía chi cục thuế, nếu có thắc mắc anh tiếp tục gửi câu hỏi về công ty để được tư vấn cụ thể cho anh.

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Giảm tiền sử dụng đất và ghi nợ tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến - Số điện thoại liên hệ 1900.6169 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

 

Trân trọng!
Luật gia Nguyễn Ngọc Ánh – công ty Luật Minh Gia.

Đừng lãng phí thời gian vì vướng mắc, hãy để Luật Minh Gia giải quyết vấn đề của bạn!

Tư vấn miễn phí