Tuấn Luật sư

Đấu thầu đất mặt nước có thể san lấp trồng cây được không?

Hiện nay gia đình tôi được nhà nước giao cho một khoảng diện tích đất bên trên là mặt nước. Thuộc đấu thầu lâu dài. Nay tôi muốn san lấp mặt nước đi để trồng cây. Vậy xin hỏi Luật sư làm vậy có được không ? Và có ảnh hưởng gì đến tài nguyên không. ?

Nội dung yêu cầu tư vấn: Chào Luật sư. Luật sư cho tôi hỏi:

Hiện nay gia đình tôi được nhà nước giao cho một khoảng diện tích đất bên trên là mặt nước. Thuộc đấu thầu lâu dài. Nay tôi muốn san lấp mặt nước đi để trồng cây.

Vậy xin hỏi Luật sư làm vậy có được không ? Và có ảnh hưởng gì đến tài nguyên không.

Luật sư cho tôi lời khuyên. Xin cảm ơn.
 
 Đấu thầu đất mặt nước có thể san lấp trồng cây được không?
Đấu thầu đất mặt nước có thể san lấp trồng cây được không?
 
Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Công ty luật Minh Gia. Trường hợp của bạn, chúng tôi tư vấn như sau:

Ở đây, bạn không đề cập đến việc bạn được Nhà nước giao đất với mục đích sử dụng là gì.  Mà đất mặt nước theo quy định của pháp luật là một trong những loại đất phi nông nghiệp chuyên dụng, thường được dùng để nuôi trồng thủy sản. Bởi vậy việc bạn muốn san lấp diện tích đất này để trồng cây, tức là việc chuyển mục đích sử dụng đất.

Điều 57 Luật đất đai 2013 quy định về Chuyển mục đích sử dụng đất, như sau:

1. Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bao gồm:

a) Chuyển đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm, đất trồng rừng, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối;

b) Chuyển đất trồng cây hàng năm khác sang đất nuôi trồng thủy sản nước mặn, đất làm muối, đất nuôi trồng thủy sản dưới hình thức ao, hồ, đầm;

c) Chuyển đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất sang sử dụng vào mục đích khác trong nhóm đất nông nghiệp;

d) Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp;

đ) Chuyển đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất sang đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất;

e) Chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở;

g) Chuyển đất xây dựng công trình sự nghiệp, đất sử dụng vào mục đích công cộng có mục đích kinh doanh, đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ sang đất thương mại, dịch vụ; chuyển đất thương mại, dịch vụ, đất xây dựng công trình sự nghiệp sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp.”

Như vậy, bạn cần phải tiến hành các thủ tục để chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Về trình tự, thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất Nghị định 43/2014 NĐ-CP có quy định như sau: 

"Điều 69. Trình tự thủ tục cho phép chuyển mục đích sử dụng đất

1. Người sử dụng đất nộp đơn xin phép chuyển mục đích sử dụng đất kèm theo Giấy chứng nhận đế cơ quan tài nguyên và môi trường.
 
2. Cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ; xác minh thực địa, thẩm định nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất; hướng dẫn người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất;...

3. Người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.”

Như vậy, nếu bạn muốn xan lấp diện tích đất mặt nước này để trồng cây thì bạn phải làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật. 

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Đấu thầu đất mặt nước có thể san lấp trồng cây được không?. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến - Số điện thoại liên hệ 1900.6169 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

 

Trân trọng !
Luật Gia: Nguyễn Thảo - Công ty Luật Minh Gia
 

Hotline: 1900.6169