Ls Vũ Đức Thịnh

Đất khai hoang, sử dụng ổn định lâu dài có được cấp GCNQSD đất?

Luật sư tư vấn miễn phí trường hợp Gia đình đã sử dụng 1 thửa ruộng khai hoang ổn định cho đến nay và không tranh chấp với ai, nhưng diện tích đất đó không có trong sổ đất nông nghiệp của gia đình thì có được cấp GCNQSD đất không?


Nội dung đề nghị tư vấn: Chào Luật Minh Gia, Xin hỏi công ty: Gia đình tôi có 1 thửa ruộng khai hoang từ trước năm 1986 (do ít ruộng nên đã khai hoang) dùng để trồng lúa và làm màu. Gia đình đã sử dụng ổn định cho đến nay và không tranh chấp với ai, nhưng diện tích đất đó không có trong sổ đất nông nghiệp của gia đình. Vậy gia đình tôi muốn làm thủ tục để cơ quan chức năng ở huyện công nhận diện tích đó vào đất nông nghiệp sử dụng của gia đình tôi thì có được hay không ? Nếu được thì gia đình phải làm những thủ tục gì ?Xin Cám Ơn !!! 
 

Trả lời tư vấn: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

- Thứ nhất, về điều kiện cấp GCNQSD đất

Tại Điều 99 Luật Đất đai 2013 quy định Trường hợp sử dụng đất được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất:

"1. Nhà nước cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho những trường hợp sau đây:

a) Người đang sử dụng đất có đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định tại các điều 100, 101 và 102 của Luật này;

b) Người được Nhà nước giao đất, cho thuê đất từ sau ngày Luật này có hiệu lực thi hành;

…”

Tại Điều 101 Luật đất đai 2013 quy định về việc Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất mà không có giấy tờ về quyền sử dụng đất

“1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành mà không có các giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này, có hộ khẩu thường trú tại địa phương và trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, nay được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất xác nhận là người đã sử dụng đất ổn định, không có tranh chấp thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và không phải nộp tiền sử dụng đất.

2. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không có các giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này nhưng đất đã được sử dụng ổn định từ trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 và không vi phạm pháp luật về đất đai, nay được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đất không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đối với nơi đã có quy hoạch thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.”

Như vậy, theo quy định trên, kết hợp với thông tin bạn cung cấp, trường hợp của gia đình bạn đã đủ điều kiện để được cấp GCNQSD.

- Thứ hai, về thủ tục cấp GCNQSD

Về thủ tục này, chúng tôi đã có bài viết tư vấn cụ thể, đề nghị bạn tham khảo tại đây:

https://luatminhgia.com.vn/hoi-dap-dat-dai/thu-tuc-cap-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-cho-nguoi-dang-su-dung-dat.aspx

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Đất khai hoang, sử dụng ổn định lâu dài có được cấp GCNQSD đất?. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến - Số điện thoại liên hệ 1900.6169 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

Trân trọng !
Luật gia: Vũ Đức Thịnh - Công ty Luật Minh Gia

Hotline: 1900.6169