Hỏi đáp pháp luật Đất đai

 • Giá đất được sử dụng khi bồi thường do thu hồi đất

  • 06/11/2015
  • Nguyễn Ngọc Ánh
  • Kính thưa văn phòng luật sư. chúng tôi gặp một số vướng mắc trong việc giải tỏa đền bù về đất đai cụ thể như sau:


  Nội dung yêu cầu:

  Công an huyện đã có trụ sở làm việc, đã có nhà ở cho các chiến sĩ, nay công an huyện tôi muốn mở rộng thêm thì có dự án thu hồi toàn bộ khu dân cư chúng tôi, phòng tài nguyên môi trường huyện trạm tấu áp giá đền bù cho các gia đình chúng tôi theo giá đất của tỉnh. Sự chênh lệch giữa giá nhà nước và giá thị trường hiện tại quá xa vậy các gia đình chúng tôi nên đề nghị cấp nào và dựa trên cơ sở nào để được áp giá cho công bằng. Bản thân các hộ gia đình chúng tôi ngay từ đầu chưa được các cấp tuyên truyền về vấn đề tái định cư lấy đất hay lấy tiền chỉ có người đại diện cho cho công an huyện đến nói rằng huyện không có quỹ đất để cấp tái định cư và đưa cho chúng tôi ký nhận lấy tiền và tự lo chỗ ở cho đến nay họ áp giá cho các hộ gia đình chúng tôi các khoản hỗ trợ (tái định cư, di rời nhà cửa, tài sản trên đất, thuê nhà) là 100.000.000đ. vấn đề như vậy đã đúng chưa và chúng tôi phải làm như thế nào để có sự công bằng. Xin được văn phòng luật sư tư vấn.
  Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn.

  Trả lời:

  Cảm ơn chị đã tin tưởng và gửi yêu cầu tới Công ty Luật Minh Gia! Yêu cầu của chị được tư vấn như sau:

  Thứ nhất, chúng tôi sẽ cung cấp cho chị trình tự, thủ tục thu hổi đất. Về nội dung này, mời chị tham khảo bài viết chúng tôi đã tư vấn : “Trình tự, thủ tục khi nhà nước thu hồi, bồi thường, giải phóng mặt bằng và đất đủ điều kiện được bồi thường”.

  https://luatminhgia.com.vn/hoi-dap-dat-dai/trinh-tu,-thu-tuc-khi-nha-nuoc-thu-hoi,-boi-thuong,-giai-phong-mat-bang-va-dat-du-dieu-kien-duoc-boi-thuong.aspx.

  Trường hợp UBND huyện hoặc ban bồi thường, giải phóng mặt bằng không thực hiện đúng các trình tự, thủ tục trên mà gây ảnh hưởng tới quyền và lợi ích của cá nhân, tổ chức có đất bị thu hồi thì những chủ thể trên có quyền gửi đơn khiếu nại trực tiếp tới UBND huyện yêu cầu trả lời.

  Thứ hai, về nguyên tắc bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất như sau:

  Điều 74 Luật đất đai 2013 quy định về nguyên tắc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất:

  “ 1. Người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất nếu có đủ điều kiện được bồi thường quy định tại Điều 75 của Luật này thì được bồi thường.

  2. Việc bồi thường được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất.

  3. Việc bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất phải bảo đảm dân chủ, khách quan, công bằng, công khai, kịp thời và đúng quy định của pháp luật”.


  Chiểu theo quy định tại khoản 2, Điều 74 Luật đất đai 2013 thì trong trường hợp tổ chức, cá nhân có đất bị thu hồi mà đủ điều kiện được bồi thường thì sẽ được Nhà nước bồi thường. Nếu không có đất để bồi thường thì sẽ được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do UBND tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất.

  Do vậy, giá đất để bồi thường không phải theo bảng giá đất do UBND tỉnh quyết định tại thời điểm thu hồi, mà giá đất để bồi thường sẽ là giá đất cụ thể do UBND tỉnh quyết định.

  Điều 114 Luật đất đai 2013 quy định về bảng giá đất và giá đất cụ thể như sau:

  “ ...

  3. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định giá đất cụ thể. Cơ quan quản lý đất đai cấp tỉnh có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức việc xác định giá đất cụ thể. Trong quá trình thực hiện, cơ quan quản lý đất đai cấp tỉnh được thuê tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất để tư vấn xác định giá đất cụ thể.

  Việc xác định giá đất cụ thể phải dựa trên cơ sở điều tra, thu thập thông tin về thửa đất, giá đất thị trường và thông tin về giá đất trong cơ sở dữ liệu đất đai; áp dụng phương pháp định giá đất phù hợp. Căn cứ kết quả tư vấn xác định giá đất, cơ quan quản lý đất đai cấp tỉnh trình Hội đồng thẩm định giá đất xem xét trước khi trình Ủy ban nhân dân cùng cấp quyết định.

  Hội đồng thẩm định giá đất gồm Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh làm Chủ tịch và đại diện của cơ quan, tổ chức có liên quan, tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất”.


  Như vậy, nếu tại phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi giải phóng mặt bằng giá tiền đề bồi thường là giá đất tại bảng giá đất của UBND tỉnh quy định tại thời điểm thu hồi mà không xem xét tới các yếu tố như giá đất thị trường; hay thông tin về giá đất trong cơ sở dữ liệu đất đai thì sẽ là căn cứ để các tổ chức, cá nhân có đất bị thu hồi khiếu nại. Đơn khiếu nại yêu cầu cơ quan ban hành quyết định, lập phương án trả lời rõ, cụ thể giá đất cụ thể UBND tỉnh quyết định tại thời điểm thu hồi được quy định như thế nào.

  Để được công bằng, chị cần phải thực hiện việc khiếu nại tới cơ quan có thẩm quyền trong từng trường hợp để được giải thích và làm rõ nội dung của vụ việc.


  Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Giá đất được sử dụng khi bồi thường do thu hồi đất. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến - Số điện thoại liên hệ 1900.6169 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

   

  Trân trọng!
  Luật gia Nguyễn. N. Ánh – Công ty Luật Minh gia.

Bài viết nổi bật
 Gửi yêu cầu tư vấn