Nguyễn Thị Hoài Thơ

Giải quyết về việc bồi thường đất nằm trong hành lang an toàn giao thông

Sổ đỏ được cấp năm 2002 không có phần diện tích hành lang an toàn giao thông, nhưng sau khi cơ quan cấp huyện xác định lại có phần diện tích hành lang an toàn giao thông.

Chào các luật sư Công ty luật Minh Gia! Tôi muốn hỏi các luật sư về luật đền bù đất đai giải phóng làm đường quốc lộ như sau: Nhà tôi được cấp sổ đỏ năm 2002 và diện tích đất thổ nằm trong sổ đỏ được cấp sát mép được quốc lộ 12B, không có phần hành lang an toàn giao thông. Nhà tôi vẫn sinh sống cải tạo buôn bán và nộp thuế đất đầy đủ cho nhà nước từ đó tới nay. Đến thời điểm hiện tại 2017, nhà nước có kết hoạch mở rộng quốc lộ 12B, Trung tâm phát triển quỹ đất  đã căn cứ vào bản đồ địa chính và sổ đỏ năm 2002 đền bù diện tích đất ở cho gia đình tôi tính từ mép đường. Gia đình tôi đã được nhận tiền đền bù theo quyết định phê duyệt cấp Tỉnh. Nhưng sau đó cơ quan cấp Huyện tiến hành kiểm tra, xác định đất ở nhà tôi tính sát mép đường thì có 60m2 nằm trong hành lang ATGT, nên không được đền bù và yêu cầu trả lại nhà nước số tiền đã nhận của 60m2. Tôi hỏi luật sư Minh Gia:

1. Kết luận của cơ quan cấp Huyện như vậy có đúng không?

2. Việc xác định diện tích đất đền bù căn cứ vào sổ đỏ và bản đồ địa chính ở thời điểm tiến hành đền bù (Đến 2017 đất nhà tôi vẫn giữ ổn định theo sổ đỏ 2002 và chưa được đền bù lần nào) hay phải căn cứ cả vào những giấy tờ và bản đồ địa chính trước 2002?

Tôi xin cảm ơn các luật sư công ty luật Minh Gia và mong nhận được phản hồi sớm!

Trả lời tư vấn: Cảm ơn anh đã tin tưởng và gửi yêu cầu tới Công ty Luật Minh gia chúng tôi, vấn đề anh đưa ra chúng tôi tư vấn như sau:

Thứ nhất, về quyết định của cơ quan cấp huyện

Căn cứ pháp luật đất đai có quy định về đất xây dựng công trình công cộng có hành lang bảo vệ an toàn tại điều 157 Luật Đất đai năm 2013 như sau:

"1. Đất xây dựng công trình công cộng có hành lang bảo vệ an toàn bao gồm đất xây dựng các hệ thống giao thông, thủy lợi, đê điều, hệ thống cấp nước, hệ thống thoát nước, hệ thống xử lý chất thải, hệ thống dẫn điện, dẫn xăng dầu, dẫn khí, thông tin liên lạc và đất thuộc hành lang bảo vệ an toàn các công trình này.

...

3. Người đang sử dụng đất được pháp luật thừa nhận mà đất đó nằm trong hành lang bảo vệ an toàn công trình thì được tiếp tục sử dụng đất theo đúng mục đích đã được xác định và không được gây cản trở cho việc bảo vệ an toàn công trình."

Đồng thời theo quy định tại điều 56 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với loại đất này thì:

"...c) Đất trong hành lang an toàn công trình được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp có đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật Đất đai, trừ trường hợp đã có thông báo thu hồi đất hoặc quyết định thu hồi đất."

Theo thông tin anh đưa ra: trong sổ đỏ được cấp năm 2002 của anh không có phần hành lang ATGT, tuy nhiên sau khi cơ quan cấp huyến tiến hành kiểm tra lại xác định có 60m2 nằm trong phần hành lang ATGT. Do đó trong trường hợp này, có sự mâu thuẫn về phần hành lang ATGT có hay không có trong sổ đỏ của nhà anh nên anh cần tiến hanh đo đạc lại diện tích thực tế đất của nhà anh theo Nghị định số 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Đất đai. Qua đó để xác định rằng quyết định của cơ quan cấp huyện là đúng hay sai.

Thứ hai, xác định diện tích đất để đền bù

Căn cứ khoản 1 Điều 74 Luật đất đai năm 2013:

 

“Điều 74. Nguyên tắc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất

1.Người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất nếu có đủ điều kiện được bồi thường quy định tại Điều 75 của Luật này thì được bồi thường

...”

Trong trường hợp này, trước tiên phải dựa vào sổ đỏ được cấp năm 2002, nếu sổ đỏ này của anh được cấp trái thẩm quyền hoặc có sai sót trong quá trình cấp sổ đỏ, do đó việc xác định diện tích đền bù phụ thuộc vào sổ đỏ được cấp hợp pháp.

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn hỏi và quan tâm. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ cần luật sư giải đáp, bạn vui lòng gọi đến Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến của chúng tôi - Số điện thoại liên hệ: 1900.6169 để được hỗ trợ kịp thời.

Trân trọng.
CV tư vấn: Nguyễn Thị Hằng Nga - Luật Minh Gia

Gọi ngay