Đồng Xuân Thuận

Đền bù thu hồi đất trong trường hợp người khác đang sử dụng

Tôi có mảnh đất trong sổ đỏ nhưng người khác đang sử dụng. Trường hợp thu hồi đất thì tôi có được đền bù không?


Câu hỏi đề nghị tư vấn:

Chào luật sư, tôi không hiểu rõ luật đất đai. Tôi xin nhờ luật sư tư vấn cho tôi, tôi không được nhận tiền đền bù là đúng không
Nhà tôi có một mảnh đất có trong sổ bìa đỏ, số thửa cũng trùng với bản đồ xã quản lý. Nhưng thực tế tôi không sử dụng vì lúc cấp sổ đỏ xã chỉ chia đất trên giấy không đi thực địa chỉ cho tôi, nên gia đình tôi không biết để canh tác. Bây giờ có đường cao tốc đi qua lúc tính diện tích đền bù gia đình tôi mới biết đất thì ở trong sổ đỏ của tôi còn sử dụng mảnh đất đó lại là người khác. Theo luật đất đai mới thì tôi có nhận được tiền đền bù trên mảnh đất đó hay người sử dụng mảnh đất đó được nhận và quy định pháp luật thế nào. Người sử dụng mảnh đất đó không có diện tích này trong sổ đỏ. Trong ban giải quyết đền bù, họ nói đất của nhà nước chia cho bà nhưng bà không sử dụng thì tiền đền bù bà không được nhận mà người sử dụng mảnh đất đó mới được nhận. Tôi xin chân thành cảm ơn!

 

Đền bù thu hồi đất trong trường hợp người khác đang sử dụng
Thu hồi đất


Trả lời tư vấn: Cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi câu hỏi đề nghị tư vấn tới Luật Minh Gia, vấn đề của bạn chúng tôi xin tư vấn như sau:

Khoản 1 Điều 75 Luật đất đai 2013 quy định về điều kiện được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng:

“1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không phải là đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm, có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận) hoặc có đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này mà chưa được cấp, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 77 của Luật này; ……”

Đối chiếu với trường hợp của bạn, mảnh đất của gia đình bạn có trong sổ đỏ nên bạn được bồi thường theo quy định của pháp luật. Trong trường hợp này, người hiện đang sử dụng mảnh đất thuộc quyền sở hữu của bạn chỉ được bồi thường giá trị cây trồng trên đất, giá trị tài sản đầu tư vào đất.

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Đền bù thu hồi đất trong trường hợp người khác đang sử dụng. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến - Số điện thoại liên hệ 1900.6169 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

 

Trân trọng!
CV. Danh Thị Huệ - Công ty Luật Minh Gia
 
 

Hotline: 1900.6169