Triệu Lan Thảo

Đất được nhà nước cho thuê có được bồi thường khi nhà nước thu hồi hay không?

Chào luật sư, Gia đình chúng tôi có một mảnh đất khai hoang từ năm 1986. được làm sổ đỏ đấu thầu 20 năm . Từ năm 1990 đến năm 2000. Diện tích 1750m2. Năm 1992 gia đình tôi có đóng thuế nhà đất 75 mét vuông. Có kèm theo tờ khai được ủy ban nhân dân thành phố xác nhận. Hiện tại diện tích đất nhà tôi đang ở là 300m2 . Có bao gia đình đang ở .Diện tích đất còn lại là ao và trồng rau muống. nay nhà nước ra quyết định thu hồi đất xin hỏi gia đình tôi có được đền bù về đất không

Câu hỏi đề nghị tư vấn: Chào luật sư, Gia đình chúng tôi có một mảnh đất  khai hoang  từ năm 1986. được làm sổ đỏ đấu thầu 20 năm . Từ năm 1990 đến năm 2000. Diện tích 1750m2. Năm 1992 gia đình tôi có đóng thuế nhà đất 75 mét vuông. Có kèm theo tờ khai được ủy ban nhân dân thành phố xác nhận. Hiện tại diện tích đất nhà tôi đang ở là 300m2 . Có bao gia đình đang ở .Diện tích đất còn lại là ao và trồng rau muống. nay nhà nước ra quyết định thu hồi đất xin hỏi gia đình tôi có được đền bù về đất không . Cụ thể mức đền bù như thế nào xin luật sư tư vấn. Xin cảm ơn luật sư

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về cho Công ty Luật Minh Gia, chúng tôi tư vấn trường hợp của bạn như sau:

Do thông tin bạn gửi về không rõ nghĩa nên chúng tôi có thể xác định mảnh đất mà gia đình bạn đang sử dụng là đất được nhà nước cho thuê.

Tại Điều 75 Luật đất đai 2013 có quy định về Điều kiện được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng như sau:

“1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không phải là đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm, có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận) hoặc có đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này mà chưa được cấp, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 77 của Luật này; người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc đối tượng được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam mà có Giấy chứng nhận hoặc có đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này mà chưa được cấp…”

Tại Điều 76 Luật Đất đai 2013 cũng có quy định về  Bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng được quy định như sau:

“1. Các trường hợp không được bồi thường về đất nhưng được bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại khi Nhà nước thu hồi đất bao gồm:

a) Đất được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất, trừ trường hợp đất nông nghiệp được Nhà nước giao cho hộ gia đình, cá nhân quy định tại khoản 1 Điều 54 của Luật này;

b) Đất được Nhà nước giao cho tổ chức thuộc trường hợp có thu tiền sử dụng đất nhưng được miễn tiền sử dụng đất;

c) Đất được Nhà nước cho thuê trả tiền thuê đất hàng năm; đất thuê trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê nhưng được miễn tiền thuê đất, trừ trường hợp hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất thuê do thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng;

d) Đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích của xã, phường, thị trấn;

đ) Đất nhận khoán để sản xuất nông lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối.

2. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.”

Căn cứ vào các quy định nêu trên cùng với những thông tin mà bạn cung cấp, mảnh đất mà gia đình bạn đang sử dụng có thể là đất được nhà nước cho thuê có thu tiền sử dụng đất. Do đó, khi nhà nước thu hồi thì gia đình bạn không được bồi thường về đất nhưng sẽ được bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại.

Tại Khoản 2 điều 3 Nghị định 47/2014/NĐ - CP quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất, có quy định như sau:

2. Chi phí đầu tư vào đất còn lại là các chi phí mà người sử dụng đất đã đầu tư vào đất phù hợp với mục đích sử dụng đất nhưng đến thời điểm cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định thu hồi đất còn chưa thu hồi hết. Chi phí đầu tư vào đất còn lại gồm toàn bộ hoặc một phần của các khoản chi phí sau:

a) Chi phí san lấp mặt bằng;

b) Chi phí cải tạo làm tăng độ màu mỡ của đất, thau chua rửa mặn, chống xói mòn, xâm thực đối với đất sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp;

c) Chi phí gia cố khả năng chịu lực chống rung, sụt lún đất đối với đất làm mặt bằng sản xuất kinh doanh;

d) Chi phí khác có liên quan đã đầu tư vào đất phù hợp với mục đích sử dụng đất.

3. Điều kiện xác định chi phí đầu tư vào đất còn lại:

a) Có hồ sơ, chứng từ chứng minh đã đầu tư vào đất. Trường hợp chi phí đầu tư vào đất còn lại không có hồ sơ, chứng từ chứng minh thì Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) căn cứ tình hình thực tế tại địa phương quy định việc xác định chi phí đầu tư vào đất còn lại;

b) Chi phí đầu tư vào đất không có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước.

4. Chi phí đầu tư vào đất còn lại được tính phải phù hợp với giá thị trường tại thời điểm có quyết định thu hồi đất và được xác định theo công thức sau:

P=[ (P1 + P2 + P3 + P4) : T1 ] X T2

Trong đó:

P: Chi phí đầu tư vào đất còn lại;

P1: Chi phí san lấp mặt bằng;

P2: Chi phí cải tạo làm tăng độ màu mỡ của đất, thau chua rửa mặn, chống xói mòn, xâm thực đối với đất sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp;

P3: Chi phí gia cố khả năng chịu lực chống rung, sụt lún đất đối với đất làm mặt bằng sản xuất kinh doanh;

P4: Chi phí khác có liên quan đã đầu tư vào đất phù hợp với mục đích sử dụng đất;

T1: Thời hạn sử dụng đất;

T2: Thời hạn sử dụng đất còn lại.

Đối với trường hợp thời điểm đầu tư vào đất sau thời điểm được Nhà nước giao đất, cho thuê đất thì thời hạn sử dụng đất (T1) được tính từ thời điểm đầu tư vào đất.

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Đất được nhà nước cho thuê có được bồi thường khi nhà nước thu hồi hay không?. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến - Số điện thoại liên hệ 1900.6169 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

 

Trân trọng!
C.V. Lương Sen. Công ty Luật Minh Gia

Hotline: 1900.6169