Hoàng Tuấn Anh

Đơn xin tách thửa đất có cần chữ ký đồng ý của anh em trong gia đình?

Gia đình tôi có 5 người con trai (các anh tôi đều đã được bố mẹ cho đất), mẹ tôi đã mất 1997. Năm 2010 bố tôi làm thủ tục cho tôi 149m2 đất và làm đơn chuyển quyền sử dụng đất cho vợ chồng tôi

 

Đơn xin chuyển quyền sử dụng đất chỉ có chữ ký của bố tôi, của anh trai thứ ba của tôi đo đất và ký làm chứng và chữ ký người nhận đất của tôi. Đến nay tháng 5/ 2016 anh cả của tôi từ bên Mỹ về, nói rằng tôi đã lừa dối bố mua chuộc cán bộ địa chính để tách bìa đỏ chiếm đoạt đất đai của gia đình khi chưa có chữ ký đồng ý cho đất của anh em trong gia đình. Quý ban tư vấn giúp tôi đơn xin tách đất của tôi trong thời điểm đó đã đúng luật chưa?

 

Trả lời tư vấn: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

 

Vào thời điểm bố bạn thực hiện thủ tục chuyển quyền sử dụng đất cho bạn sẽ tuân theo quy định của Luật đất đai năm 2003, sửa đổi năm 2010 (sau đây được viết tắt là Luật đất đai 2010) và các văn bản hướng dẫn liên quan. Theo đó, Điều 106 hoản 1 Luật đất đai 2010 quy định quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất và một số quyền khác như sau:

1. Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất; thế chấp, bảo lãnh, góp vốn bằng quyền sử dụng đất theo quy định tại khoản 2 Điều 110; khoản 2 và khoản 3 Điều 112; các khoản 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8 Điều 113; khoản 2 Điều 115; điểm b khoản 1, các điểm b, c, d, đ và e khoản 3 Điều 119; điểm b khoản 1, điểm b và điểm c khoản 2 Điều 120 của Luật này khi có các điều kiện sau đây:

a) Có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

b) Đất không có tranh chấp;

c) Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

d) Trong thời hạn sử dụng đất.

 

Việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất trước hết phải đáp ứng được các điều kiện trên đây. Như vậy muốn chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bố bạn phải có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đảm bảo bố bạn là người có quyền sử dụng mảnh đất đó về mặt pháp lý. Nếu bố bạn có quyền sử dụng đất thì bố bạn cũng có quyền chuyển nhượng cho người khác mà không cần sự cho phép của các con, tức là anh trai bạn.

 

Thêm vào đó, trong số các văn bản hướng dẫn, Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT là văn bản hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính quy định mẫu đơn số 16/ĐK xin tách một thửa thành nhiều thửa không yêu cầu cần chữ ký của anh em trong gia đình.

 

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Đơn xin tách thửa đất có cần chữ ký đồng ý của anh em trong gia đình? . Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến - Số điện thoại liên hệ 1900.6169 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

 

Trân trọng!

CV Chu Hoàng Hải – Công ty luật Minh Gia    

Gọi ngay