Phùng Gái

Điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu?

Luật sư tư vấn về các điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của Luật đất đai năm 2013. Trình tự, thủ tục, thành phần hồ sơ, thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các vấn đề pháp lý khác có liên quan. Nếu bạn gặp vấn đề này cần tư vấn, hỗ trợ giải đáp những thắc thắc, đưa ra hướng giải quyết đảm bảo tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp cho bạn, bạn hãy liên hệ đến công ty Luật Minh Gia chúng tôi.

1. Tư vấn về vấn đề cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Theo quy định tại Luật đất đai năm 2013, Nhà nước là chủ sở hữu suy nhất đối với đất đai nhưng không trực tiếp khai thác, sử dụng đất mà trao quyền sử dụng cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân…Chứng thư pháp lý xác lập mối quan hệ hợp pháp giữa Nhà nước với người sử dụng đất trong việc sử dụng đất là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Vì vậy việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là một trong những nội dung của hoạt động quản lý nhà nước về đất đai, đồng thời cũng là quyền đầu tiên mà bất kì người sử dụng đất hợp pháp nào cũng được hưởng. Tuy nhiên việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cũng cần phải đáp ứng các điều kiện nhất định nhưng không phải ai cũng nắm được. Nếu bạn gặp vấn đề này nhưng không có thời gian tìm hiểu quy định của pháp luật, bạn hãy liên hệ đến công ty Luật Minh Gia bằng cách gửi câu hỏi tư vấn hoặc Gọi  1900.6169, luật sư sẽ tư vấn cho bạn những nội dung sau:

+ Điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ;

+ Trình tự, thủ tục, thành phần hồ sơ ;

+ Hướng giải quyết đối với từng trường hợp cụ thể ;

2. Điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu?

Câu hỏi: Gia đình tôi mua căn nhà lá 24 m2 và mảnh đất nhỏ với tổng diện tích khoảng 60 m2 từ năm 1988 tại Hà Nội, trong giấy chuyển nhựợng có ghi 60m2, gia đình tôi đã kê khai 60m2 và nộp thuế đầy đủ từ năm 1992 đến 2015 theo mức quy định, Năm 2009 sau khi tôn tạo sân và tường rào xung quanh nhà gia đình tôi mời công ty TNHH địa chính về đo đạc thì tổng diện tích cả nhà, sân là 120m2,

Năm 2012 gia đình tôi làm bản kê khai nộp thuế sử dụng đất là 120m2 nhưng đến nay chưa thấy cơ quan thuế thu bổ xung số đất chênh lệch so với tờ kê khai ban đầu( năm 1992 là 60m2) mà vẫn chỉ thu thuế của 60m2 như cũ. Hiện nay gia đình tôi làm hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đề nghị các quý vị giúp cho tôi biết phải thực hiện các khoản thuế như thế nào đối với Nhà nước, cách tính cụ thể như thế nào, số tiền là bao nhiêu để gia đình tôi thực hiện. Gia đình tôi xin trân thành cảm ơn

Trả lời tư vấn: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn tới công ty Luật Minh Gia, với trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

-Theo thông tin bạn cung cấp thời điểm có giấy chuyển nhượng là 60m2, gia đình bạn vẫn tiến hành đóng thuế từ năm 1992 đến năm 2015. Tuy nhiên, thời điểm 2009 sau khi tôn tạo sân và tường rào xung quanh thì tổng diện tích lên 120m2. Vậy phần chênh lệch trên có nguồn gốc từ đâu?

+Trường hợp, phần chênh lệch do gia đình bạn khai hoang lên và có xác nhận của Uỷ ban xã về việc không có tranh chấp thì gia đình bạn có thể làm đơn cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với toàn bộ 120m2 đất (trong đó bao gồm 60m2 đất chênh lệch so với diện tích trên giấy chuyển nhượng). Cụ thể, khoản 1, Điều 82 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành chi tiết một số Điều luật đất đai. 

Điều 82. Thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định

1. Trường hợp người đang sử dụng đất do nhận chuyển nhượng, nhận thừa kế, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 01 năm 2008 mà đất đó chưa được cấp Giấy chứng nhận và không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều này thì người nhận chuyển quyền sử dụng đất thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu theo quy định của Luật Đất đai và quy định tại Nghị định này mà không phải làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất; cơ quan tiếp nhận hồ sơ không được bắt buộc người nhận chuyển quyền sử dụng đất nộp hợp đồng, văn bản chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Theo đó, bạn sẽ chuẩn bị hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau và nộp cho phòng đăng ký đất đai để hoàn tất thủ tục:

**Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu

**Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất;

**Giấy tời xác nhận đối với phần diên tích đất chênh lệch;

**CMTND và các giấy tờ tùy thân khác.

Thời điểm, nộp hồ sơ cấp giấy chứng nhận gia đình bạn sẽ tiến hành hoàn tất việc kê khai thuế và nộp thuế đầy đủ còn thiếu. Trường hợp, thời điểm mua gia đình bạn chưa hoàn tất việc nộp lệ phí trước bạ cho nhà nước thì tiến hành nộp bổ sung sau đó nộp kèm theo hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên

Đối với tiền sử dụng đất, sau khi được cấp giấy chứng nhận gia đình tiến hành nộp tiền sử dụng đất theo Nghị định số 45/2014/NĐ-CP:

Điều 6. Thu tiền sử dụng đất khi công nhận quyền sử dụng đất (cấp Giấy chứng nhận) cho hộ gia đình, cá nhân đối với đất đã sử dụng ổn định từ trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 mà không có một trong các loại giấy tờ quy định tại 

1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có nhà ở, công trình xây dựng khác từ trước ngày 15 tháng 10 năm 1993; tại thời điểm bắt đầu sử dụng đất không có một trong các hành vi vi phạm theo quy định tại Điều 22 Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai, nếu được cấp Giấy chứng nhận thì thu tiền sử dụng đất như sau:

a) Trường hợp đất có nhà ở thì người sử dụng đất không phải nộp tiền sử dụng đất đối với diện tích đất ở đang sử dụng trong hạn mức công nhận đất ở cho mỗi hộ gia đình, cá nhân; đối với diện tích đất ở vượt hạn mức công nhận đất ở (nếu có) thì phải nộp tiền sử dụng đất bằng 50% tiền sử dụng đất theo giá đất quy định tại Điểm b, Điểm c Khoản 3 Điều 3 Nghị định này tại thời điểm có quyết định công nhận quyền sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

b) Trường hợp sử dụng đất có công trình xây dựng không phải là nhà ở, nếu được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp như hình thức được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất với thời hạn sử dụng lâu dài thì không phải nộp tiền sử dụng đất.

2. Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất để ở mà tại thời điểm bắt đầu sử dụng đất đã có một trong các hành vi vi phạm theo quy định tại Điều 22 Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai, nhưng nay nếu được Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở thì phải nộp 50% tiền sử dụng đất đối với diện tích đất trong hạn mức công nhận đất ở theo giá đất quy định tại Bảng giá đất; nộp 100% tiền sử dụng đất đối với diện tích đất vượt hạn mức công nhận đất ở theo giá đất quy định tại Điểm b, Điểm c Khoản 3 Điều 3 Nghị định này tại thời điểm có quyết định công nhận quyền sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

+Trường hợp, phần chênh lệch so với giấy tờ chuyển nhượng là do lấn chiếm của các hộ gia đình khác. Khi xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có xảy ra tranh chấp thì gia đình bạn buộc phải trả lại phần lấn chiếm đó. Do đó, gia đình bạn sẽ chỉ được làm hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với 60m2 đất thể hiện trong giấy chuyển nhượng.

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu?. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến - Số điện thoại liên hệ 1900.6169 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

Gọi ngay